Sunteți pe pagina 1din 1

Condi țiile de transportare a

produselor u șor alterabileте


ANSA recomandă consumatorilor să fie atenți la unele aspecte
privind situaţiile în care pot fi achiziţionate produse neconforme,
care pot pune în pericol sănătatea și chiar viata: Alimentele care favorizează
• Produsele alimentare să fie achiziționate din locuri autorizate în apariţia unor afecţiuni
conformitate cu legislația din domeniu;
• Produsele alimentare, în special cele alterabile, trebuie să fie plasate
digestive, în special pe timpul
spre vânzare în condiții termice necesare; verii, sunt carnea, mezelurile,
• Produsele cumpărate trebuie păstrate conform indicaţiilor înscrise de ouăle, produsele lactate și
producător pe ambalajul produsului;

bucatele cu risc sporit, care
Transportarea produselor alimentare în perioada respectivă trebuie să
fie în cel mai scurt timp posibil; fiind sub influența
• Integritatea ambalajelor, care trebuie să asigure protecţie pe timpul temperaturilor înalte pot crea
transportului, depozitării şi a comercializării. Ambalajul trebuie să fie un mediu favorabil pentru
curat, nedeteriorat, să nu prezinte semne de bombaj;
• Toate produsele alimentare trebuie să fie asigurate cu un marcaj, ce ar
dezvoltarea microflorei.
Temperaturile înalte și
aduce la cunoștința consumatorilor despre toate mențiunile prevăzute
produsele ușor alterabile
în legislație. Informaţia de pe etichetă trebuie să cuprindă: denumirea
reprezintă o combinație
produsului, numele şi adresa producătorului, lista ingredientelor,
periculoasă în sezonul estival.
cantitatea netă sau volumul de produs, data durabilităţii minimale sau
Mâncarea și băuturile alterate,
data limită de consum, ţara de origine, condiţiile speciale de păstrare
legumele și fructele nesapălate
şi/sau condiţiile de utilizare, declaraţia nutriţională şi instrucţiuni de
suficient pot provoca infecții
utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a
alimentare, anunță Agenția
produsului alimentar;
• Națională pentru Siguranța
În cazul constatării unor nereguli să depună reclamațiile respective în
Alimentelor (ANSA).
conformitate cu legislația în vigoare către Subdiviziunele Teritoriale