Sunteți pe pagina 1din 44

EVALUAREA CLINICĂ A

NOU-NĂSCUTULUI.

Curs nr. 1
CUPRINS
• INTRODUCERE

• EXAMENUL CLINIC AL NOU-NĂ SCUTULUI


→Anamneza perinatală
→Mă sură torile nou-nă scutului la termen
→Examenul obiectiv al nou-nă scutului

• ESTIMAREA VÂ RSTEI DE GESTAŢIE


→Scorul Ballard

• CLASIFICAREA DEZVOLTĂ RII NOU-NĂ SCUTULUI


INTRODUCERE
• Neonatologia
‒ specialitate dezvoltată recent, desprinsă din Pediatrie
‒ în 1960 recunoscută ca specialitate în SUA
‒ în 1995 se organizează Societatea Româ nă de
Neonatologie
• Definiţii şi indicatori utilizaţi de OMS pentru Europa
‒ Naşterea – este procesul prin care se dă naştere fă tului.
‒ Nou – născutul viu – este produsul de concepţie expulzat
sau extras complet din corpul mamei, indiferent de
durata sarcinii şi care după separarea de organismul
matern prezintă un semn de viaţă, cum ar fi:
• activitate cardiacă ,
• pulsaţii ale cordonului ombilical sau
• contracţia unui muşchi voluntar
INTRODUCERE
• Definiţii şi indicatori utilizaţi de OMS pentru Europa:

→Perioada neonatală – începe de la naştere şi se


termină la 28 de zile împlinite de la naştere.
‒ Perioada neonatală precoce - începe de la naştere şi
se termină la 7 de zile împlinite de la naştere.
‒ Perioada neonatală tardivă - începe după a 7-a zi şi
se termină la 28 de zile împlinite de la naştere.

→Perioada perinatală – începe de la 22 de


să ptă mâ ni împlinite (154 de zile ) de gestaţie,
(greutatea ~ 500 g) şi se încheie la 7 zile împlinite
de la naştere.
INTRODUCERE
• OMS mai nou recomandă definirea perioadei
perinatale începâ nd cu 22 de să ptă mâ ni complete de
amenoree.
• Se defineşte de asemenea:
→Viabilitatea la limită – reprezintă perioada între
22 - 27 să ptă mâ ni de amenoree ~ în funcţie de
resursele terapeutice ale sistemului sanitar
→În Româ nia se acceptă vâ rsta de gestaţie de 24 de
săptămâni complete de amenoree pentru termenul
de viabilitate la limită .
EXAMENUL CLINIC AL
NOU-NĂSCUTULUI
Include:
• Anamneza perinatală ;
• Evaluarea imediată – se determină necesitatea reanimă rii, se
aplică mă surile necesare şi se atribuie scorul Apgar;
• Mă sură torile – se mă soară şi se înregistrează greutatea,
lungimea, perimetrul cranian, perimetrul toracic şi abdominal
• Primul examen fizic, efectuat la sala de naşteri, verifică :
→dacă sunt prezente anomalii congenitale,
→dacă NN a avut o tranziție corespunză toare (fă ră detresă
respiratorie), și
→prezenţa unor eventuale traumatisme.
• Examenul fizic complet – examen sistematic efectuat în
primele 24 de ore de la naştere
A. Istoricul prenatal Examene ecografice, alte teste fetale
1. Istoric familial: boli moștenite Medicaţie în timpul sarcinii, fumătoare,
(de exemplu, tulburări metabolice, consum de alcool/droguri
hemofilie, fibroza chistică, rinichi Disgravidie, preeclampsie, sângerări
polichistic), istoric de decese perinatale B. Travaliul şi naşterea (perinatal)

An
2. Istoric medical matern: vârstă, 1. Instalarea travaliului: spontan
boli cronice materne, boli cu transmitere sau indus
sexuala , inclusiv herpes și HIV/SIDA, 2. Durata travaliului

am infertilitate FIV,
expuneri
infecții recente sau 3. Prezenţa detresei fetale
4. Ruperea membranelor: artificială
3. Istoric obstetrical: numărul de sau spontană, durata perioadei cu MR
nez sarcini, numărul de naşteri cu nou-
născuţi vii, avorturi spontane, decese
înainte de naştere
5. Volumul şi aspectul lichidului

a
neonatale, prematuritate, postmaturitate, amniotic: clar sau meconial (lichid verde)
malformaţii congenitale 6. Tipul naşterii: vaginală sau
4. Anamneza sarcinii: operaţie cezariană; prezentaţia;

peri Îngrijirea prenatală


Ultima menstruaţie şi estimarea
indicaţiile operaţiei cezariene
8. Aplicaţii de forceps sau vacuum
datei probabile a naşterii extracţie
nat Creşterea în greutate, alimentaţie,
starea de sănătate în timpul sarcinii
9. Tipuri de analgezie sau anestezie
C. Necesitatea reanimării

ală Examene de laborator prenatale:


grup sangvin şi Rh, VDRL, rubeolă,
hepatită, HIV
1. Intervenţii şi răspuns
2. Scorul Apgar
Măsurătorile nou-născutului – valori
pentru nou-născutul la termen
• Nou-nă scutul la termen este nou-nă scutul a că rui naştere se
produce după o perioadă de gestaţie cuprinsă între 37-42
să ptă mâ ni.
• La naştere se mă soară o serie parametri, cu urmă toarele valori
pentru nou-nă scutul normal, la termen:
→GN = greutatea la naştere, între 2500-4000 gr.
→L = lungimea, cu valori cuprinse între 48-52 cm;
→PC = perimetrul cranian, cu valori cuprinse între 34-36 cm;
→PT = perimetrul toracic, cu valori cuprinse între 33-34 cm;
→PA = perimetrul abdominal, cu valori cuprinse între 31-32
cm.
Examinarea fizică a nou-născutului
• Principii de examinare fizică:
→Blâ ndă şi sistematică
→Igiena mâ inilor (spă larea mâ inilor şi/sau dezinfectare)
→Se efectuează pe câ t posibil câ nd nou–nă scutul este
liniştit
→Utilizarea de materiale curate
→Asigurarea confortului în timpul/după examen
→Igiena mâ inilor după examinare
→Inspecţia înainte de a atinge nou–născutul
→Auscultaţia înainte de palpare – în mediu liniştit
Inspecţia
• Semne neurologice:
→Activ, alert
→Tonus bun – postura cu membrele în flexie moderată
→Plâ ns puternic, facies simetric
→Mişcările simetrice
• Coloraţia – indicator important al funcţiei cardiorespiratorii
→Coloraţie bună înseamnă în general o nuanţă roz-roșiatică
→Cianoza mâ inilor şi picioarelor – acrocianoză
→Evaluaţi prezenţa icterului (apare, în mod normal, după 24
de ore) sau a impregnării meconiale
→Patologic – cianoza centrală:
‒ Colorare albă struie a limbii şi mucoaselor
‒ Desturarea sâ ngelui arterial indică o disfuncţie cardiacă şi/sau
respiratorie
Inspecţia
• Respirația:
→Rata respiratorie este de
40-60 resp./minut cu
retracție moderată în
timpul plâ nsului
→Respirații periodice (perioade de respirație urmate de
scurte perioade de stopare a respirației 5-10 sec)
→Patologic:
• Apnea – perioada de timp in care bebelușul nu mai
respiră
• Tahipnea > 60/min, şi se poate asocia cu efortul
respirator (geamă t, bă tă i ale aripioarelor nazale,
retracții, tiraj)
Auscultaţia
• Evaluarea cardiacă:
→Frecvenţa, ritmul, intensitatea bă tă ilor cardiace şi
prezenţa/absenţa suflurilor
→Poziția inimii, pe dreapta sau pe stâ nga
→AV normală este de 120 - 160 bat./min, şi variază în
funcţie de starea copilului: creşte câ nd bebelușul plâ nge,
si scade câ nd este liniștit
→Suflurile cardiace nu sunt neapă rat anormale:
‒ Nou-nă scuții pot avea anomalii cardiace foarte grave chiar
şi în lipsa suflurilor cardiace
‒ Canalul arterial care se închide poate fi cauza unui suflu
cardiac zgomotos, care este doar tranzitoriu
• Zgomotele respiratorii (murmurul vezicular) – se ascultă
în axile, raluri umede tranzitorii în primele ore.
Sutura
Capul Sutura
metopica

sagitala Sutura
• Forma si dimensiunea coronara
• Suturile:
Sutura
→normale: oasele mobile scuamoasa
→anormale: oase suprapuse, Sutura
mult distanțate lambdoida

• Fontanelele:

• Fontanela anterioara – la joncțiunea dintre oasele frontal si


parietal, de obicei se închide între 12 si 18 luni
→normala: plata si moale
→anormala: in tensiune, bombata sau deprimata; o FA mare
poate fi asociata cu hipotiroidismul congenital
• Fontanela posterioara – joncțiunea dintre oasele parietal si
occipital; se închide la vâ rsta de 6 luni
Capul
• Scalpul – frecvent întâ lnite:
→Leziuni
→Formaţiuni/colecţii lichidiene
• Scalpul este examinat pentru leziuni
(tăieturi) sau echimoze (aplicația de
forceps), dar şi eroziuni produse de
oasele pelviene materne (in lateral)
• Capul succedaneum (edem moale al
scalpului datorat presiunii din timpul
travaliului); se remite în 48 – 72 ore
• Cefalhematomul de obicei ajunge la
dimensiuni maxime în a 3-a sau a 4-a zi;
colecțiile de sâ nge de la nivelul osului se
remit in perioada de 2 să ptă mâ ni – 3 luni
Capul
Frecvent întâ lnite :
• Craniul mulat
→La naștere oasele craniului, pentru a se
acomoda la trecerea prin canalul vaginal
se pot suprapune;
→In prezentația pelviana → încă lecare
posterioara, occiput proeminent
• Craniotabes
→Zone de scalp care sunt moi la palpare, de
obicei pe oasele occipital si parietal, de-a
lungul suturii lambdoide Breech
→Se deprima foarte ușor si revine imediat
după deprimare
→Se poate asocia cu rahitism sau cu
osteogeneza imperfecta
Capul
Aspecte patologice
• Craniosinostoza
→Fuziune prematură a uneia sau mai multor
suturi craniene
→Sinostoza suturii metopice “Trigonocefalia”:
10 - 20% din cazurile de craniosinostoza
izolata
• Macrocefalia
→Se poate datora hidrocefaliei
• Microcefalia
→Cauzele primare – anomalii congenitale
• Encefalocelul
→Exteriorizarea creierului datorată unui defect
cranial
→80% din cazuri sunt in regiunea occipitala
Faţa
• Se evaluează simetria faciala si
eventuale alte elemente
• Evaluarea simetriei se face inclusiv
câ nd nou-nă scutul plâ nge
→Asimetrie = lezare nervoasa
• Leziuni – echimoze
• Caracteristici anormale ale fetei
→Pantă ascendentă fisuri palpebrale
→Hipotelorism/Hipertelorism
(scă derea/creşterea distantei dintre
orbite)
→Urechi jos implantate
Gura
• Se examinează :
‒ buzele
‒ obrajii
‒ limba
‒ palatul – dur, moale
• Elemente anormale:
→Fren lingual scurt
(ankiloglosia)
→Prezenta dintilor
→Macroglosia
→Micrognatia
Gura
• Elemente anormale:
• Cheiloschizisul (buza despicată ) sau
palatoschizisul primul fiind mai
frecvent
→70% din ele sunt defecte orale
izolate (nu au alte defecte asociate)
→Cauze : poluare a mediului, diete
materne, medicamente luate in
sarcina
Capul şi faţa
• Dismorfismul facial– Trisomia 21
→Cap rotund, scurt (brahiocefalie)
→Profil facial plat
→Pete Brushfield
→Nas scurt, teşit
→Protruzia limbii şi/sau
macroglosie
→Palat scurt, îngust
→Urechi mici, jos implantate
→Gâ t scurt, cu falduri
nucale în exces
Secvenţa Pierre Robin
gâ t scurt
Gât
• Caracteristici anormale:
→Scurt
→Ingroşare nucala
→Torticolis
→Mase tumorale
Trisomia 21
îngroşare nucală

Sindromul Turner Higroma chistică


pterigium coli
Claviculele
• Fractura de clavicula
– traumatism obstetrical
Pieptul şi căile respiratorii

Elemente anormale:
• Efortul respirator:
→Tahipneea
→Bă tă ile aripioarelor
nazale
→Retracție sternală
→Tiraj
‒ Intercostal – între coaste
‒ Substernal – sub stern
‒ Subcostal – sub coaste
‒ Suprasternal – deasupra sternului
Abdomen
Elemente normale
• Culoare – normală
• Sunete intestinale prezente
• La palpare – moale si nedureros, fă ră organomegalie
• Scaun – meconial între prima ora si 48 ore de viață
• Regurgitații – minime, ne-bilioase

Scaun normal meconial Scaun de san la un nou nascut de 3 zile


Abdomen
• Caracteristici anormale
→Aspectul – scafoid, dilatat Abdomen
scafoid
→Culoare – cu eritem si modifică ri de
culoare
→Sunete intestinale – hipo or hiperactive
→Palpare – dur, nedepresibil, dureros
→Scaun – cu sâ nge sau striuri
sanghinolente
→Vă rsă turi – bilioase, in jet
• Defecte de perete abdominal:
→Omfalocel
→Gastroschizis
Coloana
• Se examinează de la baza craniului, pana
la coccis şi între despică tura gluteala
→Modificări ale pielii– se evaluează Fosetă sacrală
pentru prezenta unei mase anormale
→Gropite, fosete
→O pigmentație neobișnuita (exceptâ nd
pata mongoloidă )
→Aliniamentul coloanei vertebrale –
curburi anormale (scolioza, lordoza,
cifoza)
• Disrafism Spinal –malf. congenitala a
coloanei vertebrale sau mă duvei
→Leziuni deschise:
–mielomeningocel, meningocel, anencefalie
Mielomeningocel
Organele genitale masculine

• Elemente anormale:
→Hipospadias
→Hidrocel – colecție de lichid la
nivelul scrotului, moale
nedureroasă , unilaterală sau
bilaterală ; transiluminarea confirmă
prezenta lichidului
→Torsiune de testicul
Organele genitale feminine
• Elemente anormale
→Edeme si echimoze – de obicei in
prezentația pelviana
→Pseudomenstre
• Ambiguitatea genitală
→Se evaluează de că tre medicii
endocrinologi, geneticieni, urologi
pentru a determina si stabili sexul
dar si cauza care a produs
ambiguitatea
Extremităţile
• Displazia de şold – dislocarea
capului femural din
articulația coxo-femurala
(acetabul)
→Manevra Ortolani
• Leziuni ale plexului brahial –
întinderea sau chiar ruperea
plexului, cu originea
ră dă cinilor nervoase de la C5
la T1; apar in cazul
macrosomilor, naștere dificila
cu tracțiune si flectarea in
lateral a capului
Pielea
• Maturația – Vernix – proprietă ţi:
‒ emolient (hidratare), anti-infecţios – conține
peptide antimicrobiene, cu rol si in reglarea
temperaturii
• Culoarea :
→Acrocianoza – cianoza extremită ților; a se
exclude hipotermia
→Cutis Marmorata – culoare albă struie
marmorata datorata constricției capilare
si/sau venoase, ca ră spuns al organismului la
stres sau frig;
→Pata hiperpigmentată (“Mongolian Spot”),
cel mai frecvent apare pe sacru sau pe partea
inferioara a spatelui
Pielea
Culoare anormalăCianoza
centrala – cianoza limbii si a
mucoaselor
• Paloare – Anemie
• Pletora – Policitemie
• Icter – Hiperbilirubinemia
Pielea
Leziuni non-patologice
• Eritemul alergic (“Erupția nou-nă scutului”)
– cea mai frecventa erupție, apare la 70%
din nou-nă scuții la termen; leziunile apar in
zilele 1 sau 2 de viața si persista pana la o
să ptă mâ nă ; erupția apare predominant la
faţă , trunchi si extremită ţi;
• Milium – leziuni de 1-2 mm, chisturi
epidermale albe; cel mai frecvent apar pe
obraji, frunte, nas, bă rbie.
• Nevii telangiectazici (hemangiom plan) –
cel mai comun semn din naștere, apare la
50% din nou-nă scuți;
→Dilată ri/distensii capilare localizate pe
frunte, pleoape, buza superioara
Evaluarea neurologică
Reflexele arhaice
• Reflexul primar (poziţionare pentru
supt)
→Atingerea lâ ngă gura nou-nă scutului trebuie sa
determine o întoarcere a acestuia că tre stimul si
deschiderea gurii
• Reflexul de supt
• Reflexul de prindere palmar/plantar – apucarea
degetului plasat in palma nou-nă scutului
• Reflexul Moro
→Brațele extinse, in abducție, cu mâ inile deschise, la o
stimulare brusca, urmate de flexia brațelor si
închiderea mâ inilor
Evaluarea neurologică
Elemente anormale:
• Supt slab/alimentare dificila
• Plâ ns slab/ascuţit
• Facies de copil suferind
• Letargie / iritabilitate
• Hipotonia / hipertonia
• Reflexele tendinoase accentuate sau anormal de
scă zute
• Reflexe arhaice diminuate sau absente
• Convulsii
• Coma
EVALUAREA VÂRSTEI DE
GESTAŢIE
• Vârsta gestaţională (VG) se definește ca perioada de
timp scursă de la prima zi a ultimului ciclu menstrual
normal pâ nă la data nașterii.
• Vâ rsta de gestaţie (VG) este cel mai semnificativ factor
predictiv al mortalităţii şi morbidităţii neonatale. Mulţi
dintre nou-nă scuți provin din sarcini pentru care nu se
cunoaște cu certitudine data ultimei menstruaţii (DUM)
→ singura posibilitate de estimare corectă a VG este
examinarea postnatală . Vâ rsta de gestaţie a nou-
nă scutului se poate determina după :
→criterii antenatale (DUM, estimă ri ecografice) sau
→postnatal, cu ajutorul unor scoruri de maturare.
Definirea diferitelor categorii de nou-
născuți în funcţie de vârsta de gestaţie
• Nou-născutul prematur este nou-nă scutul cu VG mai
mică de 37 de să ptă mâ ni complete;

• Nou-născutul la termen (sau matur) este nou-


nă scutul cu VG cuprinsă între 37 şi 41 de să ptă mâ ni şi
6 zile;

• Nou-născutul post-termen (postmatur) este nou-


nă scutul cu VG mai mare de 42 de să ptă mâ ni.
Scorul Ballard
• Acest scor însumează 6 criterii fizice externe:
• aspectul pielii,
• lanugo,
• crestele plantare,
• sâ nul,
• ochi/ureche,
• organe genitale masculine/feminine)
• şi 6 criterii neuro-musculare:
• postură ,
• articulaţia mâ inii,
• revenirea în flexie a antebraţului,
• unghiul popliteu,
• semnul eşarfei,
• manevra că lcâ i - ureche.
• Între scorul obţinut în urma evaluă rii fizice şi neuro-
musculare şi vâ rsta gestaţională există o corespondenţă .
Scorul Ballard – maturitatea fizică
SCOR SCOR
SEMN
-1 0 1 2 3 4 5 SEMNE

descuamare
lipicioasă, gelatinoasă, pliuri, arii pergamentoasă, îngroşată,
rozată, superficială
Pielea friabilă, roşie, palide, vene pliată, pliată,
vene vizibile şi/sau eritem,
transparentă translucentă rare fără vase vizibile încreţită
vene puţine

arii fără majoritar fără


Lanugo fără foarte puţin abundent subţiat
lanugo lanugo

călcâi - degete numai


Suprafaţa >50 mm linii subţiri creste 2/3 creste pe
40-50mm: -1 creste transverse
plantară fără creste roşiatice ant. întreaga talpă
<40mm: -2 anterioare

areola areola
Mugurele abia areola plată areola bombată
imperceptibil proeminentă proeminentă
mamar perceptibil fără mugure mugure 1-2 mm
mugure 3-4 mm mugure 5-10 mm

pleoape urechea uşor ureche bine formată şi


pleoape lipite
Ochi / deschise curbată; curbată; fermă cu cartilaj gros,
uşor: -1
Ureche ureche plată moale; revine moale dar cu recul ureche tare
strâns: -2
stă îndoită lent recul rapid instantaneu

testicule care
testicule în testicule testicule
Genital scrot plat, scrot gol, atârnă,
canalul superior, coborâte, coborâte,
(Masculin) neted fin crestat creste
rare creste puţine creste scrot crestat
profunde

clitoris
clitoris clitoris labii mari şi labiile mari mai labiile mari
Genital proeminent şi
proeminent şi proeminent şi mici la fel de dezvoltate decât acoperă clitorisul
(Feminin) labii mici mai
labii aplatizate labii mici mici proeminente cele mici şi labiile mici
mari

TOTAL SCOR MATURIZARE FIZICĂ


Scorul Ballard – maturitatea neuromusculară

SCOR
SCOR
SEMN SEMNE
-1 0 1 2 3 4 5

Postura

Unghiul
încheieturii

Revenirea
braţului

Unghiul
popliteal

Semnul
eşarfei

Călcâi la
ureche

TOTAL SCOR NEUROMUSCULAR


SCOR NEUROMUSCULAR SCOR TOTAL
SĂPTĂMÂ
SCOR (NEUROMUSCULAR +
SCOR
SEMN SEMNE NI
FIZIC)
-1 0 1 2 3 4 5

-10 20
Postura
2 -5 22
Unghiul 0 24
încheieturii
2
5 26
Revenirea
braţului 1 10 28
15 30
Unghiul
popliteal
3 20 32
25 34
Semnul
eşarfei
1
30 36
Călcâi la
ureche
2 35 38
40 40
TOTAL SCOR NEUROMUSCULAR
11 45 42
50 44
SCOR MATURIZARE FIZICĂ
SEMN
-1 0 1
SCOR

2 3 4 5
SCOR
SEMNE
SB = 20p → VG = 32 S
descuamare
lipicioasă, gelatinoasă, pliuri, arii pergamentoasă, îngroşată,
rozată, superficială
Pielea friabilă,
transparentă
roşie,
translucentă
vene vizibile şi/sau eritem,
palide, vene
rare
pliată,
fără vase vizibile
pliată,
încreţită
2
vene puţine

arii fără majoritar fără


Lanugo fără foarte puţin abundent subţiat
lanugo lanugo 2
călcâi - degete numai
Suprafaţa >50 mm linii subţiri creste 2/3 creste pe
plantară
40-50mm: -1
<40mm: -2
fără creste roşiatice
creste transverse
anterioare
ant. întreaga talpă 1
areola areola
Mugurele abia areola plată areola bombată
mamar
imperceptibil
perceptibil fără mugure mugure 1-2 mm
proeminentă
mugure 3-4 mm
proeminentă
mugure 5-10 mm
2
pleoape urechea uşor ureche bine formată şi
pleoape lipite
Ochi /
Ureche
uşor: -1
deschise
ureche plată
curbată;
moale; revine
curbată;
moale dar cu
fermă cu
recul
cartilaj gros,
ureche tare
1
strâns: -2
stă îndoită lent recul rapid instantaneu

testicule care
testicule în testicule testicule
Genital scrot plat, scrot gol, atârnă,
(Masculin) neted fin crestat
canalul superior,
rare creste
coborâte,
puţine creste
coborâte,
scrot crestat
creste 1
profunde

clitoris
clitoris clitoris labii mari şi labiile mari mai labiile mari
Genital proeminent şi
proeminent şi proeminent şi mici la fel de dezvoltate decât acoperă clitorisul
(Feminin) labii mici mai
labii aplatizate labii mici mici proeminente cele mici şi labiile mici
mari

TOTAL SCOR MATURIZARE FIZICĂ


9
CLASIFICAREA DEZVOLTĂRII
NOU-NĂSCUTULUI
• Small for gestational age (SGA – mic pentru VG) este
definit ca 2 deviaţii standard sub greutatea medie pentru
vâ rsta gestaţională sau sub a zecea percentilă .
• SGA este frecvent întâ lnită la nou-nă scuţii din mame care au
hipertensiune arterială sau preeclampsie sau care fumează .
În cazul în care sunt implicaţi factori nutriţionali, lungimea
(L) şi perimetrul cranian (PC) sunt adesea în limite normale
– această situaţie este, de asemenea, numită retard de
creştere intrauterină (RCIU)
• SGA a fost, de asemenea, asociată cu factori fetali:
‒ TORCH (toxoplasmoza, alte infecții – hepatite cu virus B,
sifilis – rubeola, infecția cu citomegalovirus şi cu virusul
herpes simplex)
‒ anomalii cromozomiale, şi alte malformaţii congenitale,
‒ şi, de asemenea, la nou-nă scuții mici constituţional.
Curbele de creştere
intrauterină
Exemplul 1:
• VG = 38 S
• GN = 2400 gr
• Lungimea = 46 cm
• PC = 31.5 cm

→ SGA simetric,
probabil datorită unor
factori fetali
Curbele de creştere
intrauterină
Exemplul 2:
• VG = 41 S
• GN = 2700 gr
• Lungimea = 50 cm
• PC = 34.5 cm

→ SGA asimetric,
“nou-născut slab”,
probabil datorita
factorilor nutriționali,
numit de asemenea
RCIU
CLASIFICAREA DEZVOLTĂRII
NOU-NĂSCUTULUI
• Appropriate for gestational age (AGA – normal
pentru VG) – greutatea între percentila 10 și 90.
• Large for gestational age (LGA – mare pentru VG) este
definit ca 2 deviaţii standard peste greutatea medie
pentru vâ rsta gestaţională sau peste a 90-a percentilă .
→LGA poate fi întâ lnit la:
→nou-nă scuţi din mame cu diabet zaharat,
‒ nou-nă scuți cu sindromul Beckwith,
‒ nou-nă scuți constituţional mari din pă rinţi mari, sau
‒ nou nă scuți cu hidrops fetal.
• Macrosomia, de asemenea, cunoscut ca "sindromul de
copil mare", este uneori folosit sinonim cu LGA, sau altfel
definită ca fă tul sau nou-nă scutul care câ ntă rește peste
4000 de grame indiferent de vâ rsta gestaţională .

S-ar putea să vă placă și