Sunteți pe pagina 1din 38

VERBUL.

PREDICATUL VERBAL
FORMELE VERBALE NEPERSONALE
(INFINITIVUL)

09/12/20 1
La sfârșitul lecției, trebuie:

 Să recunoașteți verbul;
 Să descoperiți categoriile gramaticale ale verbului;
 Să identificăți predicatul verbal;
 Să recunoașteți formele verbale ale infinitivului;

09/12/20 2
Găseşte intrusul din fiecare serie de mai
jos.

 auzea, a mers, răspunde, soldat, strigă, varsă;


 atârnă, începeau, a pus, salută, ţipăt, au văzut;
 am plecat, policandru, a râs, ridica, trânteşte,
zboară.

09/12/20 3
Găseşte intrusul din fiecare serie de mai
jos.

 auzea, a mers, răspunde, soldat, strigă, varsă;


 atârnă, începeau, a pus, salută, ţipăt, au văzut;
 am plecat, policandru, a râs, ridica, trânteşte,
zboară.

09/12/20 4
VERBUL

o Cuvântul verb a intrat în limba română odată cu studierea


gramaticii şi a fost preluat din franceză, unde se spune verbe,
dar şi din latină, în care se spunea verbum și în care însemna
cuvânt, termen, vorbă, uneori zicătoare, maximă, sentinţă. 

 Cuvintele unei limbi pot fi organizate în clase lexico-


gramaticale, numite părţi de vorbire.

 Verbul este nucleul comunicării.

09/12/20 5
Indică verbele din propoziţiile de mai jos
și bifează ce exprimă fiecare verb:

PROPOZIȚIA ACȚIUNEA STAREA EXISTENȚA


   
Ionel atacă jupâneasa.
 
 
   
Vizitatorul stă în fotoliu.
 
 
   
În cameră sunt multe jucării.
 

09/12/20 6
Indică verbele din propoziţiile de mai jos
și bifează ce exprimă fiecare verb:

PROPOZIȚIA ACȚIUNEA STAREA EXISTENȚA


   
Ionel atacă jupâneasa.
  
 
   
Vizitatorul stă în fotoliu.
  
 
   
În cameră sunt multe jucării.
  
 

09/12/20 7
VERBUL

o Verbul este partea de vorbire flexibilă care arată acţiunea,


starea sau existenţa.
o Acesta este o parte de vorbire flexibilă și modifică forma în
funcție de:

 Timp
 Persoana
 Numar

09/12/20 8
VERBUL
o Verbul are trei timpuri de bază:

 Trecut – acțiunea se desfășoară înainte de momentul


vorbirii;

 Prezent – acțiunea se desfășoară în momentul vorbirii;

 Viitor – acțiunea se desfășoară după momentul vorbirii.

09/12/20 9
Menţionează, prin bifare, timpul
verbelor din propoziţiile de mai jos.

PROPOZIȚIA PREZENT TRECUT VIITOR


Vizitatorul i-a adus lui Ionel    
 
o minge 
Băiatul trânteşte mingea de    
podea.  
 
Vizitatorul va observa de-    
abia acasă dulceaţa din
şoşoni. 
 

09/12/20 10
Menţionează, prin bifare, timpul
verbelor din propoziţiile de mai jos.

PROPOZIȚIA PREZENT TRECUT VIITOR


Vizitatorul i-a adus lui Ionel
      
o minge 
Băiatul trânteşte mingea de
podea.       
 
Vizitatorul va observa de-
abia acasă dulceaţa din
   
şoşoni. 
 

09/12/20 11
Așază cuvintele în dreptul timpului
corespunzător

alerga ascundeţi cânţi căutau vom cumpăra

veţi pleca a dorit va face iau va citi

voi povesti ştie văzuseră mersese

09/12/20 12
Așază cuvintele în dreptul timpului
corespunzător

alergau ascundeţi cânţi căutau vom cumpăra

veţi pleca a dorit va face iau va citi

voi povesti ştie văzuseră mersese

09/12/20 13
Așază cuvintele în dreptul timpului
corespunzător

ascundeţi cânţi vom cumpăra

veţi pleca va face iau va citi

voi povesti ştie

09/12/20 14
Așază cuvintele în dreptul timpului
corespunzător

vom cumpăra

veţi pleca va face va citi

voi povesti

09/12/20 15
Așază cuvintele în dreptul timpului
corespunzător

09/12/20 16
VERBUL

o Verbul are trei persoane:

 Persoana I – emițătorul(vorbitorul);

 Persoana a II-a – receptorul(ascultătorul);

 Persoana a III-a – cel despre care este vorba în


mesaj.

09/12/20 17
Trece verbele din propoziţiile date de la
persoana I, numărul singular, la persoana a
III-a, numărul plural, păstrând acelaşi timp.

PERSOANA I, SINGULAR PERSOANA a III-a, PLURAL

Ascult sunetul trâmbiţei. 

Voi discuta cu doamna Popescu.


 
Am vorbit cu Ionel.
 
I-am dat un cadou copilului.
 
Ajunsesem acasă.
 

09/12/20 18
Trece verbele din propoziţiile date de la
persoana I, numărul singular, la persoana a
III-a, numărul plural, păstrând acelaşi timp.

PERSOANA I, SINGULAR PERSOANA a III-a, PLURAL

Ascult sunetul trâmbiţei. 

Voi discuta cu doamna Popescu.


 
Am vorbit cu Ionel.
 
I-am dat un cadou copilului.
 
Ajunsesem acasă.
 

09/12/20 19
Trece verbele din propoziţiile date de la
persoana I, numărul singular, la persoana a
III-a, numărul plural, păstrând acelaşi timp.

PERSOANA I, SINGULAR PERSOANA a III-a, PLURAL

Ascult sunetul trâmbiţei.  Ascultă sunetul trâmbiţei.

Voi discuta cu doamna Popescu. Vor discuta cu doamna Popescu.


 
Am vorbit cu Ionel. Au vorbit cu Ionel.
 
I-am dat un cadou copilului. I-au dat un cadou copilului.
 
Ajunsesem acasă. Ajunseseră acasă.
 

09/12/20 20
VERBUL

o Verbul are două numere:

 Singular – acțiunea este făcută de o singură persoană;

 Plural – acțiunea este făcută de două sau mai multe


persoane.

09/12/20 21
Indică persoana și numărul la care se află
verbele date.

VERBUL PERSOANA și NUMĂRUL

explic

încercăm 
ai ales 

ştiţi 

a chemat 

vorbeau

09/12/20 22
Indică persoana și numărul la care se află
verbele date.

VERBUL PERSOANA și NUMĂRUL

explic persoana I, număr singular

încercăm 
ai ales 

ştiţi 

a chemat 

vorbeau

09/12/20 23
Indică persoana și numărul la care se află
verbele date.

VERBUL PERSOANA și NUMĂRUL

explic persoana I, număr singular

încercăm  persoana I, număr plural


ai ales 

ştiţi 

a chemat 

vorbeau

09/12/20 24
Indică persoana și numărul la care se află
verbele date.

VERBUL PERSOANA și NUMĂRUL

explic persoana I, număr singular

încercăm  persoana I, număr plural


ai ales  persoana a II-a , număr singular

ştiţi 

a chemat 

vorbeau

09/12/20 25
Indică persoana și numărul la care se află
verbele date.

VERBUL PERSOANA și NUMĂRUL

explic persoana I, număr singular

încercăm  persoana I, număr plural


ai ales  persoana a II-a , număr singular

ştiţi  persoana a II-a, număr plural

a chemat 

vorbeau

09/12/20 26
Indică persoana și numărul la care se află
verbele date.

VERBUL PERSOANA și NUMĂRUL

explic persoana I, număr singular

încercăm  persoana I, număr plural


ai ales  persoana a II-a , număr singular

ştiţi  persoana a II-a, număr plural

a chemat  persoana a III-a, număr singular

vorbeau

09/12/20 27
Indică persoana și numărul la care se află
verbele date.

VERBUL PERSOANA și NUMĂRUL

explic persoana I, număr singular

încercăm  persoana I, număr plural


ai ales  persoana a II-a , număr singular

ştiţi  persoana a II-a, număr plural

a chemat  persoana a III-a, număr singular

vorbeau persoana a III-a, număr plural

09/12/20 28
VERBUL

o Verbul are formă negativă, construită cu ajutorul cuvântului

NU care se analizează împreună cu verbul.

09/12/20 29
Transformă propoziţiile afirmative de mai jos în
propoziţii negative.

PROPOZIȚIE AFIRMATIVĂ PROPOZIȚIE NEGATIVĂ

Ionel vorbeşte frumos.


El face gălăgie.

09/12/20 30
Transformă propoziţiile afirmative de mai jos în
propoziţii negative.

PROPOZIȚIE AFIRMATIVĂ PROPOZIȚIE NEGATIVĂ

Ionel vorbeşte frumos. Ionel NU vorbeşte frumos.


El face gălăgie. El NU face gălăgie.

09/12/20 31
VERBUL

o Verbul are rol în propoziție de predicat.

o Există forme verbale care:

 Își modifică forma după persoană și în propoziție sunt


predicate verbale.
 Nu își modifică forma după persoană și nu pot fi
predicate în propoziție ( a citi); aceste forme ale
verbului se numesc forme verbale nepersonale.

09/12/20 32
VERBUL

o Forma din dicționar a verbelor ( a învăța, a plăcea, a scrie, a


dormi, a hotărî) se numește infinitiv.

o Verbele la această formă nu pot fi predicate în propoziții. Verbul


la infinitiv poate să aibă sau nu înainte cuvântul A.

09/12/20 33
Transcrie propoziţiile și trece în tabel
predicatele verbale şi verbele la infinitiv.

PROPOZIȚIE PREDICAT VERB LA


VERBAL INFINITIV
Pot vorbi limba engleză.
 

Ştiu a cânta la chitară.


 
Dana speră a termina proiectul
mâine.
 

09/12/20 34
Transcrie propoziţiile și trece în tabel
predicatele verbale şi verbele la infinitiv.

PROPOZIȚIE PREDICAT VERB LA


VERBAL INFINITIV
Pot vorbi limba engleză.
pot vorbi
 

Ştiu a cânta la chitară.


 
Dana speră a termina proiectul
mâine.
 

09/12/20 35
Transcrie propoziţiile și trece în tabel
predicatele verbale şi verbele la infinitiv.

PROPOZIȚIE PREDICAT VERB LA


VERBAL INFINITIV
Pot vorbi limba engleză.
pot vorbi
 

Ştiu a cânta la chitară.


știu a cânta
 
Dana speră a termina proiectul
mâine.
 

09/12/20 36
Transcrie propoziţiile și trece în tabel
predicatele verbale şi verbele la infinitiv.

PROPOZIȚIE PREDICAT VERB LA


VERBAL INFINITIV
Pot vorbi limba engleză.
pot vorbi
 

Ştiu a cânta la chitară.


știu a cânta
 
Dana speră a termina proiectul
mâine. speră a termina
 

09/12/20 37
Ortograme: nai/n-ai

 Cuvântul nai se referă la un instrument muzical de suflat

 N-ai se obține din cuvântul nu cu forma n şi un verb la trecut,


persoana a II-a, numărul singular și verbul a avea la prezent,
persoana a II-a, numărul

09/12/20 38