Sunteți pe pagina 1din 6

Economia națională.

Structura pe ramuri.
 Noțiunea: din greacă OIKONOMIA – iscusința de a
gospodări.
Activitatea societații, desfășurată în scopul satisfacerii
necesităților umane de bunuri materiale și servicii.
 Activitatea omului se desfășoara in diferite unități
economice: gospodării agricole, fabrici, uzine,
combinate, parcuri auto, magazine, piețe comerciale,
scoli, spitale, judecătirii, teatre etc.
 Aceste intreprinderi aparțin diferitor ramuri
economice : gospodăriile agricole- agriculturii; fabrici,
uzine- industriei; scoli, spitale – sectorul serviciilor.
 Deci totalitatea unităților economice, formează o
ramură a economiei.
Totalitatea ramurilor economie unei țări constituie-
economia națională a unei țari
 
Structura pe ramuri a economiei naționale
Sectorul primar Sectorul secundar Sectorul terțiar
(sectorul serviciilor)

Agricultura Industria grea Învățământul


Silvicultura Industria ușoară Cultura
Industria extractivă Industria alimentară Medicina
Pescuitul, vânatul Construcții Turismul
Servicii sociale
Administrația publică
Economia poate fi :
a) planificată – în perioada URSS
b) de piață – bazată pe cerere și ofertă
c) de tranziție – economia actuală a R.
Moldova
În statele cu un nivel mai scăzut al
dezvoltării economice mai este o noțiune –
economia de consum (în R. Moldova si statele
în curs de dezvoltare )
Economiile naționale se deosebesc între ele după structura pe
ramuri și după nivelul de dezvoltare. Pentru a aprecia nivelulu de
dezvoltare se utilizează principalul indicator PIB (produsul
intern brut).
 PIB-totalitatea bunurilor materiale produse și a serviciilor
prestate populației ,in cadrul unei țări, în decurs de un an, în
expresie bănească (valuta națională)
 R.Moldova,după mărimea PIB, se inscrie in categoria statelor cu
nivel mediu de dezvoltare. Cea mai mare pondere în formarea
PIB-ului o are sectorul secundar
(analizați diagramele fig.3.2 pag 6I)
Ex.2.3 pag.62- în caiet