Sunteți pe pagina 1din 10

Gradul de oxidare.

Determinarea gradului de
oxidare în baza formulei
chimice.
După studierea acestei teme vei fi capabil să:

➢ definești noțiunea de grad de oxidare;


➢ determini gradele de oxidare ale
elementelor pe baza formulei chimice;
➢ rezolvi exerciții cu determinarea gradului
de oxidare pe baza formulei chimice.
DEFINIȚIE:
Gradul de oxidare (GO) - este sarcina formală care îi
revine unui atom al elementului în moleculă, dacă se
admite că a avut loc transferul complet al electronilor
de la elementul cu electronegativitate (EN) mai mică
spre elementul cu EN mai mare.

(GO - numărul de electroni cedaţi sau acceptaţi de o


specie chimică)
Reguli de stabilire a GO:
1.În moleculele substanțelor compuse, GO este pozitiv
sau negativ. Valoarea numerică a GO deseori
coincide cu cea a valenței, însă valența nu are sarcină,
pe când GO poate fi negativ, zero sau pozitiv.

2. În moleculele substanțelor simple, GO al elementului


este 0 (zero): Al0 ; Ca0 ; O2 0 ; H2 0 ; Cl2 0 ; S0

(vezi tabelul 1.1, manual pag. 17)


3.Metalele din sub./principală în compuși au tot timpul
sarcina GO pozitiv, egal cu numărul grupei.
De ex.: gr. 1 ( Li, Na…..) GO= +1
gr. 2 (Be….Ba…) GO= +2
gr. 3 (Al……) GO= +3
4.Nemetalele în compuși au sarcina GO negativă sau
pozitivă.
5.Oxigenul în compuși are GO= - 2: H2O-2; CO2-2
cu excepţia peroxidului de hidrogen,unde GO =-1: H2O2-1
6.Hidrogenul în compuși are GO= +1: NH3+1; H2+1SO4
cu excepția hidrurilor unde GO= -1: NaH-1
Algoritmul de stabilire a GO al elementului după formulă
1. Scriem formula moleculară și notăm GO 1. P2O5-2 H2+1SO4-2
cunoscute.  
2. Înmulțim GO cu indicele și obținem
sarcina totală a atomilor elementului dat. 2. P2 O5-2 H2+1 S O4-2
3. Regulă: Suma tuturor sarcinilor în  
formulă trebuie să fie egală cu zero. -2*5= -10 +1*2=+2 -2*4= -8
Deci, câte sarcini pozitive, atât și
3. P2 O5-2 H2+1 S O4-2
negative. Calculăm sarcina totală a
atomilor elementului rămas. + 10 - 10 +2 +6 -8
- 8 + 2 = -6,
4. Împărțim acest număr la indice și pentru ca suma tuturor sarcinilor să
obținem valoarea GO al elementului al fie egală cu zero, vom lua +6
doilea.
4. P2+5 O5-2 H2+1 S+6 O4-2

+10:2=+5 -10 +2 +6:1=+6 -8


Consolidare
Stabiliţi valoarea GO pentru toate elementele chimice
din moleculele de mai jos:

CH4; HCl; H2O; Mn; NH3 ; MnCl2 ;


NaNO3 ; Cl2; CaSO4 ; H3 PO4;
KMnO4 ; HClO; K2Cr2O7 ; HClO4 ;
H2O2 ; NaH; ; Fe;
Mini Test
Gradul de oxidare al oxigenului în compuși este
egal cu:  -2, +2, +3
Gradul de oxidare al hidrogenului ca substanță
simplă este egal cu:  -2, 0, +3
În compusul: oxid de aluminiu, aluminiul are GO: 
+2, +5, +3
În acidul azotic oxigenul are GO: 
+1, +2, -2
Suma GO ale tuturor atomilor elementelor
componente într o moleculă compusă este:
0, 1, 2, 3
Mini Test (răspunsurile)
Gradul de oxidare al oxigenului în compuși este
egal cu:  -2
Gradul de oxidare al hidrogenului ca substanță
simplă este egal cu:  0
În compusul: oxid de aluminiu, aluminiul are GO: 
+3
În acidul azotic oxigenul are GO: 
-2
Suma GO ale tuturor atomilor elementelor
componente într o moleculă compusă este:
0
Temă pentru acasă
Tema 1.4, pagina 17 -18
Exercițiu: Indică GO al elementelor în
următoarele substanțe: cupru, clor, oxid de
sulf (VI), sulfat de sodiu.