Sunteți pe pagina 1din 11

CAP. 5.

PREGATIREA
PRIMIRII CLIENTILOR
PREGATIREA PRIMIRII CLIENTILOR
(1) Clienti individuali
1.1. In preziua sosiri:
 verificarea documentelor de rezervare (rezervari confirmate), la data

respectiva sau rezervari ferme la data sosirii (sistem computerizat);


 Intocmirea listei sosirii:

 Numele clientilor asteptati, in ordine alfabetica;

 Tipul camerei;

 Numarul de persoane/camera;

 Servicii/cerinte speciale.

 trasmiterea listei sosiri personalului de hol, personalului de etaj si la

restaurant;
 intocmirea listei cu clientii casei si stabilirea tratamentelor specifice.
PREGATIREA PRIMIRII CLIENTILOR
(1) Clienti individuali
1.1. In ziua sosiri:
 consultarea diagramei camerelor , verificarea situatiei fiecareia;
prelocarea camerelor ;

intocmirea fiselor de inregistrare a clientilor:

 Numele clientilor, adresa, telefon;


 Data sosirii si data plecarii;
 Tipul si numarul camerei;
 Numarul de persoane;
 Modalitatea de plata, garantia;
 Servicii/alte specificatii.
se pregatesc plicurile pentru clientii casei, continand urarile de bun venit;

in functie de anularile tarzii sau depasirea orei limita, se stabileste situatia

camerelor prelocate;
se pregatesc cheile camerelor repartizate.
PREGATIREA PRIMIRII CLIENTILOR
(2) Clienti VIP
Pregatirile pentru primirea clientiilor VIP incep cu una sau mai
multe zile inaintea sosirii si anume:
 consultarea fisierului clientilor si a documentelor de rezervare;
 comunicarea informatiilor necesare celorlalte departamente (de etaj,

restaurant, precum si concierge);


 alocarea spatiului de cazare si inregistrarea datelor personale;

 pregatirea cheii, a plicului cu scrisoarea de intampinare din partea

conducerii;
 anuntarea conducerii hotelului;

 stabilirea tratamentelor speciale si asigurarea lor;

 verificarea de catre seful receptiei sau de catre directorul de cazare

impreuna cu guvernanta daca totul a fost pregatit conform categoriei


VIP-uri si respectand preferintele acestuia.
PREGATIREA PRIMIRII CLIENTILOR
(3) Grupurile
In preziua sosirii:
 se consulta comanda de rezervare;

 se consulta diagrama grupului;

 se consulta diagrama camerelor;

 se aloca numarul necesar de camere pe tipuri

solicitate;
 se verifica daca personalul existent este

suficient pentru a se putea asigura servicii de


calitate.
PREGATIREA PRIMIRII CLIENTILOR
(3) Grupurile

In ziua sosirii
 Se anunta departamentul de etaj, de alimentatie,

concierge
 Se face repartitia camerelor conform diagramei

grupului
 Se pregatesc cheile

 Se completeaza fisele de inregistrare pentru fiecare

membru al grupului
Diagrama grupului
MĂSURILE DE PREGĂTIRE A
PRIMIRII ÎN CELELALTE
COMPARTIMENTE
COMPARTIMENTUL TEHNIC

Între acest
 Între activităţile desfăşurate de compartimentul tehnic se
compartiment şi numără:
cel de etaj  - întreţinerea şi asigurarea funcţionalităţii la: clădire (exterior,
trebuie să existe interior, mobilier, ascensoare, etc.), instalaţii sanitare şi de
permanent o
bună colaborare
canalizare, instalaţii electrice, instalaţii de gaze, sisteme de
şi comunicare, încăzire şi climatizare, utilajele şi instalaţiile din bucătărie,
astfel încât spălătorie şi din curăţătorie.
toate solicitările  - remedierea defecţiunilor din spaţiile hoteliere.
care vin de la
acesta din urmă
 - înlăturarea posibilităţilor de declasare a situaţiilor de avarii
să fie receptate în desfăşurarea activităţii unităţii.
şi soluţionate  - operaţiile de întreţinere şi reparaţii să se desfăşoare astfel
rapid.
încât să se înlăture şi să se evite orice pericol de accidentare a
clienţilor sau a personalului şi să se vegheze la respectarea
normelor de protecţia muncii.
COMPARTIMENTUL ETAJ

Etajul este
 Compartimentul de etaj, prin activităţile sale
serviciul care asigură:
are rolul de a
pregăti
 curăţenia şi întreţinerea:
spaţiile de  spaţiilor de cazare;
cazare pentru  spaţiilor de folosinţă comună interioare şi exterioare;
închiriere, de
a crea o
 spaţiilor anexe.
atmosferă  păstrarea obiectelor uitate sau pierdute de clienţi;
relaxantă,
primitoare  prestarea unor servicii suplimentare cu plată sau
pentru clienţi. fără plată;
 asigurarea funcţionării tuturor instalaţiilor în
colaborare cu compartimentul tehnic.
COMPARTIMENTUL ALIMENTAŢIE

Activitatea
 În marile hoteluri, echipa bucătăriei este
acestui coordonată de un şef bucătar care asigură
compartiment planificarea producţiei de preparate culinare şi
se desfăşoară
la nivelul elaborarea listei pentru meniuri, previzionarea
spaţiilor de comenzilor, controlarea calităţii preparatelor. În
producţie (ex. bucătărie, uniformitatea producţiei şi constanţa
bucătărie) şi
servire
calităţii sunt asigurate prin elaborarea şi controlul
(ex.salonul de respectării fişelor tehnice de preparat, fişe care
servire). permit stabilirea cu precizie şi rapiditate a
cantităţilor de materii prime necesare, fişe care au
devenit un instrument de lucru în activitatea de
aprovizionare şi gestiune a stocurilor.