Sunteți pe pagina 1din 19

5 OCTOMBRIE – ZIUA

MONDIALĂ A EDUCAȚIEI
"Omul este rodul
educației pe care
o primește"
(Helvetius)
"Natura ne aseamană, educația
ne deosebește".
(Confucius)
Pe 5 octombrie, în întreaga lume,
se sărbatorește Ziua Mondială a Educației.
Evenimentul ține să ne reamintească faptul că
o educație de calitate reprezintă cheia unei
reușite profesionale.
În acestă zi deosebită,
le mulțumim tuturor dascălilor
care, înainte de orice,
pun suflet în procesul de predare.
DESPRE EDUCAȚIE

Încă de la naștere, Educația urmărește formarea


oamenii dispun de personalității umane și se
capacitatea specific realizează la niveluri și zone
diferite, în funcție de
umană de a se obiectivele vizate:
modela, de a-și - educație intelectuală
însuși experiența - educație morală
socială a - educație estetică
înaintașilor, deci de - educație fizică
a accepta educația - educație profesională
- educație sanitară etc.
și de a se
autoeduca. Peste tot unde educația a fost neglijată,
statul a primit o lovitură funestă. Aristotel
Educația se realizează în
familie, dar mai ales în
cadru instituționalizat:
școală, biserică, asociații
profesionale, sportive ...

Din antichitate și până


astăzi, marii gânditori
au considerat că
educația este esențială
Omul nu poate ajunge
pentru evoluția unui
om decât prin om sau a unui popor.
educație. (Immanuel Kant)
"Educația este un al doilea soare pentru
cei care o posedă“. Heraclit din Efes
Drepturile omului
"Educația, cea mai puternică armă capabilă să schimbe lumea"
Nelson Mandela

UNESCO a stabilit
patru piloni ai
învățării prin care
educația să răspundă
nevoilor și
provocărilor lumii
contemporane:
1. A învăța să trăiești
împreună cu alții;
2. A învăța să cunoști;
3. A învăța să faci;
4. A învăța să fii.
1. A învăța să trăiești împreună cu alții
Educația trebuie să
formeze și să consolideze
deprinderile de care
elevii au nevoie pentru a
accepta interdependența
cu alți oameni;

pentru a rezolva conflicte, a


lucra și planifica împreună,
a respecta pluralismul și
diversitatea.
2. A învăța să cunoști Educația trebuie să îi
ajute pe elevi să
dobândească
instrumentele
cunoașterii, să învețe
cum să învețe.
Educația trebuie să îi
3. A învăța să faci
3. A învăța să faci
ajute pe elevi să
dobândească competențe
care să le permită să ia
decizii cu privire la diferite
situații de viață, să
funcționeze în relații
sociale și de muncă, să
satisfacă cerințe
elementare, să
îmbunătățească calitatea
vieții proprii și a vieții
celorlalți. "Educația este mișcarea din întuneric către
lumină". Allan Bloom
4. A învăța să fii
Educația contribuie la dezvoltarea personalității,
le dă oamenilor posibilitatea de a acționa cu o
mai mare autonomie, judecată, gândire critică,
responsabilitate personală.
Fiind un proces complex de formare și de
pregătire a omului pentru viața socială din
toate punctele de vedere, educația are un
caracter permanent, se adresează tuturor
vârstelor și vizează crearea unei atitudini
motivaționale pozitive față de autoinstruire și
de autoeducație.
Cum poate fi recunoscut
învățătorul ideal? Tolstoi
spunea: "Când învăţătorul
reuneşte în inima sa
dragostea de profesiune şi
dragostea de elevi, putem
spune că este un învăţător
Rolul școlii în viața oricărui desăvârşit."
copil este foarte important.
Învățătorii și profesorii îi
formează personalitatea și îi
asigură nivelul de educație de
care are nevoie pentru a putea
supravietui cerințelor concrete
ale vieții.
Sfântul Ioan Gură de Aur:
"Nu există artă mai
frumoasă decât arta
educaţiei. Pictorul şi
sculptorul fac doar figuri
fără viaţă, dar educatorul
crează un chip viu;
uitându-se la el, se
bucură şi oamenii, se
bucură şi Dumnezeu".
Să ne amintim deci astăzi, 5 octombrie, cu recunoștință și
dragoste, de cei care ne-au ajutat să pășim pe drumul formării
noastre – educatori, învățători, profesori.
Să le mulțumim și să le fim recunoscători pentru munca și
dăruirea cu care ne-au ajutat să devenim oameni cu adevărat.
Educația este
garanția unui
viitor mai bun!
Dezvoltă-ți pasiunea pentru a învăța și astfel nu vei înceta să crești
Bibliografie:
• S.Marinescu/R.Dinescu – Invitație la educație,
Ed.Carminis, Pitești, 2007
• https://istoriiregasite.wordpress.com/2015/10
/04/5-octombrie-ziua-mondiala-a-profesorului
/
• http://pipo.ro/index.php/ziua-mondiala-a-edu
catiei-5-octombrie/

• Imagini Google