Sunteți pe pagina 1din 14

Pe 5 octombrie, in intreaga lume, se sarbatoreste Ziua

Mondiala a Educatiei. Evenimentul tine sa ne reaminteasca


faptul ca o educatie de calitate reprezinta cheia unei reusite
profesionale.

In acesta zi deosebita, le multumim tuturor dascalilor care,


inainte de orice, pun suflet in procesul de predare.

Si, pentru ca noi sprijinim educatia de calitate, va oferim


cateva instrumente de lucru care sa marcheze o astfel de zi
speciala!
 Cuvântul educaţie este de origine latină, derivă din
substantivul „educatio" care înseamnă creştere, hrănire,
cultivare. Educaţia are sarcina de a pregăti omul ca element
activ al vieţii sociale.Educaţia este un tip particular de
acţiune umană, o intervenţie sau direcţionare, o categorie
fundamentală a pedagogiei.Definea educaţiei ca fiind „artă de
a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile
native pentru virtute ale acelora care dispun de ele."
Aristotel, în lucrarea sa „Politica", considera că „educaţia
trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, nu
particulare".
 Educaţia are următoarele caracteristici: pune accent pe
oameni, urmăreşte dezvoltarea unor calităţi umane şi
explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre
pregătirea pentru viaţă, are în vedere, cu precădere,
întrebări asupra existenţei, vizează cu precădere dezvoltarea
unei stări sau a unei structuri atinse, finalitatea în educaţie
îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung.
Activitatea educaţională este dinamică şi flexibilă în acelaşi
timp, iar educaţia stimulează idealul fiinţei umane exprimat
prin „a fi şi a deveni".
 Educația diferă de la o etapă istorică la alta în funcție de
condițiile materiale și spirituale ale societății. Educația este
un fenomen social, specific uman, care apare odată cu
societatea, dintr-o anumită necesitate proprie acesteia –
aceea a dezvoltării omului ca om, ca forță de muncă și ființă
socială.
Sociologul francez Émile Durkheim considera că educaţia este o
acţiune „exercitată de generaţiile adulte asupra celor ce nu sunt
coapte pentru viaţa socială."; are ca obiect să provoace şi să
dezvolte în copil un număr oarecare de stări fizice, intelectuale şi
morale. Durkheim afirma că „educaţia constă într-o socializare
metodică a tinerei educaţii".
 Filosoful german Immanuel Kant, aprecia că educaţia
contribuie la valorificarea naturii umane în folosul societăţii:
„este plăcut să ne gândim că natura omenească va fi mai bine
dezvoltată prin educaţie şi că se poate ajunge a i se da o
formă care să-i convie cu deosebire. Aceasta ne descoperă
perspectiva fericirii viitoare a neamului omenesc".
 Pedagogul român Constantin Narly, consideră că educaţia este
„un fapt social şi individual în acelaşi timp". Florin Georgescu
considera că „educaţia este prima activitate creatoare
neproducătoare de bunuri de consum, cunoscută de istorie"
 Educatia reprezinta activitatea sociala complexa constituita
din ansamblul actiunilor constiente, sistematice si organizate,
desfasurate cu scopul formarii si dezvoltarii personalitatii
umane în concordanta cu nivelul de dezvoltare al societatii.
 Influentele educative actioneaza permanent asupra fiecarei
persoane. În functie de caracterul acestora: sistematizat,
organizat, spontan, putem clasifica formele educatiei în:
educatie formala si nonformala . Formele educatiei
reprezinta modalitatile în care se realizeaza actiunea
educationala.
 Educatia formala se realizeaza în cadrul institutiilor
specializate (gradinite, scoli, etc.) cu scopul formarii si
dezvoltarii personalitatii umane în plan intelectual, moral,
estetic, fizic si tehnologic, pe baza unor documente oficiale
(planuri de învatamânt, progarame scolare, manuale scolare,
cursuri etc.)."Educatia formala valorifica activitatea de
educatie organizata în cadrul sistemului de învatamânt sub
îndrumarea unor cadre didactice specializate.
 Educatia nonformala include: activitati situate în afara clasei
(cercuri pe discipline transdisciplinare; ansambluri artistice,
sportive, culturale; excursii, vizite, tabere, cluburi,
universitati populare, vizionari de spectacole, expozitii,
mediateca, videoteca etc
În concluzie, prin educaţie se doreşte dezvoltarea conştientă
a potenţialului biopsihic al omului şi formarea unui tip de
personalitate solicitat de condiţiile prezente şi de perspectiva
societăţii.