Sunteți pe pagina 1din 6

AFRICA

RESURSELE
NATURALE
ȘI
ECONOMIA
COLEGIUL ”MIHAI VITEAZUL” INEU

PROF. RĂDUCAN SORIN AUREL


Resursele naturale

Chiar dacà economia Africii a


înregistrat. in uttimuI deceniu
progrese importante, rămáne cel
mai sàrac continent din lum, cu
toate cá dispune de resurse naturate
din abundență.
Ca urmare, pe continentuf
african se aftâ cete mai multi țári ale
lumii in care mitioane de oameni
sunt afectați de foamete și de
matnutriție, sunt tipsiți de asistențá
medicalá și de posibilitatea de a se
instrui.

Petrolul –nordul
continentului și Golful
Guineii
Minereuri feroase – în
vest și sud
Minereuri neferoase -
în centru
Cărbuni – în sud
Uraniu și diamante-în
sud și centru
Economia statelor africane este bazată, în special pe agricultura de subzistență si pe
expIoatarea resurselor agricole autohtone (cafea, lemn, fructe exotice),
Acestea sunt tranzacționate la prețuri extrem de reduse, ceea ce menține zonele de
producție într-un stadiu de subdezvoltare.
Astfel, Africa rămăne cel mai contInent, PIB-uI (produsul intern brut) cumulat al
tuturor statelor reprezentănd 1/3 di n P1B-uI Statelor Unite ale Americii (SUA).

AGRICULTURA INDUSTRIA
 70% din populație lucrează în  Activitatea industrială este modestă,
agricultură predominat extractivă
  Nordul Africii și nordul G Guineii-
Tipuri de agricultură-rudimentară,
petrol, gaze, fosfați, mineru de fier,
orientată spre subzistență
bauxită
 Producție insuficientă →importă mari  Sudul Africii – huilă, aur, diamante,
cantități platină, crom, cupru.
 Problema Shelului și a  Energia electrică – termocentrale: în
deșertificării(extinderea deșertului prin partea de sud și nord; sisteme
suprapășunat și despăduriri) hidroenergetice; lemn 90%.
PROBLEMELE AFRICII ÎN LUMEA
CONTEMPORANĂ
Una dintre cele mai mari
1. Problema apei probleme cu care se confruntă
2. Deșertificarea
populatia africană este lipsa apei,
care este specifică pentru mai
mult de jumătate din teritoriul
Până la descoperirea și
continentului. Foarte mulți punerea în aplicare a unei solutii
oameni din Africa suferă de boli pentru necesarul de apă potabilă,
cauzate de insuficiența apei populatia sahariană se confruntă cu
un fenomen accentuat de
potabile sau de infestarea
deșertificare, care afectează zona
acesteia. Zona cea mai afectată sudică a Saharei, denumită Sahel
de lipsa apei este Sahara. În Oamenii de ştiințã avertïzeazã
acest deșert densitatea că în uitimii 100 de ani Deșertul
Sahara a crescut îri dimensiune cu
populației este foarte scăzută, iar aproximativ 10%, ia rîn ultimele
triburile nomade care i”I decenii, s-a extins spre .sud cu un
populează (berberi, mauri și kilometru pe an.
tuaregi) au ca ocupatie principală În sudul Saharei se întinde
Saheful, o zonă care face trecerea de
creşterea animalelor. Cu toate că îa deșert ía savană, extinsã de la
la supra- față apa dulce din Oceanuf Atlantic la Marea Roșie, pe o
Sahara este aproape inexistentă, Iățime ce variazà thtre 300-500 km.
Este consideratã cea mai
la adâncimi foarte mari s-a
popufată regiune africanà,
descoperit un strat acvifer uriaș reprezentând .astãzi una dintre ceíe
cu apă dulce, care s-a format mai.sãrace regiuni ale lumi,
într-o eră geologică mai corifruntându-se cu probleme grave
in ceea ce privește drepturite omutui,
îndepărtată. Acesta ar putea fi solutia conftictete armate, dezvottarea
pentru criza opei din unele state economică.
sahariene
3. Explozia demografică-creșterea 4. Conflictele militare și
foarte rapidîă a populației maladiile

În Africa ultimelor trei decenii, 34 dintre cele


54 de state au lost deVastato de peste 15 500
de.conflicts armat.e. Situațiile de conflict dix țări
precum Nigeria și R.D. Congo au contribuit, în
perioada 1995-2015, la decesut a cinci mifioane de
copii, care au fost privați de accesuf îa îngrijiri
medicale sau îa surse sigure de apă potabilă.
Insuficienta dezvoftarea sistemului
medical .conduce îa extinderea boiifor infecțioase
și laa rată ridicafãa mortatității, îndeosebi în rândut
copiitor. De exemptu, malaria,a boatã care poate fi
prevenita și tratată, cauzeazâ anuat sute de mii de
decese in ràndut africanitor.
Analizează harta de mai jos si rezolvă următoarele aplicații.

Aplicația 1
a. Identifică o problemă cu care se
confruntă țările sahariene si un mod
de rezololvare a problemei
identificate.
b. Identifică trei triburi care trăiesc în
Sahara;
c. Care este principala ocupație a
populației din Sahara

Aplicația 2

Pentru Sahara se cere să precizați:


Aplicația 3 a. Tipul de climă caracteristic

a. Precizați denumirea regiunii de pe hartă b. Un fluviu care o străbate


situată în sudul Saharei
b. Identificați trei state sahariene situate pe c. O plantă specifică deșertului
harta alăturată3