Sunteți pe pagina 1din 14

Să formuleze legea periodicității;

Să compare proprietățile periodice ale elementelor și compușilor lor:


- proprietățile metalice și nemetalice
(sub/grupă, perioadă);
Să aplice noțiunile dobândite în scopul rezolvării exercițiilor și
problemelor.
Strategii didactice:
a ) Metode şi procedee: conversaţia euristică, descrierea,explicaţia,
problematizarea;
b ) Resurse materiale:
manualul, Sistemul Periodic, calculatorul;
c ) Forme de organizare: individual.
Atomul este cea mai mică particulă a unui element chimic care
păstrează toate proprietățile acestuia.
Masa A r= Nn + Z
Sarcina = 0 Atomul
Masa = 0,0005
Sarcina = -1
Masa A r= Nn + Z
Sarcina = +Z Nucleu Electroni e

Numărul electronilor și
Protoni p Neutroni n repartizarea lor pe straturi
n Ne = 2n2
stratul 1 Max.2e
Masa = 1 Masa = 1
Sarcina = 0 stratul 2 Max.8e
Sarcina = +1 stratul 3 Max.18e
Nn = Ar - Z
stratul 4 Max.32e
• Numarul atomic (nr. de ordine);
16 • Simbolul elementului;
• Denumirea elementului;

S • Masa atomica.

Sulf
32,064
TABELUL LUI MENDELEEV

 D. Mendeleev a ordonat 63 elemente


cunoscute în ordinea crescătoare a
maselor lor atomice ale elementelor
crescând de la stânga la dreapta;
 Elementele cu proprietăţi
asemănătoare erau aşezate unul sub
altul;
 Tabelul conţinea numai elementele
cunoscute iar locurile elementelor
nedescoperite au fost lăsate goale.
LEGEA PERIODICITĂŢII

După Mendeleev (1869) ACTUALĂ

Proprietatile fizice și
Proprietățile fizice și chimice ale
chimice ale elementelor se repetă
elementelor se în funcție de sarcinile
repetă periodic în nucleelor atomice ale
funcție de masele elementelor adică în
atomice. funcție de numărului
atomic Z.

Proprietăţile periodice sunt proprietăţile determinate de


configuraţia electronic periferică (structura invelisului electronic
exterior) a atomilor.
Elementele sunt așezate în ordinea
crescătoare a numerelor lor atomice,
formînd un tabel numit Sistem periodic
cu:
coloane verticale - grupe
șiruri orizontale - perioade
• Perioada – şirul orizontal din sistemul periodic
Sistemul periodic conţine 7 PERIOADE;
 Fiecare perioadă începe cu un metal alcalin şi se termină cu un
gaz rar;
 Numărul perioadei în care se află un element este egal cu numărul
de nivele energetice (straturi) ;
 Perioade mici ( I, II, III ) - constau dintr-un singur rând;

 Perioadele mari ( IV, V, VI, VII ) – sunt alcătuite din câte 2


rânduri.
nr. perioadei = nr.de straturi electronice
• Grupa – coloana cu elementele cu aceeaşi configuraţie
electronică pe ultimul strat.
Forma lungă a sistemului periodic cuprinde 18 grupe (8
principale şi 10 secundare).

Fiecare grupă este divizată în 2 subgrupe: - principală;


- - secundară.

nr. grupei principale = nr.electronilor de pe ultimul strat


În sub/grupele principale , odată cu creșterea sarcinii nucleului, de sus în jos,
numărul de electroni exteriori rămâne constant, în timp ce dimensiunile
atomilor cresc.

Li

Na
Sub/grupa principală

K Cresc proprietățile
Rb metalice

Cs

Fr
- metalul cu cele mai pronunțate proprietăți metalice
În perioadă, proprietățile metalice scad, deoarece numărul de electroni exteriori
crește, iar dimensiunile atomilor se micșorează.

Perioadele mici
proprietățile
metalice se
micșorează foarte
Proprietățile repede;
metalice scad Perioadele mari,
proprietățile
metalice scad
treptat.

 perioada

Li Be B C N O F Ne
În sub/grupele principale , de sus în jos proprietățile nemetalice scad odată cu
creșterea sarcinii nucleului și a numărului de ordine.

Cel mai tipic nemetal din sub/grupa VII -


F

Sub/grupa principală
Proprietățile
nemetalice scad Cl

Br

I
În perioadă, odată cu creșterea sarcinii nucleului, proprietățile nemetalice se
accentuiază, deoarece dimensiunile atomilor se micșorează, iar numărul
elecronilor exteriori se mărește.
Perioadele mici
proprietățile
nemetalice se
Proprietățile intensifică mai
repede;
nemetalice Perioadele mari,
cresc proprietățile
nemetalice mai
lent.

 perioada

Li Be B C N O F Ne