Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE


DEPARTAMENTUL ECONOMIE, MARKETING ȘI
TURISM

SPECIFICUL PRODUSULUI TURISTIC LOCAL ȘI


INTEGRAREA ACESTUIA ÎN OFERTA TURISTICĂ
REGIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ DE CĂTRE
OPERATORII DE TURISM

Chișinău, 2020
Introducere
Turismul reprezintă un stil de viață în lumea contemporană care
înglobează o forță importantă a dezvoltării, prosperității și bunăstării
națiunilor, devenind astfel un sector de importanţă majoră atât pentru
marile puteri mondiale, cât și pentru țările în curs de dezvoltare. Este
important să menționăm că turismul, ca ramură de interferență economică,
antrenează și stimulează producția celorlalte domenii economice.
Specificul potențialului turistic al R.Moldova este atractiv pentru
vizitatorii străini, care găsesc aici altceva decât în mediul lor obișnuit de
trai: oameni primitori, tradiții frumoase, sărbători tematice, natură verde și
neexploarată, aer nepoluat, viața la țară. Iar numărul celor care ne
vizitează este în creștere de la an la an.
Circuitul și comercializarea unui produs turistic

PRESTATORI DIRECȚI PRODUSE TURISTICE


INPUT TOUR-OPERATORI OUTPUT
-circuite
CAZARE -cumpără
-sejururi
-hotel, motel -rezervă
-croaziere
-sate de vacanță -produc
-produse tematice
-restaurante
TRANSPORT C
-avion
-autocar
BROȘURI
-vas
-automobil
-tren
PRESTAȚII AUXILIARE
-ghid PUNCTE DE VÂNZARE
-transferuri
-excursii
-sportive
-culturale TURIST
-asigurări
Elementele componente ale produsului turistic

Potențialul Potențialul
turistic turistic
natural antropic

Baza
tehnico-
materială Infrastructura
specifică
turismului
ANALIZA ACTIVITĂȚII OPERATORILOR DE
TURISM DIN REPUBLICA MOLDOVA
 Numărul de turişti şi excursionişti, participanţi la turismul organizat de agenţiile de turism şi
turoperatori, după scopul vizitelor în anul 2019

  2019 2019, % față de 2018


turiști și excursioniști turiști- zile turiști și excursioniști turiști- zile
Total 376 625 2 408 548 116,4 113,1
Turism receptor 19 848 60 993 103 104,8
Total, din care:
Odihnă, recreere și 16 928 43 874 106,9 107,5
agrement
Afaceri și 2 538 9 967 82,5 101,9
profesionale
Tratament 562 7 152 96,2 94,2
Turism emițător 310 649 2 035 895 117,6 116,2
Total, din care:
Odihnă, recreere și 305 173 1 989 610 116,8 114,8
agrement
Afaceri și 1 989 8 140 143,1 150,3
profesionale
Tratament 3 487 38 145 de 2,5 ori de 2,8 ori
Turism intern 46 128 311 660 114,9 97,5
Structura turismului receptor și emițător în RM
în anul 2019
Turismul receptor în RM, 2019
Turismul emitățor în RM, 2019

România
Turcia
Austria Bulgaria
17% 1% 1% 1% 6%
Germania 4% România
31%
Rusia 7% 32% Egipt
13% Grecia
Ucraina 8%
Ucraina
8% Polonia
3% 14% Ungaria
4% 7% Marea Italia
5% 7% Britanie 28%
5% Spania
China Altele
Italia

Altele
Evoluția numărului structurilor de primire
turistică colective cu funcțiuni de cazare, în
perioada 2012-2018
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 257 264 275 249 252 268 269


Hoteluri și moteluri 87 94 100 96 96 106 107
Pensiuni turistice și 19 19 24 26 26 28 33
agroturistice

Cămine pentru vizitatori 6 6 5 4 3 3 3


Structuri de întremare 7 7 7 7 8 8 8
Sate de vacanță și alte 62 63 63 57 61 62 59
structuri de odihnă

Tabere de vacanță 76 75 76 59 58 61 59
Direcții de cooperare în acordul de
asociere referitor la domeniul turismului

• (I) schimbul de informații și tehnologii;


• (II) crearea unui parteneriat strategic între interesele publice, private și
comunitare pentru a asigura dezvoltarea durabilă a turismului;
• (III) promovarea și dezvoltarea produselor și a piețelor de turism, a
infrastructurii, a resurselor umane și a structurilor instituționale, precum și
identificarea și eliminarea barierelor pentru servicii de călătorie;
• (IV) dezvoltarea și punerea în aplicare a unor strategii și politici eficiente,
inclusiv a aspectelor juridice, administrative și financiare
corespunzătoare;
• (V) formarea în domeniul turismului și consolidarea capacităților pentru a
îmbunătăți standardele serviciilor;
• (VI) dezvoltarea și promovarea turismului local.
Cartea Albă cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internațională (USAID) și Agenția pentru Dezvoltare și Cooperare
Internațională presupune:

• 1) dezvoltarea turismului receptor și intern,


• 2) dezvoltarea turismului rural și a destinațiilor turistice,
• 3) asigurarea calității serviciilor și protecția efectivă a
consumatorilor,
• 4) diversificarea produselor turistice și a activității
excursioniste,
• 5) dezvoltarea concentrată în zonele turistice naționale,
• 6) ameliorarea calității instruirii și a forței de muncă în
domeniul turismului,
• 7) propagarea și fortificarea profesiei de ghid turistic,
• 8) politici fiscale optime și reducerea evaziunilor,
• 9) dezvoltarea parteneriatelor public ‐private în domeniul
turismului.
Perspective de dezvoltare a formelor de
turism de importanță națională

Turismul rural:
• cazare în case tradiţionale de tip rural;
• posibilitatea de încadrare în activităţi şi preocupări rurale;
• familiarizarea cu folclorul, distracţiile şi tradiţiile locale;
• familiarizarea cu meşteşugurile practicate în localitatea dată, precum şi
posibilitatea de participare a doritorilor la procesul meşteşugăritului;
• posibilitatea de procurare a produselor meşteşugăreşti.
Perspective de dezvoltare a formelor de
turism de importanță națională
Turismul vitivinicol:

• Încurajarea, sprijinirea şi stimularea investiţiilor cu


capital străin în cele mai diverse zone turistice
vitivinicole;
• Construirea unor structuri de primire turistică cu
funcţiuni de cazare şi alimentare lângă plantaţiile
vitivinicole;
• Creşterea capacităţii de cazare a Republicii Moldova
prin introducerea în circuitul turistic internaţional a
pensiunilor, a satelor turistice;
• Restaurarea şi amenajarea unor monumente de
arhitectură cu tematică vinicolă în vederea
valorificării lor prin turism;
• Organizarea unor unităţi specializate în
comercializarea producţiei vitivinicole ambalate sub
formă de suvenire.
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În Republica Moldova, deşi există tendinţa de a dezvolta


turismul, aceasta se realizează la o scară încă foarte mică deşi
resursele de care dispune şi care pot fi valorificate prin turism
sunt foarte bogate şi foarte variate.

Trebuie să menționăm că Republica Moldova are un patrimoniu turistic


valoros, și în ultimii ani Moldova încearcă să-și consolideze eforturile
și să devină mai atractivă ca destinație turistică, să devină o țară
valorificată, și interesantă pentru turiștii străini. Pentru aceasta,
Moldova trebuie să depuneă eforturi de a îmbogăți cei indicatori care
reflectă valorificarea potențialului turistic.
Conform Cărții Albe menționate anterior, valorificarea unor forme de
turism, precum turismul rural, vitivinicol și de aventură ușoară este
primordială în dezvoltarea turismului.