Sunteți pe pagina 1din 17

Care sunt semnele

de punctuaţie?
Semnele de punctuaţie sunt:

 PUNTUL

 SEMNUL ÎNTREBĂRII

 SEMNUL EXCLAMĂRII

 VIRGULA

 LINIA DE DIALOG

 DOUĂ PUNCTE

 GHILIMELELE
Când folosim
punctul ?
Folosim punctul la sfârşitul
propoziţiei în care se comunică o
informaţie,o constatare.

Ex.: Sora mea este cuminte.


Mâine voi merge la bunici.
Când folosim semnul
întrebării ?
Folosim semnul întrebării la
sfârşitul propoziţiei prin care se
întreabă ceva (se cer informaţii).

Ex.: Cine vine mâine la noi?


Unde ai fost în excursie?
Când folosim semnul
exclamării ?
La sfârşitul propoziţiilor care exprimă o mirare,
o bucurie, o poruncă, un salut, un îndemn, o
urare, o strigare folosim semnul exclamării.
Ex.: Ce frumoase sunt florile!
A sosit vacanţa!
Vino la tablă!
Bună ziua, copii!
Să fii atent la ore!
La mulţi ani, Maria!
Când utilizăm
virgula ?
1. Virgula este semnul de
punctuaţie care se pune între
cuvintele unei enumerări.
2. Virgula separă într-o propoziţie cuvântul
care exprimă o strigare de restul cuvintelor .

Ex.: 1. Alinei îi plac merele, prunele, perele


şi strugurii.
2. Ce faci, Ionică ?
Când utilizăm
linia de dialog ?
Linia de dialog este
semnul care marchează începutul
unui dialog.
Dialogul este convorbirea dintre
două sau mai multe persoane.

Ex.: - Ce materie îţi place?


- Îmi place foarte mult
matematica.
Când folosim două
puncte ?
Scriem „două puncte” la
sfârşitul propoziţiei care anunţă cuvintele unei
persoane sau
înaintea unei enumerări.

Ex.: Învăţătoarea întreabă :


- Care sunt semnele de punctuaţie?
Azi avem: matematică, română, desen,
educaţie fizică.
Când utilizăm
ghilimelele ?
Ghilimelele se folosesc când
reproducem întocmai : titluri, cuvinte,
enunţuri sau texte.

Ex.: Am citit povestea ,,Ursul păcălit de


vulpe” .
,, Oare voi cădea pradă pieirii ?” se
întreba Brăduţ.