Sunteți pe pagina 1din 27

ÎNVELIŞURILE

PĂMÂNTULUI

EXTERNE(ENDOGENE)
INTERNE(ENDOGENE)

SCOARŢĂ

MANTA

NUCLEU
ATMOSFERA HIDROSFERA
BIOSFERA

ÎNVELIŞURILE
EXTERNE ALE
PĂMÂNTULUI

PEDOSFERA SOCIOSFERA RELIEFOSFERA


HIDROSFERA
Caracteristici geografice :
• Este învelişul de apă al
Pământului
• Este situată între atmosferă şi litosferă
Sub raport fizic, apa în natură se prezintă sub
cele trei forme de agregare:

solidă
lichidă

gazoasă (vapori)
Limitele hidrosferei

• În scoarţă coboară până la 5-10 km


• În atmosferă 90% se concentrează până
la 5 km, dar nori cu cristale de gheaţă se
găsesc până la 20 km
CIRCUITUL APEI NATURĂ

• Realizează un circuit continuu între


oceane, atmosferă şi uscat
Alte caracteristici ale apei:
• Fierbe
la 100ºC şi îngheaţă la 0ºC
• are o mare capacitate de absorbţie a căldurii
• se încălzeşte şi se răceşte mai încet decât orice
alt lichid
• are o influenţă reglatoare asupra temperaturii
Pământului
• Prin îngheţare
îşi măreşte volumul
• Prezenţa apei este condiţia indispensabilă
vieţii, iar pentru societatea omenească ea
reprezintă o resursă naturală
fundamentală, de care depinde orice
domeniu al activităţii economice:
Distribuţia apei pe glob
Distribuţia apei pe glob

Suprafaţa totală a Terrei este de 510.065,600 km²


Distribuţia apei pe emisfere
• Emisfera nordică (continentală)
60,7%apă şi 39,3%uscat
• Emisfera sudică (oceanică)
83%apă şi 17%uscat
COMPONENTELE
HIDROSFEREI
Oceanul Planetar

Apele continentale
Oceanul Planetar
• Componentele Oceanului Planetar :
■ oceane
■ mări
■ golfuri
Apele continentale
Oceanele sunt mase de apa de mari dimensiuni
ce comunica larg unele cu altele
Oceanele

aproximativ 71% din suprafaţa Terrei este


acoperită de oceane, fiind o masă de ape sărate
(cu salinitatea medie de 35 ‰) care sunt împărţite
de continente şi arhipelaguri în patru oceane:

Oceanul Arctic / Îngheţat


Oceanul Atlantic
Oceanul Indian
Oceanul Pacific
OCEANUL ARCTIC / ÎNGHEŢAT

Groapa Funda
5625m
OCEANUL INDIAN

Groapa Sunda
7455m
OCEANUL PACIFIC

Groapa Marianelor
11033m
OCEANUL ATLANTIC

Groapa
Puerto Rico
9219m
Mările
După poziţia geografică :
• Mări mediterane
—situate între două continente
• Mări închise
—reprezintă sectoare dintr-o mare mai mare
• Mări continentale
— aflate în interiorul continentului şi comunică cu
oceanul prin strâmtori înguste
• Mări mărginaşe
—aflate la marginea continentului şi comunică
larg cu oceanul
• Mări interinsulare
—delimitate de insule şi arhipelaguri
Primesc denumirea de mări şi:

• Unele lacuri foarte mari: Marea Caspică, Marea


Moartă,
• Unele golfuri foarte mari G.Huston, G.Bengal
Golfurile

• Sunt părţi ale oceanelor sau mărilor care


pătrund mai mult sau mai puţin în
interiorul uscatului, complet deschise spre
larg şi rămase sub influenţa directă a
apelor marine
Ştiaţi că?
• Terra este denumită şi Planeta Albastră, datorită
suprafeţei întinse ocupate de Oceanul Planetar.
• Cel mai mic ocean al lumii este Oceanul Arctic, iar cel
mai întins este Oceanul Pacific.
• În Oceanul Atlantic se varsă cele mai multe fluvii
• Oceanul Indian este cel mai cald ocean, are cel mai
mic număr de insule şi cele mai puţine golfuri.
• Marea Filipinelor este cea mai întinsă şi cea mai
adâncă mare a lumii( 5860m), ocupând 3,1% din
Oceanul Planetar.
• Marea Marmara este cea mai mică mare a globului.
• Marea Neagră este cea mai izolată mare de Oceanul
Planetar.
1

1.Învelişul de apă al Pământului se numeşte………..


2.Cele mai mari ape curgătoare ca debit şi lungime sunt…………..
3.Fac parte din categoria apelor stătătoare…………..
4.Cel mai întins ocean al lumii este Oceanul………………….
5.Apă sub formă solidă se găseşte în…………………
Pe verticală---apa potabilă se mai numeşte şi apă………………….