Sunteți pe pagina 1din 9

A.

EVOLUŢIA RELIEFULUI
MAJOR
Elemente de referinta
- Ştiinţa care se ocupă cu studiul formelor de relief se
numeşte geomorfologie.
În funcţie de mărime se disting:
• macrorelieful (relieful planetar) sau formele de relief
de ordinul I – cuprinde continentele şi bazinele oceanice.
• mezorelieful sau formele de relief de ordinul II –
cuprinde formele de relief ale continentelor şi ale bazinelor
oceanice.
•microrelieful sau formele de relief de ordinul III –
cuprinde formele suprapuse peste relieful major al
continentelor, prin acţiunea agenţilor externi.
1. PRINCIPALELE ETAPE DE EVOLUTIE

a) acum 225 de milioane de ani exista un


singur continent – Pangaea, înconjurat de un
ocean – Panthalasa.
VARSTA TERREI-4,6-4,7 MLD ANI
b) acum 180 de milioane de ani continentul a
fost separat de un rift (Marea Tethis) în două
continente – Laurasia şi Gondwana.
VARSTA ROCILOR-3,6 MLD ANI
c) acum 65 de milioane de ani.
- Laurasia s-a despărţit în Eurasia şi America de Nord;
- Gondwana s-a despărţit în America de Sud şi Africa, pe de o
parte şi Australia şi Antarctica pe de altă parte.
- India se separă de Africa şi se lipeşte de Asia;
- Africa se separă de America de Sud.
d) în prezent există 6 continente şi 4 oceane.
e) în următoarele 50 de milioane de ani:
- Oceanul Atlantic şi Oceanul Indian se vor extinde în dauna
Oceanului Pacific;
- Marea Roşie se va lărgi şi se va uni cu Marea Mediterană;
- California se va despărţi de America de Nord, care, la rândul ei,
se va separa de America de Sud.
2. SCARA GEOCRONOLOGICĂ ŞI SCARA
MORFOCRONOLOGICĂ

a) scara geocronologică redă evoluţia planetei noastre,


începută acum 4,5 miliarde de ani.
- este divizată în 4 ere (precambrian, paleozoic, mezozoic şi
neozoic), subîmpărţite în perioade şi epoci.
 - în precambrian au apărut primele organisme;
 - în paleozoic au apărut primele animale vertebrate-
orogeneza caledoniana si hercinica;
 - în mezozoic apar primele mamifere –orogeneza alpina;
 - în neozoic se dezvoltă mamiferele şi apare omul.
b) scara morfocronologică redă evoluţia reliefului şi

are ca principale diviziuni epoci (prehercinică, hercinică şi


alpină), etape şi evenimente.
OCEANUL ARCTIC

EUROPA
AMERICA
DE NORD
ASIA
OCEANUL
ATLANTIC
AMERICA OCEANUL
CENTRALĂ AFRIC PACIFIC
A
OCEANUL
AMERICA
OCEANUL DE SUD INDIAN
PACIFIC AUSTRALIA
OCEANUL
ŞI OCEANIA
ATLANTIC

ANTARCTICA