Sunteți pe pagina 1din 18

Biosfera, solurile

și activitatea
omenească
Relațiile omului cu Biosfera

Omul este parte componentă a biosferei, considerat


ultima treaptă a evoluției.
Omul poate avea asupra biosferei efect:
1. Constructiv
2. Distructiv (dăunător)
Exemplificați câteva efecte distructive asupra
biosferei pe care omul le are în localitatea de unde
proveniți, dar constructive?!
Relațiile cu vegetația

Odată cu dezvoltarea societății omenești, pentru a


asigura necesarul de hrană, omul a trecut la
cultivarea terenurilor. Astfel s-au selecționat diferite
specii de plante mai productive. Ex: în cazul mărului
există peste 10.000 de soiuri de măr.
Schimbul de semințe a condus la extinderea
plantelor de cultură Ex: porumbul, cartoful,
tomatele, bumbacul.
Ce efecte asupra vegetației naturale a avut extinderea
suprafețelor agricole?
Pădure defrișată în zona Bicaz
Alunecare de teren pe masivul Cozla, Piatra Neamț
Situația defrișărilor la nivel național
Relațiile cu fauna

Vânătoarea și pescuitul pot avea efecte dăunătoare


asupra faunei prin eliminarea până la dispariție a
unor specii de animale. Ex: Ursul panda, specie pe
cale de dispariție, dropia dispărută din C. Română,
castorul întâlnit foarte rar pe teritoriul țării noastre.
Vânatul excesiv precum și pescuitul în sistem
industrial pot afecta anumite populații de animale,
reducându-se numărul considerabil numărul de
indivizi al acelei specii.
Animale dispărute de pe teritoriul țării
Creșterea animalelor
Importante modificări ale biosferei au fost provocate
de către om prin schimbarea arealului a numeroase
animale domestice.
Protecția biosferei

Pentru a proteja biosfera, s-au luat diferite măsuri


(legi/reglementări) prin care sunt protejate diferite
specii de plante și animale. În acest sens o serie de
ecosisteme au fost declarate Parcuri Naturale sau
Rezervații Naturale.
Din cunoștințele anterioare menționați câteva
parcuri sau rezervații naturale cunoscute situate pe
teritoriul țării noastre, dar în județul Neamț?
Relația omului cu pedosfera

Pedosfera prezintă o importanță deosebită, dezvoltarea


civilizației umane a depins de cultivarea solului.
Cultivarea plantelor depinde de o serie de lucrări
aplicate solului (arat, discuit, prășit).
Aceste lucrări au însă și caracter distructiv, mașinile
agricole grele pot bătători solul.
 De ce credeți că solul compactat(bătătorit), este mai
puțin fertil decât solul afânat?
Pentru a se evita sărăcirea solului în elemente nutritive
se recomandă rotația culturilor.
Irigatul excesiv poate provoca sărăturarea solurilor,
datorită concentrării sărurilor minerale conținute de
către apă
Eroziunea solului se datorează dezgolirii unei
suprafețe de covorul vegetal, astfel particulele de sol
din stratul superior vor fi angrenate de către vând și
precipitații.
Întrebări, exerciții și aplicații practice

Care sunt relațiile omului cu biopedosfera?


Ce modificări a adus omul lumii vegetale, dar celei
animale?
Care sunt măsurile luate pentru conservarea
biosferei?
Ce modificări suferă solul în urma cultivării și a
pășunatului excesiv?
Propuneți câteva măsuri necesare pentru a fi luate în
localitatea de domiciliu, pentru combaterea eroziunii
solului!
Prezentați un
plan de acțiuni
pe care voi le-ați
întreprinde și
care să ducă la
oprirea
despăduririlor
din județul
Neamț, dar și la
nivel național și
chiar mondial.
Cum credeti
că afectează
degradarea
solurilor
desfășurarea
vieții
oamenilor în
mod obișnuit?

Întrebare de nota 10
Vă mulțumesc pentru atenție!