Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

Colegiul Național de Comerț al ASEM


Catedra: “Comerț, Merceologie, Tehnologie”

Studiu Individual
Tema: „Analiza rentabilității. Indicatorii și metoda lor de calcul ”
La unitatea de curs „Analiza activității economice-financiare a
Întreprinderilor comerciale”

A realizat: Nagherneac
Valerian
A verficat: Chiriac Viorica
Grupa: COM-172

Chișinău 2020
Rentabilitatea constituie una dintre formele de exprimare a
eficienței economice și anume o formă sintetică realizată cu
ajutorul categoriilor valorice.
O definiție sintetică a rentabilității o reprezintă ,,capacitatea
firmei de a realiza profitul necesar atît reproducției și dezvoltării
cît și renumerării capitalurilor”
Rentabilitatea mai poate fi definită ca și capacitatea unei firme
de a valorifica într-o perioadă de timp cît mai scurtă capitalul
avansat cu un profit cît mai ridicat.
Pentru exprimarea rentabilității se utilizează 2 indicatori,
profitul, indicator al mărimii absolute a rentabilității și rata
rentabilității, adică gradul în care capitalul sau folosirea
resurselor firmei aduc profit, indicator al mărimii relative a
rentabilității
Factorii de creștere a rentabilității

Factorii Factorii
direcți indirecții
Indicatorii analizei structurale a profitului

Rezultatul Rezultatul Rezultatul curent


exploatării financiar al exercițiului

Rezultatul
Rezultatul
exercițiului Rezultatul
extraordinar al
înantea impozabil
exercițiului
impozitării

Rezultatul
exercițiului după
impozitare
Marja

Marja costurilor Marja


de producție comercială

Marja brută sau


Marja costurilor
marja costurilor
directe
variabile
Aspectele Excedentului (deficitul) brut al
exploatarii (EBE)

Excedentul brut al Excedentul brut al


exploatarii este o exploatarii este
măsură a independent de
performanțelor politica financiară a
economice ale firmei firmei

Excedentul brut al
exploatarii reprezintă o
resursă financiară
importantă
Analiza factorială a rezultatului exploatării.
Informații furnizate de Contul de profit și
pierdere al unei societăți comerciale structurate in
tabel, respectiv concluziile în vigoare.