Sunteți pe pagina 1din 13

POMPE HIDRAULICE

Absolvent:
ILEŞ FLORINA
PROIECTUL MEU CUPRINDE
ARGUMENT
CAP. I. Generalităţi despre sistemele hidraulice
CAP. II. Pompe cu roţi dinţate 
CAP. III. Pompe cu şuruburi 
CAP. IV. Pompe cu palete 
CAP. V. Pompe cu pistonaşe
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Sistemele de acţionare şi automatizare
hidraulice sunt folosite frecvent în
cadrul sistemelor mecatronice, punerea
în funcţiune, exploatarea, întreţinerea
şi repararea acestora fiind sarcini, pe
care trebuie să le îndeplinească
tehnicianul mecatronist.
Prin sistem hidraulic de actionare se
intelege acel sistem in care transmiterea
energiei de la sursa la consumator se
realizeaza prin intermediul unui curent
de lichid sub presiune.
Mediul hidraulic este suportul material
prin prin care se transmite energia
hidraulică de la sursă la consumator.
Masinile hidraulice sunt convertizoare de
energie, care transformă energia mecanică
în energie hidraulică (generatoare
hidraulice, sau pompe), sau energia
hidraulică în energie mecanică (receptoare
hidraulice, sau motoare), ele fiind în general
maşini reversibile.
 Pompele volumice (PH) – sunt ansamble
care imprimă mediului hidraulic de lucru
energie hidrostatică caracterizată prin presiune
şi debit.
Ele recepţionează energia mecanică produsă de
o maşină de forţă şi caracterizată de momentul
motor şi turaţia nominală şi o transformă în
energie hidrostatică. Aproape toate pompele
sunt acţionate în mişcare de rotaţie.
Din punct de vedere constructiv ele pot fi:

1) pompe cu angrenaje – cu angrenare


exterioară sau interioară;
2) pompe cu pistoane, care pot fi cu
pistoane radiale si cu pistoane axiale;
3) pompe cu palete –cu acţiune simplă
sau multiplă.
4) pompe cu şuruburi
Pompele cu roţi dinţate

Pompa preia agentul hidraulic prin orificiul de aspiraţie A şi


îl transportă prin golurile dintre dinţii roţilor spre orificiul de
refulare R. Cele două roţi dinţate, una antrenoare şi cealaltă
antrenată, se rotesc în sensuri diferite în interiorul carcasei.
Pompele cu şuruburi

Principiul de funcţionare :
Fluidul debitat nu se roteste, ci se miscă rectiliniu. Surubul
motor se comportă asemeni unui piston fără sfârşit, care se mişcă
în mod continuu antrenând lichidul de la orificiul de aspiraţie
spre orificiul de refulare.
Pompele cu palete

Statorul 1 are un alezaj oval iar în centrul lui se află rotorul 2 prevăzut cu
paletele 3, antrenat în mişcare de rotaţie. În mişcarea lor, paletele mătură
un spaţiu variabil cuprins între stator şi rotor.
Acest spaţiu se măreşte în dreptul camerelor de aspiraţie A1 şi A2
creindu-se depresia necesară aspiraţiei agentului motor şi se micşorează
în dreptul camerelor R1 şi R2 realizându-se refularea agentului din pompă.
Pompele cu pistonaşe

La pompa cu pistonaşe axiale cu bloc înclinat antrenarea se


realizează prin arborele 6, care roteşte discul 5 şi acesta prin axul
cardanic 4 pune în mişcare de rotaţie blocul pistonaşelor 1.
Pistoanele 2 sunt legate de discul 5 prin tijele 3 terminate cu
articulaţii sferice. Blocul pistonaşelor 1 este etanş faţă de discul
de distribuţie fix 7, în care se află practicate camerele de aspiraţie
A şi refulare R.
Sistemele de actionare hidrostatică au o
largă răspândire în construcţia de masini
datorită volumului redus şi greutaţii mici pe
unitatea de putere, simplităţii reglării
continue a vitezelor, gradului ridicat de
fiabilitate, simplităţii în deservire,
randametului superior, marii universalităţi
de utilizare şi uşurinţei în realizarea
automatizării.
VĂ MULŢUMESC PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ