Sunteți pe pagina 1din 11

Clasa de elevi 1

Definire
„un grup de muncă specific, compus dintr-un număr de
membrii egali între ei (elevii) şi un animator (cadrul
didactic), ale căror raporturi sunt reglementate oficial, de
tipul sarcinii şi de normele de funcţionare.”
reguli modificări la nivel să-şi asume
cognitiv responsabilităţi

să ia decizie
să coopereze Sa se
cunoasca
Tipuri de grupuri - C.H. Cooley
grupul primar este format dintr-un număr restrâns de
2
membri între care se stabilesc relaţii personale, directe,
faţă în faţă. Astfel, se favorizează cunoaşterea reciprocă,
împărtăşirea ideilor sentimentelor, valorilor, precum şi
comunicarea directă. Ca grup primar se poate considera:
familia, grupul de prieteni, clasa de elevi, echipa sportivă
 Grupul secundar este format dintr-un număr mare de
persoane, relaţiile dintre membrii grupului au un caracter
formal, sunt reci şi distante, indirecte, mijlocite oficial prin
diferite norme. Contactele directe de tipul faţa în faţă nu
sunt posibile datorita numărului mare de participanți, ceea
ce, duce la o slabă interacţiune între membrii, dar şi la o
slabă intercunoaştere. Grupurile secundare au o structură
oficială, impusă şi care influenţează relaţiile dintre
participanții. În categoria grupurilor mari se înscriu: elevii
dintr-o şcoala, colectivele mari de muncă.
Tipuri de grupuri - H. Hyman, R. Merton
3

 Grupul de apartenenţă este grupul primar căruia îi


aparţine unui individ în prezent (familia, clasa de
elevi, echipa de muncă) şi la viaţa căruia participă.
Grupul de referinţă este grupul de unde îşi
însuşeşte valorile şi care corespunde aspiraţiilor
individului. Acest grup este pentru individ un model,
se identifică sau doreşte să se identifice, îi adoptă
opiniile, valorile, comportamentele. Atunci când
grupul de referinţă coincide cu grupul de
apartenenţă individul este integrat în cadrul
grupului.
Tipuri de grupuri
4

 Grupul formal este alcătuit din persoane care are o


organizare explicită, instituţionalizată, iar relaţiile
dintre membri sunt oficiale, formale, reglementate
prin norme, legi, ordine, decizii. Are o structură
formală reflectată în organizarea ierarhică şi
funcţională a grupului.

 Grupul informal este un grup constituit spontan, fără


o organizare explicită, iar relaţiile dintre membri
exprimă modul de distribuţie a simpatiei şi antipatiei
în grup.
Caracteristicile clasei de elevi
5

 Clasa de elevi este, un grup formal, alcătuit pe


baza unor reguli şcolare în funcţie de distribuirea
unor roluri diferite, educatorilor şi educaţilor. Clasa
de elevi este un grup mic prin numărul de membri
(25-30), iar după natura scopurilor este un grup
educaţional
Clasa de elevi este şi un grup primar,
având, toate caracteristicile acestuia
6

 1. interacţiunea directă, nemijlocită, faţă în faţă


 2. existenţa scopurilor şi a motivelor
 3. interacţiunile dintre particpanții grupului clasă structura
 Statusul este locul pe care îl ocupă un individ în un sistem la un
moment dat, poziţia sa socială într-o ierarhie dată.
 Rolul este aspectul dinamic al statusului şi reprezintă totalitatea
conduitelor realizate din perspectiva deţinerii unui status.
 Liderul (autoritatea, capacitatea de a-I stimula pe altii
 4. sistem de norme (explicite, implicite)
 5. grad de coeziune (gradul de unitate şi de integrare a grupului,
rezistenţa sa la destructurare)
Ce face profesorul pentru a
7
mentine coeziunea
 să ofere elevilor cât mai multe ocazii de cunoaştere
reciprocă;
 • să practice un stil de conducere democratic;
 • să stimuleze iniţiativa elevilor, să-i încurajeze în a-şi
organiza singuri activităţile;
 • să organizeze activităţi de învăţare bazate pe
cooperare care favorizează relaţiile şi schimburile
intense între colegi, stimulează acceptarea şi
înţelegerea reciprocă;
 • să realizeze evaluări nu numai asupra prestaţiilor
individuale ci şi asupra grupului în ansamblu;
Relatii de interactiune educationala
8

 - relații de intercunoaștere;
 - relații de intercomunicare;
 - relații socio-afective (afectiv-simpatetice)
 - relații de influențare
Relatii de colaborare si competitive
9
in clasa de elevi
 Competiţia favorizează compararea socială între
elevi (raportarea propriei performanţe la
performanţele celorlalţi elevi din clasă)

 Cooperarea determină în primul rând o creştere a


interacţiunii și comunicării în cadrul grupului, o
mai bună cunoaştere între elevi, coeziunea grupului
este crescută, apar relaţii de prietenie sinceră
bazate pe încredere şi disponibilitate reciprocă.
Desfăşurarea activităţii instructiv educative
în grup între avantaje şi dezavantaje
10

 Avantaje:
 Stimularea individului datorită prezenţei altuia
 Resursele accumulate
 pretestul ideilor/ soluţiilor avansate
 Stimularea rezultată din interacţiunea cumulative
 “Petele oarbe” sunt corectate
Factori care influenteaza activitatea in grup
11

 Mărimea grupului
 Opoziţia de scopuri şi interese ale membrilor
 Dificultăţile de comunicare
 Dependenţa excesivă de ceilalţi

S-ar putea să vă placă și