Sunteți pe pagina 1din 10

Umiditatea si presiunea atmosferica

DISCIPLINA : FIZICA
REALIZATORI : BENEDEK ROBERT, VALENTIN MIRON, NARCIS ANTAL
SPECIALIZARE : INGINERIA MEDIULUI, ANUL I
Cuprins

1. Umiditatea, definitii si caracteristici


2. Presiunea Atmosferica, definitii si caracteristici
3. Masurarea Umiditatii si a presiunii atmosferice
4. Bibliografie
Umiditatea
- Definitii si caracteristici -

 Umiditatea este cantitatea de vapori de apă conținută într-un eșantion de aer.


 Există trei moduri de a exprima umiditatea:
 umiditatea absolută,
 umiditatea relativă
 umiditatea specifică.
 Umiditatea absolută este cantitatea de vapori de apă (în grame) conținută intr-un
volum de aer egal cu unitatea.
 Umiditatea relativă (abreviat RH) este raportul dintre presiunea parțială a
vaporilor de apă în condițiile date și presiunea parțială a vaporilor in condiții de
echilibru, la aceeași temperature
 Umiditatea relativă depinde de temperatură și presiune..
Presiunea Atmosferica
- Definitii si caracteristici -
 Presiunea atmosferică reprezintă presiunea exercitată de aerul din atmosferă
asupra scoarței terestre.
 Atmosfera, care înconjoară globul pământesc, exercită o presiune anumită asupra
suprafeței pământului și asupra tuturor oamenilor, animalelor și obiectelor, care se
află pe el.
 Presiunea se măsoară cu barometrul și valoarea ei poate fi exprimată în mai multe
unități de măsură, cel mai adesea în milimetri coloană de mercur (torr), dar și în
kiloPascali sau atmosfere.
 Din anul 1980 a fost introdusă o nouă unitate de măsurare a presiunii - pascalul
(Pa). Mărimea presiunii atmosferice de 750 mm Hg este egală cu 100.000 Pa.

https://www.youtube.com/watch?v=GgBE8_SyQCU
Masurarea Umiditatii si a presiunii atmoferice

- Masurarea Umiditatii -
 Higrometrul este un instrument pentru măsurarea umidității aerului. Principiul de
funcționare a higrometrului se bazează pe modificarea lungimii unui fir de păr în
funcție de umiditate.

 Psihrometrul este un dispozitiv folosit în meteorologie pentru a masura conținutul


de vapori de apă din aer. Psihrometrul este alcătuit din două termometre: un
termometru uscat și altul umed, prevăzut cu un ventilator.
https://www.youtube.com/watch?v=mB9VTmQ5V4o
- Masurarea Presiunii Atmosferice -

 Presiunea atmosferică se măsoară cu barometrul.


 Presiunea aerului este condiționată de greutatea aerului atmosferic. Presiunea
atmosferică care are capacitatea de a echilibra o coloană de mercur cu înălțimea
de 760 mm la temperatura de 0 °C la nivelul mării și la latitudinea de 45° este
considerată normală, egală cu o atmosferă.
 Din anul 1980 a fost introdusă o nouă unitate de măsurare a presiunii - pascalul
(Pa). Mărimea presiunii atmosferice de 750 mm Hg este egală cu 100.000 Pa.
Bibliografie

 Fizica fenomenologică: Compendiu - Volumul 1 - Nicolae Sfetcu


 Excesul de umiditate (1969-1973) - Petre Gâștescu
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Barometru
 https://books.google.ro/books?
id=nrVrxwEACAAJ&dq=umiditate&hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwjOxfyLycHtA
hUJXxoKHSq0A_0Q6AEwAnoECAgQAg
Multumim pentru atentia
acordata!

S-ar putea să vă placă și