Sunteți pe pagina 1din 18

CONSILIUL PROFESORAL:

Agenda:

• Cu privire la validarea raportului privind situația școlară


semestrială, anul de studii 2019-2020.
• Cu privire la cunoașterea cu Ordinul DGI nr. 386 din 17.12.2019
emis de DGÎ Cahul, ”Cu privire la organizarea reuniunilor
metodice”
• Cu privire la informarea cu Circulara nr. 538 din 19.12.2019 emisă
de DGÎ Cahul.
• Cu privire la informarea cu rezultatele vizitei de monitorizare a
procesului de implementare a Curriculumului Național, ediția
2018/2019, al DGÎ Cahul.
• Cu privire la informarea cu Ordinul nr. 398 din 27.12.2019 al DGÎ
Cahul ”Cu privire la monitorizarea procesului de debirocratizare
în instituțiile de învățământ general din subordine”.
Cu privire la validarea raportului privind
situația școlară semestrială în semestrul I , anul
de studii 2019-2020.

La 01 septembrie 2019 în clasele primare au fost


înscriși 9+10+5+18=42 elevi.
La finele semestrului I, elevi in clasele primare: 38
elevi
Pe parcursul semestrului I au plecat:

În clasele primare rezultatele însușitei sunt


apreciate în baza (ECD) evaluării criteriale prin
descriptori de performanță.
Clasa a III –a și a I-a –instruire simultană.
Cu privire la validarea raportului privind
situația școlară semestrială în semestrul I , anul
de studii 2019-2020.

În urma analizei rapoartelor prezentate de diriginţii


claselor primare s-a stabilit că toţi elevii însuşesc
sută la sută la toate disciplinele.
Calificative Clasa II-a Clasa III-a Clasa IV-a

Foarte bine

Bine

satisfăcător
Cu privire la validarea raportului privind
situația școlară semestrială în semestrul I , anul
de studii 2019-2020.

• La 01 septembrie 2019 cu statut de


elevi în clasele gimnaziale au fost
înscriși elevi.
• La finele semestrului I, anul de studi
2019-2020, elevi.
• Pe parcursul semestrului I au plecat:

• Elevi cu CES: Făuraș N.-clasa a IX-a.


(Curriculum modificat)
Cu privire la validarea raportului privind
situația școlară semestrială în semestrul I , anul
de studii 2019-2020.
Reușita elevilor din clasele gimnaziale.
Nr. elevi cu Clasa V-a Clasa VI-a Clasa VII-a Clasa VIII-a Clasa IX-a
note
10,00 - - - -

9,00-9,99

8,00-8,99

7,00-7,99

6,00-6,99

5,00-5,99
Cu privire la validarea raportului privind
situația școlară semestrială în semestrul I , anul
de studii 2019-2020.

88%
80% 80%

62%

41% 42%

30% 28%

clasa II clasa III clasa IV clasa V clasa VI clasa VII clasa VIII clasa IX

Rata calității însușitei pe clase, sem. I, anul 2019-2020


Cu privire la validarea raportului privind
situația școlară semestrială în semestrul I , anul
de studii 2019-2020.

100% 100% 100%


100%
100% 99% 99%
99%
99% 98% 98% 98%
98%
98% 97%
97%
97%
96%
96%
clasa I clasa II clasa III clasa IV clasa V clasa VI clasa VII clasa VIII clasa IX
Rata frecvenței elevilor la ore, sem. I, anul 2019-2020
Cu privire la validarea raportului privind
situația școlară semestrială în semestrul I , anul
de studii 2019-2020.

Nota medie la discipline de studii, sem I, anul 2019-2020


7.79

7.46 7.48
7.28 7.24
7.19 7.17
7.06 7.06 7.11

ă s ă ză că ie e că ie ie iz că
ân r u e ti o r afi ti g m
om l. nc a ist gr a
ol
o
ch
i fi
l.r .l fr
a em o r m bi
a t ge fo
m in
Cu privire la validarea raportului privind
situația școlară semestrială în semestrul I , anul
de studii 2019-2020.
În semestrul I au fost evaluate competențele formate la următoarele discipline și clase:

Evaluări inițiale:
• Matematică clasa a V-a, media-6,3;
• L.romană clasa a V-a, media-6,3;
• Evaluări semestriale de la DGÎ Cahul:
• Fizică, clasa a VIII-a, cu media 6,57;
• Informatică, clasa a VII-a, cu media 8,42;
• geografie-, clasa a VII-a, 8,00;
• Biologie, clasa a VI-a, cu media-6,93;
• L.română clasa a IV-a, cu media-8,12;
• Matematică, clasa a III-a, cu media – 7,2;
• Ed. Plastică, clasa a VII-a, cu media-8,5.
• Evaluări semestriale conform planului operațional :
• Clasa a I-a-
• Clasa a II-a-
• Clasa a V-a, matematică cu media -6,80 ; l.română cu media-7,61;
• Clasa a VI-a, l.franceză cu media-7,00;
• Clasa a VIII-a, l.rusă cu media-7,25;
• Clasa a IX-a, l.română cu media-7,72, matematică cu media-8,18, istorie cu media-6,5;
Cu privire la validarea raportului privind
situația școlară semestrială în semestrul I , anul
de studii 2019-2020.

S-au petrecut în semestrul I, anul de studii 2019:

• 4 şedinţe ale Consiliului profesoral;


• şedinţe ale Comisiilor metodice;
• lecţii publice şi calificative obţinute, “bine”, “foarte
bine”;
• activităţi extraşcolare;
• activităţi sportive la nivel raional și zonal (fotbal, cros
de toamnă);
Se propune:

 Se ia act de informare cu privire la totalurile procesului educaţional


în semestrul I, anul de studii 2019-2020;
Cu privire la cunoașterea cu Ordinul
DGÎ nr. din

Disciplina Data Ora Instituția


Învățământul primar Școala națională 900
03.01.2020 ȘP ”A.Mateevici”, mun
Clasa I Cahul
Clasa II
03.01.2020
Clasa III 1100
Clasa IV
Fizica 03.01.2020 900 LT ”D,Cantemir” mun.
Cahul
Geografia 11.01.2020 11.00 LT ”I.Creangă” mun.
Cahul
Istoria 11.01.2020 8.00 LT ”I.Creangă” mun.
Cahul
Educația Civică, educație 03.01.2020 9.00 LT ”I.Creangă” mun.
p/u societate Cahul
Cu privire la cunoașterea cu Ordinul
DGÎ nr. din .

Disciplina Data Ora Instituția


Educația Fizică 10.01.2020 900 LT ”M. Sadoveanu”
Giurgiulești
Educația Plastică 11.01.2020 900 LT ”P.Rumeanțev” mun.
Cahul
Limba Română 03.01.2020 900 LT ”I.Vodă” mun. Cahul
(șc.națională)
Educația tehnologică 11.01.2020 900 LT ”P.Rumeanțev” mun.
Cahul
Chimia/Biologia 11.01.2020 900 LT ”D.Cantemir” mun.
Cahul
Limba străină 27.12.2019 900 LT ”I.Creangă” mun.
Cahul
Matematica 03.01.2020 900 LT ”P.Rumeanțev” mun.
Cahul
Informatica 03.01.2020 900 LT ”P.Rumeanțev mun.
Cahul
Educația muzicală 03.01.2020 900 LT ”D.Cantemir” mun.
Cahul
Se propune:

 Se ia act de informare cu privire la Ordinul DGÎ Cahul nr. din

 Se deleagă cadrele didactice din gimnaziul „ G. Asachi” din s.


Cucoara la reuniunile metodice pe discipline de studii conform
ordinului sus menționat.

 Responsabilitatea privind realizarea prezentului ordin se pune pe


seama directorului adjunct instruire, Dandeș Nina.
Схема

1. Описание
позиции
4. Описание
Текст позиции
Текст

Текст

5. Описание
2. Описание позиции
позиции Текст

3. Описание Текст
позиции Вставьте текст для описания
информации, представленной на
слайде.
Заголовок

Вставить информацию с описанием текущего слайда.

Вставить Вставить Вставить


текст текст текст

Заголовок Заголовок Заголовок


Заголовок

Вставить Вставить
описание описание

M1 M2

M4 M3

Вставить Вставить
описание описание

Вставить описание для текущего слайда презентации.