Sunteți pe pagina 1din 50

Arhitectura unui calculator

1
Subsistemul hardware

• Circuite integrate
• Dispozitive electronice
• Echipamente de intrare-ieşire
• Memorii
• Surse de alimentare
• Cabluri
• Carcase

2
Subsistemul software

• Software de bază
Sistemul de operare
Rutinele din BIOS
Compilatoarele

• Software de aplicaţii
Programe de aplicaţii elaborate de companii
Programe elaborate de utilizator

3
Sistemul de operare

Un sistem de operare este o colecție organizată de programe care:

-gestionează resursele calculatorului prin implementarea unor algoritmi


cu scopul de a optimiza performanțele
- realizează o interfață între utilizator și calculator, mărind numărul de
operații disponibile utilizatorului si simplificând modul de lucru cu
calculatorul.

4
Funcțiile unui sistem de operare
Funcțiile generale unui sistem de operare:

– Alocarea de resurse către diverse procese. Resursele pot fi: fizice


(memorie, periferice, timp) sau logice (proceduri sau programe).
– Contabilizarea resurselor – stabilirea resurselor care sunt libere
– Planificarea proceselor
– Protecția – resursele pot fi acesate doar de către utilizatorii care au
acest drept
Funcții specifice de bază:
– Managementul proceselor
– Managementul resurselor
– Managementul perifericelor
– Managementul memoriei
– Managementul fișierelor 5
Funcțiile unui sistem de operare
Din punct de vedere practic, un sistem de operare trebuie să

• asigure buna funcționare a componentelor hardware, precum și


comunicarea și cooperarea între acestea

• prevină interferențele nedorite între mai multe programe de aplicații

•împiedice pe cât posibil propagarea efectelor erorilor unui program


asupra celorlalte

6
Clasificarea sistemelor de operare

– După numărul de programe care pot rula simultan:


• single-tasking - permit rularea unui singur program la un moment dat;
singurul sistem din aceasta clasa care mai este folosit astăzi (din ce în ce
mai rar) este DOS
• multitasking – permit rularea simultană a mai multor programe Unix,
Windows, MacOS etc.

– După numărul de utilizatori care pot lucra simultan la un calculator:


• sisteme monoutilizator (single-user) – familia Windows
• sisteme multiutilizator (multiuser) – familia Unix

7
Alcătuirea unui sistem de operare

Orice sistem de operare este format din:

-partea de control, care realizează interfața directă cu hard-ul

-partea de servicii, care conține instrumente de lucru variate, aflate la dispoziția


utilizatorului; de fapt, acestea exploatează partea de control, deși acest lucru
este transparent pentru utilizator.

8
Controlul
Partea de control conține proceduri care realizează:

1) gestiunea proceselor presupune operatii de creare, ștergere a proceselor


si colaborări între procese. Un proces cuprinde o procedurã împreunã cu
procesorul care i-a fost alocat pentru execuție și cu resursele fizice care i-au
fost acordate (memorie, timp, periferice).

2) gestiunea întreruperilor: întreruperea presupune suspendarea sau


reluarea execuției procesului în curs printr-un semnal, ca urmare a unui
eveniment. De exemplu, terminarea execuției unei operatii de intrare-ieșire este
semnalată unității de comandã printr-o întrerupere.

3) gestiunea memoriei se referă la alocarea memoriei (stabilirea necesarului


de memorie) și protecția memoriei (evitarea suprapunerilor între programele
9
folosite de diverși utilizatori).
Controlul
Partea de control conține proceduri care realizează:

4) operațiile de intrare-iesire la nivel fizic, adică operatiile elementare de


transfer de informații

5) gestiunea fișierelor presupune operații de deschidere, închidere, citire din


fisiere sau scriere în fisiere

6) planificarea lucrărilor si alocarea resurselor. Planificarea lucrărilor se referă


la etapele prin care trece un program (o lucrare) pentru a fi executat.

10
Serviciile

•Partea de servicii cuprinde softurile aplicative.

•Acestea s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani, atât ca performanțe, cât și din
punctul de vedere al accesibilității inferfeței oferite utilizatorului;

11
Nucleul sistemului de operare
• Sistemul de operare constă dintr-o mulțime de secvențe de program,
fiecare îndeplinind o anumită sarcină

Părțile de program care îndeplinesc aceste sarcini fundamentale formează


nucleul sistemului de operare

•Nucleul dirijează și controlează funcționarea sistemului de calcul in ansamblul


său

•Nu există întotdeauna o delimitare clară între nucleu și celelalte componente

•Concepțiile diverșilor producători de sisteme de operare diferă în ceea ce


priveste locul unora dintre funcții - în nucleu sau în afara sa.

12
Nucleul sistemului de operare
• Practic toate sistemele de operare existente includ in nucleu
următoarele componente:
• – gestiunea proceselor
• – gestiunea memoriei
• – sistemele de fișiere

•Majoritatea activităților pe care le desfășoară sistemul de operare nu pot fi


realizate exclusiv prin software.
•De obicei, este necesar un sprijin sprijin, uneori substanțial, din partea
componentelor hardware și în special din partea procesorului

13
Drivere de dispozitiv

• Se preferă ca gestionarea perifericelor să fie lăsată in seama unor module


de program, numite drivere, exterioare nucleului, dar care pot coopera cu
acesta acesta.

•Pentru fiecare dispozitiv periferic existent intr-un calculator trebuie sa existe un


driver, altfel respectivul periferic nu va putea fi folosit.

•Utilitatea mecanismului driverelor este evidentă: permite schimbarea ușoară a


oricărui periferic, fără a fi necesară reinstalarea intregului sistem de operare.

14
Tipuri de sisteme de operare

1. Sisteme de operare pentru supercalculatoare


2. Sisteme de operare pentru servere
3. Sisteme de operare multiprocesor
4. Sisteme de operare pentru calculatoare personale
5. Sisteme de operare în timp real
6. Sisteme de operare pentru dispozitive încorporate
7. Sisteme de operare pentru cartele inteligente

15
Sisteme de operare pentru
supercalculatoare

• Pentru marile companii


• Capacitate mare de lucru cu dispozitive de Intrare/ieșire
• Un astfel de calculator are sute sau mii de discuri si memorii de ordinul
terabyților
• Calculatoarele mari pot fi servere de Web, servere pentru site-uri de
comert electronic sau servere pentru tranzacții intre companii
• Exemplu de astfel de sistem de operare este OS/390 –urmaș al lui
OS/360-IBM

16
Sisteme de operare pentru servere

• Se află cu un nivel mai jos


• Rulează pe servere
• Deservesc mai mulți utilizatori simultan prin intermediul unei rețele
• Partajează resurse hard si soft
• Serverele pot furniza servicii de imprimare, servicii pentru fișiere sau
servicii de Web
• Exemple: UNIX și Windows
• Linux câștigă teren in această competiție

17
Sisteme de operare multiprocesor

• Prin conectarea mai multor procesoare unui calculator se cîștigă


putere de calcul
• În funcție de numărul de procesoare conectate și de resursele
partajate, putem avea:
• – Calculatoare paralele
• – Multi-calculatoare
• – Multiprocesoare
• Exemple de sisteme de operare: Variante ale sistemelor de operare
pentru servere

18
Sisteme de operare pentru
calculatoare personale

• Oferă o interfață eficientă pentru un singur utilizator


• Sunt folosite pentru procesarea textelor, foi de calcul, rulări de
software științific, acces la Internet
• Exemple: Windows 7, Windows 2000, Linux, Macintosh OS

19
Sisteme de operare pentru
calculatoare personale

• Oferă o interfață eficientă pentru un singur utilizator


• Sunt folosite pentru procesarea textelor, foi de calcul, rulări de
software științific, acces la Internet
• Exemple: Windows 7, Windows 2000, Linux, Macintosh OS

20
Sisteme de operare pentru
dispozitive încorporate

• Sunt folosite de calculatoarele palmtop și de sistemele încorporate,


telefoane mobile
• Palmtop sau PDA (Personal Digital Assistant) este un calculator de
dimensiuni reduse
• Aceste sisteme de operare au un număr redus de funcții:
– Agenda cu adrese
– Calendar
– Scurte notițe
• Exemple: Palm OS si WindowsCE, Android.

21
Cote de piață -2019

22
Cote de piață -2019

23
Ce este Windows?

Windows este un software de calculator.


Mai exact este un sistem de operare.

Un sistem de operare este un software special, indispensabil pe orice


calculator.

Este un software care ne permite să instalăm şi să rulăm


orice tip de program de calculator.

Alte sisteme de operare: DOS, MacOS, Unix

24
Windows - timeline

Windows 3.x
Windows NT 3.1

Windows NT 3.5
Windows 95

Windows NT 4.0
Windows 98
Windows 2000

Windows ME

25
Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8
26
Versiuni de Windows

Home Professional

Versiunea “professional” conţine câteva facilităţi suplimentare:

Remote desktop

Multi procesor

Backup şi sistem automat de salvare

Sistem automat de salvare şi criptare

Login într-un domeniu

27
Windows 3

Windows 3.1

28
Windows 95 Windows XP
Sistemul de operare Unix

Sistemul de operare Unix este folosit pe scară largă atât pentru


servere cât și pentru stații de lucru.

Mediul de dezvoltare Unix și modelul de programare client-server


au fost esențiale în dezvoltarea Internetului și trecerea de la sistemele
de calculatoare individuale la sistemele de calculatoare în rețea.
Sistemul de operare Unix

Sistemul de operare UNIX a fost conceput de la bun început ca


portabil, multi-user și multi-tasking, și este caracterizat de următoarele
concepte informatice de bază:

• datele sunt stocate în format text simplu într-un sistem de fișiere


ierarhic;
• dispozitivele și toate elementele IPC (inter-process
communication) sunt văzute ca fișiere;
• se folosește pe larg linia de comandă;
• în loc de programe monolitice masive se preferă programe simple
care au o singură funcție, aceste programe fiind rulate secvențial
pentru a obține funcționalitatea dorită.
Sistemul de operare Unix

În UNIX comenzile se introduc într-un anumit program intitulat


shell. Acesta este pornit automat de sistem în momentul în care
utilizatorul este autentificat.
În general, nu se face o distincție între aplicații de sistem și
aplicații de uz general.
Există însă un set de comenzi generale care pot fi întâlnite pe
orice sistem UNIX, comenzi standardizate de organizația The Open
Group. Aceste comenzi sunt necesare pentru interacționarea cu sistemul
și lucrul cu fișierele.
Sistemul de operare Linux

Linux (pronunțat linăcs în engleza americană  și linucs în Canada și


Europa) este o familie de sisteme de operare de tip Unix care
folosesc Nucleul Unix (în engleză kernel).
Linux este un sistem de operare gratuit (open source), multitasking si
multiuser.
Linux poate fi instalat pe o varietate largă de hardware, începând cu
telefoane mobile, tablete, console video, continuând cu calculatoare
personale până la supercomputere.

Linux este cunoscut în principal pentru utilizarea sa ca server (cota de


piata între 20-40%), în timp ce cota sa de piața de desktop este estimată
între 1-2%.
În ultimii ani, Linux a început să devină tot mai popular atât datorită
unor distribuții precum  Ubuntu, openSUSE, Fedora precum și datorită
apariției netbook-urilor și a noii generații de telefoane inteligente (în
engleză smart phone) care rulează o versiune de Linux.
Interfață UBUNTU
33
34
Editor classic in Linux
Structura logică a unui calculator
1947, John von Neumann a publicat în SUA proiectul primului calculator
cu program memorat, cu prelucrarea secvenţială a instrucţiunilor şi datelor:

El descrie componentele calculatorului electronic:

•Unitatea de intrare
•Unitatea de memorie
•Unitatea de ieşire
•Unitatea aritmetică-logică
•Unitatea de comandă

Toate calculatoarele moderne sunt construite după o arhitectură von Neumann

35
Arhitectura von Neumann
Unitate
de
memorie

Unitate
Unitate Unitate
aritm.-
de intrare de ieșire
logică

Unitate
de
control

36
Arhitectura von Neumann

37
Arhitectura von Neumann simplificată
(modelul sistem- bus)

38
Unitatea de intrare
• Funcţii:
• Asigură introducerea datelor în calculator
• Realizează conversia datelor de la forma analogă
la forma digitală (binară)
• Exemple:
• Tastatura
• Mouse-ul
• Scannerul
• Interfeţe pentru achiziţii de date

39
Unitatea de memorie

• Are rolul de a stoca informaţiile


• Unitatea de măsură pentru memorie este byte-ul care
conţine 8 biţi.

• Memoria unui calculator este formată din:


– Memoria internă
– Memoria externă

40
Memoria internă

• Stochează programele şi datele care se utilizează la un


moment dat
• Este accesată direct de unitatea centrală
• Este în general volatilă, dependentă de alimentarea cu
energie electrică
• Este realizată cu circuite electronice rapide de memorie
• Este scumpă
• Are o capacitate limitată

41
Memoria externă
• Stochează programele şi datele care trebuie să se afle la
dispoziţia calculatorului
• Este un spaţiu de stocare îndelungată
• Este o memorie remanentă, păstrarea informaţiei se face
şi în lipsa alimentării cu curent electric
• Echipamente fizice periferice de memorare
banda magnetică
discuri magnetice
CD-uri
DVD-uri
Memorii flash
42
Unitatea aritmetică logică

• Realizează prelucrarea informaţiei preluate din memorie,


iar rezultatele se depun din nou în memorie
• Unitatea aritmetică logică execută:
operaţii aritmetice (adunare, scădere, înmulţire,
împărţire)
operaţii logie (şi, sau, sau exclusiv, negaţie)

43
Unitatea de ieşire
Are următoarele funcţii:
• Realizează transmiterea în exteriorul sistemului de calcul
a informaţiei din memoria internă
• Execută conversia din formatul intern binar într-un format
accesibil omului (cifre, grafice, texte, imagini)
• Generează semnale necesare acţionării unor
echipamente cu comandă numerică
• Exemple:
• Display-ul (Monitor, videoproiector)
• Imprimanta
• Dispozitive audio-video
44
Unitatea de comandă şi control
• Controlează activitatea echipamentelor din
sistem pe baza unei secvenţe de instrucţiuni
• Parcurge următoarele etape:
• Citirea din memoria internă a instrucţiunii curente
• Decodificarea instrucţiunii
• Aducerea din memorie a operanzilor
• Executarea operaţiilor cerute de instrucţiune (prin
comandarea unităţii aritmetice)
• Depunerea rezultatelor în memoria internă
• Trecerea la instrucţiunea următoare
45
Tipuri de informații
Informaţiile vehiculate în sistemul de calcul se
împart în 3 categorii:
• - date care trebuie prelucrate
• - instrucţiuni care indică prelucrările ce trebuie
efectuate asupra datelor (adunare, scădere,
comparare etc.)
• - adrese care permit localizarea diferitelor date
şi instrucţiuni

46
Structura constructivă a unui PC
Monitorul este folosit pentru vizualizarea informaţiei şi este conectat la
reţeaua electrică şi printr-o interfaţă la unitatea sistem

Unitatea sistem: o carcasă care cuprinde componentele de bază ale


calculatorului: placa de bază, microprocesorul, unitatea de memorie
internă, unităţi de memorie externă, magistrale, interfeţe etc.

Tastatura este conectată la unitatea sistem


printr-o interfaţă şi este cel mai răspândit dispozitiv
pentru introducerea textului pe calculator

Mouse-ul este conectat la unitatea sistem


printr-o interfaţă şi este utilizat pentru selectarea
unor comenzi din lista de meniuri

47
Structura funcţională a unui PC

Din punct de vedere funcţional un calculator este compus din:

• Magistrală (bus) – calea de comunicaţie utilizată pentru transmiterea datelor


şi a comenzilor între diferite componente funcţionale ale calculatorului
• Unitatea centrală de prelucrare-procesorul- supraveghează şi dirijează
activitatea calculatorului
• Unitatea de memorie – păstrează datele şi instrucţiunile programelor în
timpul execuţiei acestora
• Sistemul de intrare/ieşire – este alcătuit din dispozitive periferice de intrare
(input), ieşire (output) şi intrare/ieşire ( input/output)

48
Software
Hardware Set de instrucţiuni
Componentele fizice care determină
ale calculatorului hardware-ul
să facă ceva

Imprimantă

Mouse
Monitor
Tastatură

Memoria
cache
Stocare
temporară
Stocare
CD, DVD permanentă
Fiecărui element de input, RAM
Discul dur output sau stocare
îi sunt necesare următoarele

O metodă
prin care
procesorul
Software
49
comunică Curent electric
cu elementul
Placa de bază
Elementul constitutiv principal al calculatorului este placa de bază
(«mainboard» sau «motherboard», «mobo»). Placa de bază este
soclul permiţând conectarea ansamblului elementelor esenţiale
calculatorului.

50

S-ar putea să vă placă și