Sunteți pe pagina 1din 4

STÂLPI PENTRU

LINII ELECTRICE
AERIENE
?
?

nt
sc

av i su
se

?
Ce sunt stâ

je
lpii?

lo

ta
ur
fo

an
Stâlpii sunt elem

t ip
ce ente prefabricate
beton precompri liniare din
te
mat, centrifugat

ez
a


il

trapezoidală, cu sau cu secţiunea

d

dimensiuni varia
De

și prevăzuţi la vârf bile pe înălţime


n

,
e
su

şi la bază cu bo
aj

pământ. rne de legare la


t
Ce

an
Av

f o l o s e sc?
e
La ce s m od c u re n t în linii
i l iz a ţ i în și
Sunt ut n tr u s us ţ i n e re a
e r i en e , p e l o cu ite
elect ric e a r ; în z o n e
n d u c t o a r e l o a za
d e re a c o iu ; p e b
întin rm a l e d e med
în c o n di ţii n o e c o m p e t e nte.
și iz a t d e o rgan
ta v
unui proiec
Tipuri de stâlpi
Joasă tensiune

STÂLPI
VIBRAȚI
STÂLPI
SE 4T, SE 10T CENTRIFUGAȚI
SC10001, SC10002, SC10005
+ Calitate sporită
Avantaje +
+ Rezistență mare
la intemperii
Siguranță și dur
și + Durata de viață
abilitate
Dezavantaje + Nu necesită într
mare (40 ani)
eținere

- Dific
ultăți în manipu
- Nece lare
sită utilizarea u
nor utilaje
speciale datorită
greutății
acestora