Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI IAŞI

FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI INSTALATII


«EXPERTIZARE-AUDITARE-CERTIFICARE ENERGETICĂ
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN CONSTRUCŢII»

PROIECT
DISERTATIE

ABSOLVENT: AVORNICESEI CONSTANTIN EMILIAN

INDRUMĂTOR: Prof. Dr. Ing. VALENTIN PAVEL


TEMA PROIECTULUI

Analiza termo-energetică şi audit


energetic pentru un bloc de
locuinţe – tip duplex.
Adoptarea soluţiilor de protecţie termică
CUPRINS

 1. PREZENTAREA GENERALA A CLADIRII ANALIZATE


 2. NOTE DE CALCUL - CLADIREA REALA, CLADIREA DE
REFERINTA
 3. RAPORT DE AUDIT ENERGETIC
 4. PREZENTAREA SOLUTIILOR DE MODERNIZARE
ENERGETICĂ ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢI
 5. NOTE DE CALCUL - CLADIREA AMELIORATA
 6. CERTIFICAT ENERGETIC
 7. ANEXE
 CONCLUZI
1. PREZENTAREA GENERALA A CLADIRII ANALIZATE

 Clădirea este situată în Municipiul Suceava, judeţul


Suceava
 Anul intrării în funcţiune : 1984
 Regimul de înălţime: parter + 4 etaje.
 Clădirea conţine următoarele unităţi funcţionale
principale:
- 6 apartamente cu 3 camere
- 4 apartamente cu 4 camere
 Incalzirea si prepararea apei caldei pentru cladire
este realizata in sistem centralizat
2. CLADIREA INIŢIALĂ- CLADIREA REABILITATĂ
3.NOTE DE CALCUL

3.1 Calculul rezistenţei termice medii pe clădire

Cladirea reala Cladirea ameliorata


NOTE DE CALCUL

3.2 Calculul coeficientului global de izolare termica G [W/m³·K]


G=1/V x ((ΣA*τ )/R’) +0.34n

Cladirea reala Cladirea ameliorata


4. NOTE DE CALCUL

4.1 Determinarea necesarului anual normal pentru încălzirea spaţiilor –


cladirea reala
NOTE DE CALCUL

4.2 Determinarea necesarului anual normal pentru încălzirea


spaţiilor –cladirea ameliorata
5. CERTIFICAT ENERGETIC
CONCLUZII

In urma reabilitari termo-energetice locuinta


analizata este buna din punct de vedere structural,
dar din punct de vedere al performantelor
energetice, are un consum energetic ridicat si un
confort termic redus cu costuri mari, aceasta
neincadrindu-se in normativele existente in vigoare,
avand un coeficient global de izolare termica mult
mai mare, dublu fata de cel prevazut in
reglementarile de specialitate.
VA MULTUMESC PENTRU
ATENTIE

S-ar putea să vă placă și