Sunteți pe pagina 1din 10

Structuri

guvernamentale şi
neguvernamentale
implicate în protejarea
Mediului!
Protectia Mediului
 Protejarea mediului este esenţială pentru calitatea vieţii generaţiilor
prezente şi viitoare. Provocarea actuală este reprezentată de
combinarea protecţiei mediului cu creşterea economică continuă într-
o manieră care să fie sustenabilă.
 În domeniul protecţiei mediului există un număr mare de organizaţii
care asigură conservarea, analiza şi monitorizarea mediului în diferite
modalităţi. Aceste organizaţii de mediu pot fi globale, regionale,
naţionale sau locale.
 Organismele internaţionale şi europene cu atribuţii în domeniul
protecţiei mediului sunt următoarele:
Programul Naţiunilor Unite pentru
Mediu (UNEP)
 Principalul organism al ONU,
UNEP, creat în vederea protecţiei
mediului, a fost înfiinţat imediat
după Conferinţa Naţiunilor Unite
pentru Mediul Uman,
desfăşurată la Stockholm în anul
1972 şi are mandatul de a
coordona la nivel mondial
integrarea politicilor de protecţie
a mediului în celelalte sectoare
în vederea asigurării unei
dezvoltări durabile.
Uniunea Europeana-Comisia Europeană
– Direcţia Generală Mediu(DG Mediu)
 Direcţia Generală Mediu este una din cele 40 de
direcţii generale şi servicii care formează Comisia
Europeană. Cunoscută ca DG Mediu, obiectivul
general al Direcţiei este să protejeze, să conserve
şi să îmbunătăţească mediul pentru generaţiile
actuale şi cele viitoare. Pentru a reuşi acest lucru
propune politici care să asigure un grad înalt de
protecţie a mediului în Uniunea Europeană şi care
să asigure calitatea vieţii cetăţenilor UE.
Consiliul de Mediu al Uniunii
Europene
 Consiliul de Mediu al Uniunii Europene este compus
din miniştrii mediului care se întâlnesc de patru ori
pe an. Deciziile sunt luate prin votul majorităţii
calificate în codecizie cu Parlamentul European.
În acest domeniu, Comunitatea Europeană are
sarcina de a promova creşterea armonioasă,
echilibrată şi dezvoltarea durabilă a activităţilor
economice care să respecte în special cerinţa de a
asigura un grad înalt de calitate a mediului.
Agenţia Europeană de Mediu
(AEM)
 Sarcina Agenţiei Europene pentru Mediu (AEM) este de a
furniza informaţii actuale, relevante şi corecte despre mediu.
AEM sprijină organismele responsabile cu elaborarea şi
implementarea strategiei de mediu la nivel european şi
naţional, precum şi publicul.
Informaţiile AEM permit UE şi statelor membre ale Agenţiei
să adopte decizii realiste în vederea îmbunătăţirii mediului,
integrării aspectelor de mediu în strategiile economice şi
asigurării dezvoltării durabile. Agenţia pune accent pe
susţinerea factorilor decizionali principali la nivel europea
5 Gyres
 Institutul 5 Gyres este o organizație
non-profit care se concentrează pe
reducerea poluării cu materiale plastice,
concentrându-se pe cercetarea primară.
Programele se concentrează pe știință,
educație și aventură (expediții de
cercetare pentru cetățeni-oameni de
știință). Din 2017, 5 Gyres se află în
statut consultativ special la Consiliul
Economic și Social al Națiunilor Unite.
Expediția din 2015 a organizației a fost
prezentată în documentarul din 2017
„Smog of the Sea”, produs de Jack
Johnson, care a participat la călătorie.
Asociaţia Kogayon
 Asociaţia Kogayon este înfiinţată în
2003, are sediul în Costeşti (județul
Vâlcea) și are în prezent aproape 200
membri, toţi voluntari.
 Domeniile noastre de activitate sunt:
managementul ariilor naturale
protejate, conservarea biodiversităţii
şi geodiversităţii, ecoturismul,
educaţia ecologică, informarea şi
conştientizarea publicului,
dezvoltarea durabilă a regiunii
Oltenia de sub Munte, cercetarea.
Asociatia-MaiMultVerde
 Asociatia
MaiMultVedere se
concentreaza pe
curatenii, plantari,
reinverziri, promovarea
mersului cu bicicleta si
programele de educatie
ecologica.
Surse bibliografice
 http://www.mmediu.ro/beta/domenii/relatii-internationale/institutii-internationale-si-europene
 www.unep.org
 http://ec.europa.eu
 www.eea.europa.eu
 http://www.kogayon.ro/ro/
 https://www.5gyres.org
 https://maimultverde.ro

S-ar putea să vă placă și