Sunteți pe pagina 1din 12

Importanţa reciclării

deşeurilor
z
Cuprins
z

1. Procesul de reciclare

2. Materiale şi deşeuri reciclabile

3. Clasificarea deşeurilor

4. Concluzii

5. Anexe
Procesul de reciclare
z

 Reciclarea este importantă atât pentru păstrarea mediului


sănătos cât și pentru reintroducerea în circuitul economic a
unor materiale care devin din ce în ce mai greu de găsit.

 Reciclarea deșeurilor este definită ca un proces de


reutilizare a materialelor și produselor uzate ori învechite
pentru crearea altora, fără apelarea la materii prime noi,
reducând considerabil consumul de energie necesar
extragerii materiilor prime, respectiv distrugerii deșeurilor de
orice fel.

 Reciclarea presupune separarea, colectarea și depozitarea


materialelor în vederea transformării lor în produse utile noi.
z
Materiale şi deşeuri reciclabile

 Un prim pas în a ne da seama de importanţa reciclării deseurilor este analiza


materialelor uzate sau învechite existente pe piață, într-un cuvânt “deşeuri”,
rezultate din diverse procese tehnologice industriale ori din birouri sau locuințe.

 Această analiză simplă ne arată, în prima fază, cantitățile enorme de deșeuri


rezultate precum și tipurile diferite de materiale care necesită reciclare.Ca un pas
înainte, putem să clasificăm aceste deșeuri după tipul lor.

 Constatăm astfel că avem două mari clase de materiale reciclabile: deșeuri


metalice si deşeuri nemetalice.

 Avem astfel deşeuri metalice feroase, deşeuri metalice neferoase, deşeuri


nemetalice, deşeuri electrice și electronice, deșeuri cu regim special cum ar
fi catalizatori auto, filtre de particule si alte deșeuri fie ele mai mult sau mai putin
sensibile pentru mediul înconjurător.
z
Clasificarea deşeurilor

 Dacă ar fi sa facem o listă exemplificativă cu materiale și


deșeuri reciclabile, aceasta ar arăta cam așa:

1. Metalice Feroase

2. Deșeuri Electrice și Electronice

3. Catalizatori Auto
z
Metalice feroase

1. fier sau aliaje de fier oțel

2. tablă aliaje

3. metale speciale

4. zguri industriale
Deşeuri electrice şi electronice
z

1. aparate de uz casnic, de larg consum

2. echipamente informatice și de telecomunicatii

3. unelte electrice și electronice, corpuri iluminat

4. jucarii, echipamente sportive, medicale


Catalizatori auto
z
1. catalizatori auto

2. filtre de particole

3. de orice tip, diesel sau benzina ,orice marca sau norma (Euro
2, 3, 4, 5)
z

 Evident acestea sunt doar o mică parte din materialele și deșeurile care se
pot recicla însă ne ajută să ne facem o idee despre cum sunt clasificate
pentru a eficientiza procesul de colectare, depozitare si reciclare.

 Majoritatea dintre noi suntem indiferenți sau foarte puțin interesați de acest
fenomen al colectării, depozitării corespunzătoare și a reciclării eficiente a
deșeurilor.

  Însă, nu trebuie să rămânem indiferenți, ar trebui cel puțin să ne pună


serios pe gânduri și să dăm o atenție sporită beneficiilor și importanței
reciclării deșeurilor asupra mediului înconjurător dar și asupra stilului
nostru de viață, care chiar dacă nu conștientizăm acum, este si va fi mereu
afectat de felul în care ne gestionăm deseurile.
z
Ştiaţi că ?...
• reciclarea reduce considerabil cantitatea deșeurilor ce
trebuiesc depozitate în gropi de gunoi

• Fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci

• Energia recuperată când reciclăm un pahar de sticlă


• poate alimenta un bec pentru 4 ore

• reciclarea reduce numărul de agenți poluanţi din aer și


apă
z
Concluzii

 A recicla înseamnă să consumi eficient, să


refolosești pe cât posibil, să transformi materia
prima astfel încât să existe permanent un circuit al
materiei care poate fi refolosită mereu şi care să
producă efecte benefice atât pentru noi oamenii
cât și pentru mediul înconjurător.

 Haideți să dăm cu toții o mai mare importanță


reciclării deșeurilor!
z
Bibliografie

 Vladimir Rojanschi – Protecția Mediului

 Ed. Economică, 2001Cornel Marinescu – Recuperarea


diferitelor material

 Ed. Economică 1991Institutul Național de Cercetare și


Dezvoltare pentru Protecția Mediului – Reciclarea deșeurilor