Sunteți pe pagina 1din 5

Creșterea animalelor domestice

Factori de mediu care influențează creșterea animalelor

Creșterea animalelor este o activitate economică ce asigură produse alimentare și nealimentare; calitatea și cantitatea
acestor produse este determinată într-o mare măsură de factorii de mediu naturali:
• Temperatura
• Umiditatea
• Curenții de aer/vântul
• Prezența luminii și a razelor solare
• Precipitații
• Altitudine
• Compoziția aerului, a solului – specifice zonelor geografice
Elemente de tehnologia creșterii animalelor domestice (hrănirea și îngrijirea lor)

Creșterea animalelor – mijloc de existență și sursă de venit

Specii – grupuri de animale care au trăsături și însușiri comune

Rasa – subcategorie a speciei formată dintr-un grup de animale din aceeași specie cu însușiri specifice care le diferențiază
de alte grupuri (rase) din acea specie

Clasificarea speciilor de animale domestice:


• Bovine
• Ovine
• Porcine
• Cabaline
• Păsări
Hrănirea și îngrijirea animalelor domestice

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=cres
terea+animalelor+domestice
Norme de igienă în creșterea animalelor
• Igiena corporală
• Igiena adăposturilor

Activități, meserii și ocupații din domeniul creșterii animalelor

• Zootehnistul și fermierul montan – execută lucrări de îngrijire și hrănire a animalelor, lucrări de igienizare a
adăposturilor; sunt absolvenți ai școlii profesionale (teoretic)
• Tehnicianul veterinar – verifică și asigură menținerea stării de sănătate a animalelor, administrează medicamente atunci
când este cazul; este absolvent de liceu tehnologic
• Medicul veterinar și inginerul zootehnist – coordonează activitatea în fermele zootehnice; sunt absolvenții facultăților
de profil