Sunteți pe pagina 1din 9

Rețele de utilități

Construcția edilitară reprezintă elementele de a căror calitate depinde buna funcționare a unei localități

Rețeaua de sistematizare a unui oraș


cuprinde:
1. Rețeaua de apă
2. Rețeaua de canalizare
3. Rețeaua energetică
4. Rețeaua de gaze
5. Rețeaua de telecomunicații
6. Rețeaua de transport
1. Rețeaua de apă este folosită pentru:
• Alimentarea cu apă potabilă care distribuie apa pentru nevoi gospodărești și nevoi publice
• Alimentare cu apă industrială – pentru utilizări industriale
• Alimentare cu apă pentru combaterea incendiilor
• Alimentare cu apă pentru agricultură (irigații, creșterea animalelor)

Alimentarea cu apă este un sistem (ansamblu de elemente dependente între ele, ce formează un întreg organizat) hidrotehnic
format din:
• captare de apă brută;
• stație de pompare treapta I, dacă e cazul;
• conducte de aducțiune, pentru transportul apei brute de la sursă, la stația de tratare;
• stație de tratare, pentru corectarea calității apei brute, funcție de calitatea impusă la consumator;
• rezervoare, pentru înmagazinarea volumului de apă necesar pentru: rezerva de avarie, compensarea consumului
orar, rezerva necesară pentru combaterea incendiilor;
• stație de pompare treapta a II-a, pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de distribuție, dacă e cazul.
Asigurarea presiunii se poate face și gravitațional (prin cădere liberă din turnuri de apă – vezi mozaweb);
• rețea de distribuție, pentru distribuția apei la consumatori;

 https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?lexikontypeid=7&search=re%C8%9Beaua+de+apa
2.Rețeaua de canalizare este alcătuită din totalitatea canalelor, conductelor și gurilor de scurgere care preiau apele uzate
(ape menajere, ape industriale și ape agrozootehnice) și apele meteorice (ape ce provin din precipitații)

 https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=re%C8%9Beaua+de+canalizare
Rețeaua energetică reprezintă totalitatea instalațiilor în care se produce, se transformă și se consumă energia sub
diferitele ei forme.

Energia electrică se obține în centrale electrice care folosesc diverse resurse precum:
• Apa – în hidrocentrale
• Cărbuni, petrol, gaze naturale – în termocentrale
• Vântul – în centrale eoliene
• Lumina solară – în centrale solare

Energia electrică se transportă către fiecare consumator cu ajutorul liniilor electrice aeriene sau
subterane.

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=re%C8%9Beaua+energetica
Rețeaua de gaze asigură distribuția gazului combustibil către consumatorii casnici și industriali

Gazele naturale se obțin din zăcămnte de gaz și este extras cu ajutorul sondelor de gaz.
Gazul combustibil este tratat cu odorizante în instalații speciale și transportat prin conducte
(România are o rețea de dor 50.000 km de conducte de gaz, față de Ungaria, care are
100.000 km) aeriene sau subterane.

Gazul este trimis către consumatori prin conducte. Consumatorii casnici îl folosesc pentru încălzire,
pentru prepararea apei calde, pentru gătit.

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=re%C8%9Beaua+energetica
Rețeaua de telecomunicații furnizează servicii la distanță prin intermediul cărora se pot transmite sau recepționa
informații de diverse tipuri.

Dezvoltarea tehnologiei comunicațiilor s-a făcut în paralel cu tehnologia calculatoarelor (acestea sunt
componente de bază ale rețelelor de comunicații moderne.

Din rețeaua de telecomunicații fac parte:


• Rețeaua de telefonie fixă și mobilă
• Rețeaua de televiziune
• Internetul
• Televiziunea prin cablu
• Sistemul de poziționare globală

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=+telecomunica%C8%9Bii
Rețeaua de transport este un ansamblu de căi de transport de suprafață, subteran, pe apă, sub apă, în aer sau pe căi
speciale, care permite transportul persoanelor și a mărfurilor

Căile de transport reprezintă suportul pe care se realizează transportul.

Mijloacele de transport sunt vehiculele utilizate pentru deplasarea persoanelor sau transportul mărfurilor

https://www.mozaweb.com/ro/Search/global?search=reteaua+de+transport