Sunteți pe pagina 1din 13

TEXTUL

NONLITERAR
Textul nonliterar
DEFINIȚIE

Textul nonliterar este rezultatul observării realității și


al transformării acesteia în informații, având scop
informativ.
TRĂSĂTURI

1. are un caracter nonficțional;


2. este bazat pe aspecte adevărate, controlabile ale realității cotidiene;
3. are drept scop informarea cititorului, dar și transmiterea unor convingeri, în
încercarea de a-l determina pe acesta să facă/să creadă un anumit lucru;
4. în general, este lipsit de expresivitate;
5. este folosit aspectul corect, îngrijit al limbii;
6. prezintă obiectivitate, claritate, accesibilitate relativă, în funcție de domeniu;
7. în textele științifice sunt prezenți termeni specifici unui anumit domeniu de cercetare;
8. se referă la persoane reale, din punct de vedere individual, etnic, național etc.;
9. prezintă o mare varietate de forme: texte de lege, prospecte de medicamente, instrucțiuni de
montare sau utilizare a aparatelor, ghiduri turistice, reclame, articole de ziare sau revistă, știri,
interviuri, anunțuri de mică publicitate, lucrări științifice etc.
10. accentuează și descrie caracteristici reale ale obiectului sau ființei descrise.
Tipuri de texte nonliterare

• prezintă în mod concis un produs, cu scopul de a a


1. TEXTUL convinge;
PUBLICITAR • conţine: un slogan, textul şi o imagine;
• se adresează unui public- ţintă;
Exemplu text publicitar:
• are scop informativ;
2. ANUNȚUL • este scurt, fiind precizate datele
PUBLICITAR importante;
• are o structură simplă, cuvintele
fiind folosite cu sensul lor de bază;
• este formulat astfel încât să
convingă.
Exemplu anunț publicitar:
• Este o expunere scrisă cu caracter publicistic, pe
teme diferite: politice, sociale, economice, sportive,
3. ARTICOLUL culturale, artistice, ştiinţifice;
DE ZIAR • temele abordate sunt de interes general;
• comentariile sau informaţiile se organizează într-o
argumentaţie;
• limbajul este variat, putând să conţină forme de
captare a atenţiei;
• se folosește limba corectă;
Exemplu articol de ziar:
• transmite informaţii reale şi verificate, de actualitate;
• evenimentul prezentat este important, cu un caracter semnificativ sau
4. ȘTIREA neobişnuit;
• vizează teme majore: politică, economie, relaţii internaţionale,
probleme sociale, culturale, fenomene naturale, sport;
• informaţia este prezentată publicului prin mijloace de informare în
masă;
• se distinge prin utilizarea unui limbaj standard, iar vocabularul este
accesibil;
• este redactată obiectiv, așezate în paragrafe, coloane, cu titlu, subtitlu.
Exemplu de știre:
Materialul a fost realizat de:

Prof. DIMULESCU RODICA,


de la COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ
„CARMEN SYLVA” PETROȘANI