Sunteți pe pagina 1din 35

LEUCEMIILE ACUTE:

• boli neoplazice de celule stem nediferentiate


sau partial diferentiate caracterizate prin
oprirea diferentierii si maturatiei acestor
celule, asociate sau nu cu trecerera acestor
celule in sangele periferic.
• in absenta diferenţierii acumularea acestor
celule duce la ocuparea MO si invadarea altor
organe vitale: ficat, splina, ganglioni, SNC,
organe reproducatoare
Leucemii acute vs. cronice

• Leucemii acute
• Celule imature, blasti in MO (frecvent si in sp)
Debut brusc, evolutie agresiva

• Leucemii cronice
• Acumulare de celule mature, diferentiate
• Debut lent, uneori descoperit intamplator
• In general, evolutie indolenta
• Frecvent splenomegalie
• Celule mature in MO si in sange
Aspect frotiu sange periferic in leucemii

Acute Cronice
Leucemia acuta mieloida (nonlimfoida)
 
• boala clonala a celulelor stem hematopoetice cu
orientare mieloida caracterizata prin proliferarea
lor aberanta, cu oprirea diferenţierii si a
maturatiei
• in leucemia mieloida acuta este implicata mai
ales seria granulomonocitara, dar in mare
masura si seriile eritrocitara si megacariocitara
• -clasificarea LAM se face dupa 4 criterii majore:
morfologic, citochimic, imunologic, citogenetic
Morfologic (franco-americano-britanica):

• se examineaza cel puţin 500 de celule din MO pe


frotiu de buna calitate, mieloblastii (citoplasma mai
bogata cu diferite zone de afinitate tinctoriala +/-
prezenta de granulaţii azurofile) trebuie sa fie >20%
• -se calculeaza numarul de blasti pe frotiurile
cercetatate, daca sunt sub 50% estimarea lor se
face la intreaga populatie medulara si numai daca
numarul lor depaseste 20% se certifica diagnosticul
 
Leucemii mieloide acute (AML)
WHO
AML cu translocatii citogenetice recurente
• AML cu {t(8;21)(q22;q22)},{ AML 1(CBF-alfa)/ETO}
• Leucemie promielocitarã acutã { AML cu t(15;17)(q22;q11-12} ºi variante, {PML/RAR-alfa}
• AML cu eozinofile medulare neobisnuite {inv(16)(p13;q22} sau{t(16;16)(p13, q11)}, {CBFb/MYH11}
• AML cu anormalitãþi 11q23 {MLL}
AML cu displazie multilinearã
• AML precedatã de sindrom mielodisplazic
• AML neprecedatã de sindrom mielodisplazic
AML si sindroame mielodisplazice, secundare terapiei
•  Secundar terapiei cu agenþi alchilanti
• Secundar terapiei cu epipodophylotoxinã
Alte tipuri
• AML neîncadrate în alte categorii
• AML cu diferenþiere minimã
• AML fãrã maturare
• AML cu maturare
• Leucemie mielomonocitarã acutã
• Leucemie monocitarã acutã
• Leucemie eritroidã acutã
• Leucemie megacariocitarã acutã

• Leucemie bazofilicã acutã


• Panmielozã acutã cu mielofibrozã
• Leucemii bifenotipice acute
•  
Celule normale in maduva osoasa
Leucemia acuta minim diferenţiata M0
• blasti agranulari
nucleolati >20% din
celulele neeritroide
• diagnosticul acestui tip
de leucemie se poate
defini cu ajutorul unor
teste imunologice
deoarece seamana cu
limfoblastii
Leucemia acuta mieloblastica - M1

• blasti × de tip I si II din


totalul celulelor
neeritroide
× >3%
• mieloperoxidazo
pozitive,
• promielocite <10% si
monocite <10%
Leucemia acuta mieloblastica cu maturatie - M2

• celule blastice tip I si II,


>20% din totalul
celulelor neeritroide
• Corpi Auer

• promielocite <20% si
monocite <20%
Leucemia acuta promielocitara – M3

• promielocite atipice >20%


din cel neeritroide, cu
nucleu mare ovalar
nucleolat adesea reniform
sau uşor lobulat cu
citoplasma abundenta cu
granulaţii mari azurofile si
mănunchiuri de corpi Auer
• varianta hipogranulara in
care nucleii sunt bilobaţi,
iar granulatiile foarte fine
LAM 3
Auer rods
Leucemia acuta mielomonocitara - M4

• blastii >20% din celulele


neeritroide,
• in sangele periferic celule
monocitare >5.000/mm3
• 20% din celulele blastice din
maduva trebuie sa aiba reacţia
pentru esteraza pozitiva
• lizozim seric mult crescut de 3 ori
• varianta M4 cu eozinofile 5-30% din
celulele neeritroide formate din
mielocite eozinofile PAS pozitive
• varianta M4 cu bazofile in care
granulele se identifica cu toluidina
sau fenotipare
Leucemia acuta monoblastica – M5

• cel blastice >20% din


celulele neeritroide din
care 80% sunt compuse
din monoblasti
• exista 2 subtipuri:
• M5a care 80% sunt
monoblasti.
• M5b in care sub <80%
sunt monoblasti si peste
>20% sunt promonocite
Eritroleucemia - M6

• eritroblasti >50% din


celulele medulare
• blasti >20% din
populaţia neeritroida
tip I si II
Leucemia acuta megacarioblastica – M7

• promegacarioblasti >20%
din celulele neeritroide,
cu diametrul de 25μm,
cu nucleu cu cromatina
densa, nucleolat uneori
dublu, cu citoplasma
densa cu prelungiri
citoplasmatice si cu
trombocite aderente pe
marginea citoplasmei
Diagnosticul de laborator:

1.recunoasterea unei LA dupa examenul MO si


sangelui periferic cu estimarea procentului de
celule blastice si daca este necesar al celulelor
eritroide
2.diferentierea LAM de LAL prin reactii citochimice
3. Imunofenotipare
4. Examen citogenetic
5. Examen molecular
Citochimic:

a )reactia pentru mieloperoxidaxa:


• - este esenţiala pentru diferentierea LAM de alte LA
• - este suficient ca minin 3% din blasti sa fie MPOX pozitive
pentru ca leucemia acuta sa fie LAM
b) reacţia pentru esteraze:
• - celulele granulocitare si monocitare au molecule de esteraze
ce se evidentiaza pe substraturi diferite ANAE (alfa naftif
acetat), clor-E (cloracetat)
• ANAE este „+” pentru LAM 4 si 5 (esteraze nespecifice)
• clor-E este „+” LAM 1, 2 ,3 si „-” pentru LAM 4 si 5 (esteraze
specifice)
Imunologic:

• determinarea anticorpilor monoclonali


specifici unei linii celulare:
• linia mieloida: anti MPOX, CD13, CD33,
CD11b/CD11c, CD15
• linia limfoida B: CD22, CD19, CD10
• linia limfoida T: CD3, CD5 si CD 7
Table 3. Acute Myeloid Leukemia (AML)–Associated Oncofusion Proteins.

C. Chandra Kumar Genes & Cancer 2011;2:95-107

Copyright © by SAGE Publications


Leucemia acuta limfoblastica
• afecţiune neoplazica a tesutuiui sanguin de
natura clonala, caracterizata prin afectarea
celulelor stem limfoide, care proliferează si se
opresc in diferenţiere si maturatie, clona
maligna invadeaza treptat MO, ganglionii,
SNC.
Clasificarea morfologica

*tipul L1: blasti mici,


raportul nucleocitoolasmatic crescut,
nucleol mai puţin vizibil,
citoplasma redusa cu bazofilie variabila
*tipul L2: blasti mai mari
nucleu neregulat, cu indentatii
nucleoli vizibili, intotdeauna prezenti
citoplasma abundenta cu bazofilie variabila
*tipul L3(Burkitt): celule mari 15-25 μm,
nucleu rotund sau oval cu mai mulţi nucleoli vizibili,
citoplasma abundenta, intens bazofila cu numeroase vacuole
celulele au pe suprafata lor numeroase imunoglobuline
Leucemie acută limfoblastică
LAL2
Leucemie acută limfoblastică
LAL3

Celule Burkitt like


Criterii citochimice
• mai putin aplicate decat in LAM deoarece nu exista teste
specifice LAL
• reactia PAS:
•  granulele PAS pozitive au aspect de blocuri grosolane in
citoplasma bazofila
•  este pozitiva daca >5% din celule sunt PAS pozitive
•  este pozitiva si la bazofile si megacarioblasti maligni
• fosfataza acida este marker valoros pentru LAL – T

• MPOX, ANAE, CLOR-E sunt negative.


Imunologic:
• clasificarea imunologica se bazeaza pe decelarea:
antigenelor de diferentiere cu ajutorul Ac monoclonali:
• liniaT: CD3 intracitoplasmatic, CD5, CD7
• linia B: CD22 intracitoplasmatic, CD19, CD10
• - clasificarea imunologica cuprinde 2 mari grupe:
1. LAL – nonT:
preB-timpurie
pre-preB
preB
2. LAL-T:
a) preT ce include protimocite imature si reprezinta 80% din cazurile de LAL-T
b) T-intermediar, comun ce are Ag timocitelor CD4, CD8
c) HTLV-I este tipul LAL-T de origine virala.
LAL neincluse in clasificarea morfologica si imunologica:

Leucemia cu celule in oglinda cu mâner:


• celulele au dimensiuni de 8/18 μm, cu nucleu ovoid, 2-3 nucleoli, citoplasma hilain albastru
deschis
• reactiile citochimice uzuale sunt negative, imunofenotiparea arata markeri pe linie T in 70% din
cazuri
• examinarile citogenetice au depistat hiperploidie, trisomia 10 si rar cromozomul Ph
• este rezistenta la terapia uzuala, dar are supravieţuire îndelungata.
Leucemia cu granule in citoplasma:
• rare granule au aspect azurofil, MPOX negative
• apar la copii si necesita diagnostic diferential cu LAM
LAL bifenotipice:
• - fac parte din grupul leucemiilor hibride care pot fi:
• intraliniale (cand celulele exprima concomitent celulele a 2 linii diferite)
• biliniale (cand exista 2 populaţii de celule, fiecare cu Ag diferite si provin din 2 celule stem
separate)
Leucemiile mixte.
Diagnostic de laborator:

• frotiude sange periferic:


• anemie normocroma, normocitara si trombocitopenia, aspecte comune ambelor tipuri de LAL, LAM
• reticulopenie
• leucocite de obicei crescute uneori >100.000/mm3, celulele leucemice sunt prezente in sangele
periferic
• -MO: - hipercelulara cu celule blastice >50%
• - in unele cazuri poate prezenta infiltratare blastica, iar in alte cazuri poate prezenta mielofibroza
• - alte modificari de laborator:
• acid uric crescut
• hipercalcemia in formele HTLV-I
• fibrinogen <100mg/100ml
• LDH crescută
• hexozaminidaza crescută in formele pre-B
• crescterea potasiului si fosforului
• Ig scazute.
• Diagnostic diferential se face cu: RAA, neuroblastomul, mononucleoza infectioasa (serologie specifica
si celule caracteristice)
Fome clinice particulare:

• 1)Limfomul Burkitt este forma cu celule L3:


• -imunofenotiparea arata prezenta de Ag pe linie B: CD19, CD10, HLA-DR, IgS -anomalii cromozomiale de tip translocatii si
deletii
• 2)LAL-T:
• *maduva infiltrata cu celule riederifoeme, iar FAC este prezenta in aceste celule
• *imunofenotiparea arata 2 tipuri de proliferare:
• > unul cu celule progenitoare stem ale liniei T, care au Ag CD7si
• > altul cu celule T comune, care au CD7 + plus CD3
• 3)LAL cu celule stem imature-T = leucocite >1OO.OOO, LDH crescut
• 4)forma cu celule comune - frecventa la adolescenţi, cu prevalenta la barbati
• 5)LAL cu rearanjamente 11q23 frecventa la copii, fenotipul este cu celule pre-B
• 6)LAL indusa de HTLV-I sau leucemia cu celule-T a adultului
• are drept tinta limfocitul T activat
• debut numai la adulti,
• evoluţie lenta sau acuta
• adenosplenomegalie, absenta tumorii mediastinale, rezistenta la terapia uzuala
• apare in zone endemice
• transmiterea se face pe verticala de la mama la fat, chiar si prin laptele matern persoanele infectate au Ac anti-celule NK si
PMN
• persoanele infectate au o disfunctionalitate evidenta
• o forma clinica speciala a HTLV-1 (10%) este = parapareza cronica tropicala cu ataxie, atrofie multisistemica, polimiozita.
Examen morfologic
•Hemoleucograma şi frotiul de sânge periferic
•Prezenţa celulelor blastice
modificări morfologice
•Medulograma
• Infiltratul de celule blastice
• Modificări morfologice
• Tipul de malignitate
Diagnostic citochimic
Coloraţii citochimice
mieloperoxidaze – mieloblaşti
PAS - limfoblaşti
esteraze nespecifice – blaşti monocitoizi
coloraţie Perls -sideroblaşti inelari
fosfataza alcalină leucocitară
Coloraţie mieloperoxidaze

Frotiu măduvă osoasă


Coloraţie PAS

Frotiu măduvă osoasă - limfoblast


Coloraţie esteraze nespecifice
(α naftil butirat esteraza)

Frotiu măduvă osoasă – blast monocitoid

S-ar putea să vă placă și