Sunteți pe pagina 1din 10

CURSUL 4 –

INTRODUCERE ÎN
DEONTOLOGIA
COMUNICĂRII

IV. Valori, principii şi norme morale


1.4. VALORI, PRINCIPII ŞI
NORME DEONTOLOGICE

Ce este Dăruirea de sine,


o valoare morală? toleranţa,respectul,
loialitatea
Unele V. M.
se vor
universale

V.M.
V. M.
este ideea care V. M.
formează
ghidează judecata sunt create şi
doctrine care iau
transmise prin
morală forma obligaţiilor
ideologii, religii şi
a indivizilor şi ce se impun
prin comunităţile
în conştiinţă
a societăţilor umane
ca un ideal
Respectarea
Respectarea
îndatoririlor
îndatoririlor

Integritatea morală
Integritatea morală
Onestitate şi şi
Onestitate
corectitudine
corectitudine

PRINCIPIILE
PRINCIPIILE
DEONTOLOGICE
DEONTOLOGICE

Independenţă
Independenţă
Profesionalism
Profesionalism profesională
profesională

Responsabilitate
Responsabilitate
Transparenţă
Transparenţă
1. Respectarea
îndatoririlor

De la disciplina
minimă
Conştientizarea – respectarea
standardului programului de lucru
moral-profesional – şi terminând cu
reacţiile
beneficiarului.
2. Integritatea
morală
corelează

ŞI
Verticalitatea
Imaginea
morală
publică
a fiecărui
a instituţiei
angajat

Se generează un raport de dependenţă şi o


certitudine a gestionării instituţionale
corecte a capitalului moral. Cerinţa imediată
a IM a persoanei presupune acţiunea sinceră,
corectă, răspunzând direct pentru propriile alegeri.
3. Profesionalismul

Asigurarea raportului
dintre spiritul de
breaslă
şi prestigiul personal
Competenţă
Concurenţa profesională
în exercitarea
loială
profesiei

Încrederea în autoritatea
deciziilor profesionale Solidaritatea
şi în exercitarea profesională
profesiei

Loialitatea şi Exercitarea profesiei la


fidelitatea faţă de standarde profesionale
profesia practicată şi morale
4. Responsabilitatea profesională şi civică
(RPC)

 RPC presupune  Insubordonarea,


exercitarea critica publică
profesiei în sunt compatibile
sensul binelui cu moralitatea
individual, dacă au susţinere
evitând în dovezi, altfel
provocarea răului acţiunile de acest
celorlalţi, fel constituie
respectul dezinformare,
celorlalţi denigrare,
calomniere.
5. Transparenţa (T)

(T) se
(T) se referă
referă la
la accesul
accesul la la informaţiile
informaţiile
de interes
de interes public
public sausau dede interes
interes privat,
privat,
la angajare,
la angajare, promovare,salarizare,
promovare,salarizare,
disponibilizare şi
disponibilizare şi în
în utilizarea
utilizarea resurselor
resurselor

(T) se
(T) se asigură
asigură respectând
respectând legea
legea accesului
accesului
la informaţii
la informaţii de
de interes
interes public
public
şi la
şi la dreptului
dreptului individului
individului lala intimitate
intimitate
6. Toleranţa – garanţia cooperării sociale eficiente
şi a comportamentului civilizat
( comunicarea civilizată, limbaj elevat, fără atac la
persoană)

Intimidarea prin
proferarea de Hărţuirea
ameninţări verbale
şi fizice, critici Hărţuirea
Sexismul
politică
umilitoare şi
insultătoare,
avansuri sexuale,
abuzul de putere Hărţuirea Acţiuni
Misoginismul
şi de încredere, religioasă intolerante
etc.

Xenofobia Rasismul

Şovinismul
7. Corectitudinea şi
onestitatea intelectuală
 Corectitudinea şi onestitatea se referă la orice produs
intelectual (invenţii, inovaţii, drepturi de autor).
 Incorectitudinea şi lipsa de onestitate sunt obstacole
serioase în exercitarea unei profesii, ocupaţii,
meserii. Formele sub care se poate identifica
incorectitudinea şi lipsa de onestitate sunt:
 Înşelăciunea: inducerea în eroare a beneficiarilor
utilizând documente falsificate, informaţii
profesionale false,
 Plagiatul: furtul intelectual voluntar şi premeditat
înseamnă însuşirea integrală sau parţială a
produsului unui autor. Constituie plagiat: compilaţia
din textele mai multor autori fără trimiterile
bibliografice, amestecul dintre preluări din lucrările
altora şi altoirea lor cu propriile idei, omiterea citărilor
şi a marcajelor specifice, etc.

S-ar putea să vă placă și