Sunteți pe pagina 1din 12

Prepozitia

• Este partea de vorbire neflexibila care


leaga:
a.un atribut de substantivul sau pronu-
mele determinat:
Valurile,cu vajaitul lor,tin ison
orchestrei de pe mal.
b.un complement de verbul,adjectivul
sau adverbul determinat:
Caci pe mudele pagini stau domniile
romane.
Clasificare:
Dupa forma

Compuse:despre,de
Simple:a, La,de pe la,de catre,
inspre,pe langa,pe
cu,
sub,printre
din,
in,la
Dupa origine

Prepozitii prove
nite
din substantive
(gratie
r iu ,multumita);din
p r o p
z i t i i a n a , verbe(datorita)
si
o p
Prep e,la,pe, din adverbe
i se :d e t c .
- z sub , (inaintea,de-
desubtul)
Dupa regimul
cazual Prepozitii si locutiuni
Prepozitionale care cer
Cazul dativ:conform,
Contrar,datorit,gratie,
Multumita,potivit

Prepozitii si locutiuni
Prepozitionale care
Prepozitii si locutiuni prepozitionale Cer cazul acuzativ:
cu cazul genitiv:contra,asupra,impo-
triva,inaintea,inapoi,in cursul,in jurul,
Cu,din,la,prin,
in vederea,la dreptul,etc. Alaturi de,impreuna,
Etc.
Locutiunile
prepozitionale
• Sunt grupuri de cuvinte cu valoare prepozitionala
• Pot fi alcatuite din:
prepozitie+adverb(cu forma”articulata”):in josul
prepozitie+substantiv(articulat sau nearticulat):in
fata
prepozitie+adjectivul tot:cu cot cu
• Indeplinesc rol de prepozitie;leaga atributele sau
complementele de cuvintele pe care le
determina,putand precede substantive,pro-nume
sau numerale in cazut acuzativ,genitiv sau dativ.
Locutiuni:
♫in fata,in spatele,in urma,din cauza,etc.
(un substantiv articulat sau nearticulat)
♫in josul,in susul,in afara de etc.(adverb
cu sau fara articol)
♫afara de ,din pricina,in locul,fata de,in
loc de,cu privire la,pe dinaintea,in
afara,afara de,inainte de,de-a lungul,
de-a latul
• Atentie!!! Prepozitia si locutiunile
prepozitionale nu au functie sintactica.Ele
se analizeaza impreuna cu atributele sau
complementele pe care le leaga de cu-
vantul determinat.Nu confundati
prepozitia deasupra cu adverbul
deasupra.Nu confundati prepozitiile din
launtrul,inapoia,in urma,in spatele, etc cu
adverbele: dinauntru,inainte,inapoi,in
fata,in urma,in spate.Une-le adverbe si
locutiuni adverbiale devin,prin articulare,
prepozitii sau locutiuni prepozitionale.
E
X
E
R
C
I
T
I
I
1.Scrie,in spatiul liber din dreptul
fiecarei cifre,litera care corespunde
valorii morfologice a cuvintelor
1. Miscarile dansatoareisubliniate:
au o
… a) Locutiune
gratie desavarsita prepozitionala+Ac
2. Gratie talentului sau a b) Locutiune prepozitionala+G
devenit celebru … c) Adverb
3. Maria este multumita de d) Adjectiv
re-zultatul obtinut …
e) Prepozitie+G
4. Orice as spune,tu esti
mereu contra f) Locutiune prepozitionala+D
5. Lupta contra fumatului va… g) Prepozitie+Ac
fi eficienta … h) Prepozitie+D
6. Nu privi mereu in urma! i) Substantiv
… j) Locutiune adverbiala
7. In urma ploii,apele au iesit
din matca …
8. Nu vorbim inainte de …
sosirea prietenilor
9. Ne indreptam spre scoala…
2.Transcrie enunturile
date,eliminand greselile:
• 1.E rau sa suferi cu inima / de inima.
…………………………………………
• 2.Plec la Bucuresti / in Bucuresti.
………………………………………
• 3.Ia cartea de pe masa / dupa masa.
………………………………………………
3.Construiti patru enunturi in care
prepozitia deasupra si locutiunea
prepozitionala in spatele sa ceara,pe
rand,cazul dativ si acuzativ.
• deasupra ………………………..

………………………..

………………………..

• In spatele
………………………..