Sunteți pe pagina 1din 8

Astăzi învățăm:

SINONIME ȘI ANTONIME
UNITATE DE ÎNVĂȚARE: Șc. Gen. Nr. 12,
Brașov
CLASA: A VI-A A
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și
comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
SUBIECTUL: Sinonime.Antonime
DURATA ACTIVITĂȚII: 50 min.
TIPUL ACTIVITĂȚII: Predare-învățare
CADRU DIDACTIC: Bălan Crina Maria
La sfârșitul orei, veți fi capabili să:

- 1.1 descoperiți cuvintele cheie din


textul dat;
-1.2 dați exemple de sinonime și
antonime;
-2.1 definiți corect sinonimele și
antonimele;
-3.1. alcătuiți seria sinonimică a
cuvintelor dintr-un text dat.
Să începem: notați definiția:

 
SINONIMELE sunt cuvinte cu
formă diferită şi înţeles identic
sau foarte asemănător. 
Ex. Adevărat-real-veritabil autentic;
Dați exemple și de alte sinonime,
Găsiți cuvinte care au acelaşi înţeles
cu cuvintele: arbore, fericit,
fereastră…
Formați enunțuri cu ele.
A doua definiție:

ANTONIMELE sunt cuvinte cu formă


diferită şi cu înţeles  opus.
De exemplu:
mare # mic; înalt # scund; bun #
rău;  sus # jos;
Dați exemple și de alte antonime.
Găsiţi cuvinte cu înţeles contrar
pentru următoarele cuvinte: tânăr,
legal, doldora, bunătate...
Creați propoziții cu antonimele găsite.
Temă pentru acasă:

1.Găsiţi sinonime și antonime


pentru cuvintele:făptură, drept,
real, greu, mare, fericit. Și creați
enunţuri cu ele.