Sunteți pe pagina 1din 12

DINOZAURII

 În cadrul expoziţiei
vizitatorii-exploratori
vor descoperi tainele
Evoluţiei lumii vii de la
nevertrebratele din
mediul acvatic, la
insecte, peşti şi reptile.
Unul dintre cele mai
interesante sectoare
este cel paleontologic.
Mica aventură în
lumea naturii se
încheie cu o vizită a
sectorului mineralogic.
"Dinte mare
crestat“
(Hypsilophodon
foxii) care a
trăit în
perioada
cretacică, cel
care avea un
cioc cu 23 de
dinţi.
 Dinozaurul
cunoscut ca
"Faţă cu trei
coarne"
(Tryceratops),
care avea nouă
metri în
lungime.
 "Dinozaurul
cu gât lung"
(Diplodocus
longus), care
a trăit la
sfârşitul
jurasicului şi
care avea un
gât lung de
şase metri.
 Cine vrea să vadă şi  Pentru amatorii de
ouă de dinozauri suveniruri cu
reale trebuie doar să dinozauri, Muzeul
intre în Muzeul de de Istorie Naturală
Istorie Naturală cu oferă ouă de jucărie
13 lei un bilet de dinozauri, la 10
pentru adulţi şi 3 lei lei bucata, şi chiar
un bilet pentru dinozauri
copii. fosforescenţi în
   miniatură, tot cu 10
lei bucata.
 Cred ca v-am convins ca
merita sa vizitam acest
obiectiv.