Sunteți pe pagina 1din 15

SFINŢII TREI IERARHI

– Modele ale iubirii de semeni –


• Sfântul Vasile
Cel Mare

• Sfântul Ioan
Gura de Aur
(Hrisostom)

• Sfântul Grigorie
de Nazianz zis
Teologul
Sfinţii Trei Ierarhi
• Cei mai mari învăţători şi păstori ai Bisericii
creştine din toată istoria ei.
• Au trăit în acelaşi timp, sec al IV-lea, în
epoca de după prigonirile creştinilor.
• Au confirmat prin viaţa lor învăţăturile Sfintei
Scripturi şi au explicat-o.
• Au luptat împotriva învăţăturilor greşite
despre Dumnezeu.
Sfântul Vasile Cel Mare
• S-a născut în Cezareea Capadociei
într-o familie care a dat creştinătăţii
5 sfinţi.
• A studiat la cele mai mari şcoli ale
timpului: Cezareea, Constantinopol,
Atena.
• În acest timp se întâlneşte şi
împrieteneşte cu Sfântul Grigorie
de Nazianz zis Teologul.
• Intră în monahism împărţindu-şi
averea săracilor.
• Călătoreşte mult în marile centre
monastice: Siria, Palestina, Egipt.
• La întoarecere se retrage în Pont ( Asia Mică) unde întemeiază
o mănăstire.
• A organizat viaţa monahală cu
regim de obşte (chinovial) adică
trăirea în comun a călugărilor în
mănăstiri şi a alcătuit regulile
vieţii monahale.

• Mută mănăstirile lângă oraşe şi


sate iar acestea sunt conduse
de un stareţ sau egumen şi
impune voturile monahale:
• Votul sărăciei
• Votul ascultării
• Votul fecioriei
• Aceste reguli sunt valabile şi
astăzi în mănăstirile ortodoxe.
Grote din Capadocia
Cezareea - Capadocia
Moaştele Sfântului Vasile
Sfântul Grigorie
(de Nazianz) Teologul

Racla cu moaştele Sfântului


Grigorie
Sfântul Grigorie (de Nazianz) Teologul
• S-a născut probabil în 329 d.h. la Nazianz, în Capadocia. Tatăl
său era episcop iar mama sa Nona i-au oferit o educaţie aleasă.
• Studiează în Cezareea Capadociei unde îl cunoaşte pe Vasile
cel Mare cu care devine foarte bun prieten.
• Împreună cu el studiează în Cezareea Palestinei, Alexandria şi
Atena.
• Deşi nu dorea, a fost hirotonit preot dar părândui-se foarte greu
fuge la prietenul său Vasile la o mănăstire.
• Se intoarce şi în 372 ajunge episcop şi patriarh mai târziu.
• A scris multe opere teologice şi peste 20.000 de versuri.
• Explică taina Sfintei Treimi.
• Este sărbătorit la 25 şi 30 Ianuarie.
“Sfântul Ioan Gură de
Aur era foarte mărunt şi
foarte subţire, (...) cu faţa
foarte galbenă (...), cu
locaşurile ochilor adâncite,
dar avea ochii mari care îi
făceau privirea veselă şi faţa
strălucitoare, deşi din fire
părea mâhnit; avea fruntea
mare, fără păr, cu multe
încreţituri, (...) şi barba mică
şi rară”
Sfântul Ioan Gură de Aur (Hrisostom)
• S-a născut la Antiohia în Siria în anul 344.
• Ramâne orfan de mic dar a avut parte de o educaţie
aleasă atât la Antiohia cât şi la Atena.
• Se retrage la o mănăstire unde scrie tratatul Despre
Preoţie care este şi azi un ghid pentru preoţi.
• Hirotonit preot ajunge repede cunoscut pentru puterea
cuvântului său şi înţelepciunea sa şi ajunge Patriart de
Constantinopol.
• În această calitate trimite misionari în afara imperiului
bizantin.
• A arătat o deosebită grijă faţă de săraci.
• A scris multe cărti foarte valoroase, iar predicile sale i-
au adus numele de Gură de Aur sau Hrisostom.
• Explică evangheliile cel mai
bine.
• Alcătuieşte o Liturghie care se
foloseşte şi azi.
• Criticând înălţarea statuilor în
locurile publice îi aduce
exilarea.
• Lungii ani de muncă neobosită
şi asprimea exilului i-au
măcinat sănătatea şi astfel
moare la 14 septembrie 407 în
Armenia.
• Biserica ortodoxă îl cinsteşte
la 13 noiembrie, 27 şi 30
ianuarie în fiecare an.
•• Domnitorul
Domnitorulmoldovean
moldovean
Vasile
VasileLupu
Lupuaaînălţat
înălţat la
la
Iaşi
IaşiBiserica
BisericaSfinţii
SfinţiiTrei
Trei
Ierarhi.
Ierarhi.

•• Sfinţii
SfinţiiTrei
TreiIerarhi
Ierarhisunt
sunt pictaţi
pictaţiîn
în
bisericile
bisericileOrtodoxe
Ortodoxeîn înabsida
absida
altarului,
altarului, arătându-se
arătându-seastfel
astfel
importanţa
importanţalor lorpentru
pentruînvăţăturile
învăţăturile
şişi exemplele
exemplele lăsate
lăsate de
deei.
ei.
Realizat de:Roşu Mihai
Clasa a VII-a A

S-ar putea să vă placă și