Sunteți pe pagina 1din 7

Regiunea de dezvoltare centrala

Asezare • Cu o suprafata de 34 100 kmp,


reprezentand 14,3 % din
geografica teritoriul Romaniei, Regiunea
Regiunea Centru este Centru ocupa pozitia a 5-a intre
asezata in zona
centrala a Romaniei, in
cele 8 regiuni de dezvoltare. Prin
interiorul marii curburi pozitia sa geografica, realizeaza
a Muntilor Carpati, pe conexiuni cu 6 din celelalte 7
cursurile superioare si regiuni de dezvoltare,
mijlocii ale Muresului inregistrandu-se distante
si Oltului, aceasta aproximativ egale din zona ei
cuprinzand judetele centrala pana la punctele de
Mures ; Hargita ;
Covasna ; Brasov ;
trecere a frontierelor. 
Sibiu si Alba
Resursele naturale sunt diverse si includ
importante rezerve de gaze naturale, sare,
metale neferoase, materiale de constructii
(bazalt, andezit, marmura, travertin), mici
depozite de carbune inferior si numeroase
izvoare de apa minerala. In afara resurselor
subsolului, Regiunea Centru dispune de un
remarcabil potential hidroenergetic si de un
valoros potential forestier (padurile si
suprafetele impadurite ocupa aproximativ o
treime din suprafata regiunii ).
• Agricultura constituie până în zilele noastre
Economia principala ocupație și sursă de venit a locuitorilor
din mediul rural. Orientată spre satisfacerea
regiunii cererii interne, agricultura beneficiază de un
Profilul industrial al regiunii potențial natural important și diversificat. Cu
este dat de industriile de toate acestea, sectorul agricol se află încă la
constructii de masini , începutul unui lung și dificil proces de
modernizare și restructurare, menit să conducă
prelucrarea metalelor,
la eficientizare și la valorificarea mai bună a
chimica, farmaceutica,
importantului potențial agricol al regiunii. Deși
materialelor de constructii,
ponderea populației ocupate în agricultură
lemnului, extractiva, textila rămâne ridicată (30,2%), contribuția acestei
si alimentara. Specificul ramuri la valoarea adăugată brută a fost în anul
industrial este mai 2013 de numai 6,2%. In anul 2013, Regiunea
pronuntat in judetele Brasov Centru ocupa locul 1 la nivel naţional in ceea ce
si Sibiu, judete cu priveste efectivele de ovine, cultivarea sfeclei de
importante traditii zahăr, cartofului, hameiului, furaje verzi şi a
industriale. Industria cânepei şi inului pentru fibre textile si locul 3 la
contribuie in proportie de efectivele de bovine şi la cultivarea secarei.
35,3% la crearea VAB
regionale.
Turismul
Turismul este unul din cele mai dinamice sectoare
economice, care insa nu a atins nivelul de dezvoltare
cerut de importantul potential turistic al regiunii.
Incepând cu anul 2010, Regiunea Centru ocupă prima
poziţie în ce privește numărul de turiști atrași și numărul
de înnoptări. In anul 2015, 23,6% din sosirile înregistrate
în România au fost înregistrate pe teritoriul Regiunii
Centru Principalele forme de turism practicate in
Regiunea Centru sunt turismul montan, turismul balnear,
turismul cultural si agroturismul. 
 
• Numarul populatiei Regiunii Centru, la
inceputul anului 2016, era de 2,342 milioane
Populatia locuitori, densitatea populatiei fiind de 69
loc./ kmp. Prin ponderea populatiei urbane,
Numarul populatiei de 57,6 %, Regiunea de Centru se numara
Regiunii Centru, la printre cele mai urbanizate regiuni ale
inceputul anului 2016, era Romaniei, dupa Regiunea Bucuresti-Ilfov si
de 2,342 milioane Regiunea Vest. Majoritatea oraselor au un
locuitori, densitatea numar mai mic de 20 000 locuitori, un singur
populatiei fiind de 69 loc./ oras – Brasovul – are populatia de peste 200
kmp. Prin ponderea 000 locuitori, iar doua - Sibiul si Targu Mures
populatiei urbane, de 57,6 - au intre 100 000 si 200 000 locuitori.
%, Regiunea de Centru se Populatia Regiunii Centru se caracterizeaza
numara printre cele mai printr-o mare diversitate etnica, lingvistica si
urbanizate regiuni ale religioasa. Romanii formeaza 65,3% din
Romaniei, dupa Regiunea totalul populatiei regiunii, maghiarii 29,9%,
Bucuresti-Ilfov si Regiunea romii 4%, germanii 0,6%.
Vest.

S-ar putea să vă placă și