Sunteți pe pagina 1din 13

Indicele Dezvoltării Umane

indicele dezvoltării umane

 Hartă a lumii indicând indicele dezvoltării umane

Foarte ridicat
Înalt
Mediu
scazut
Date nedisponibile

 Indicele Dezvoltării Umane conturează dezvoltarea populaţie fiecărui stat


din lume în ceea ce priveşte:
1. viaţa lungă şi sănătoasă;
2. educaţia corespunzătoare cerinţelor actuale;
3. nivelul de viaţă decent, corelat necesităţilor reale de calitate a vieţii.
Dimensiunea globală

 Situaţia dezvoltării umane în lume este inegală: anumite


regiuni înregistrează creşteri fabuloase, în timp ce altele
stagnează şi, chiar mai mult, se afundă într-o agravare a
saraciei. Astfel, s-a ajuns la concluzia că planeta nu va
putea ajunge la un echilibru şi la o stabilitate decât numai in
momentul în care toate ţările, bogate sau sărace, se vor
angaja pentru punerea în aplicare a unui pact mondial
pentru dezvoltare, al carui scop va fi largirea sferei
oportunităţilor oferite întregii populaţii.
Strategia dezvoltarii
durabile
 Longevitatea, educaţia şi standardul de viaţă sunt considerate
esenţiale. Acestea stau la baza indicelui dezvoltarii umane
(IDU) care oferă o masură simplificată, dar utilă, a unei
realitaţi complexe.
 Strategia dezvoltarii durabile devine operaţională prin politici
naţionale adecvate. Implementarea strategiei urmând să
favorizeze compatibilitatea sistemelor politice, economice şi
sociale care intercondiţioneaza în timp şi spaţiu, colaborarea şi
cooperarea cu caracter regional, internaţional şi mondial.
ecodezvoltarea

 Problematica dezvoltării durabile este centrată asupra contextului


necesar ecodezvoltării. Prin complexitatea ei, ecodezvoltarea
surprinde, nu numai dezvoltarea economică propriu-zisă în raport
cu mediul natural, ci întreaga dezvoltare umană, cu aspectele ei
sociale, de cultură, ştiinţă şi civilizaţie, de egalitate şi echitate între
oameni.
DEZVOLTAREA UMANA

 Conform Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare


(P.N.U.D.), DEZVOLTAREA UMANA semnifică acele capacităţi şi
îndreptăţiri ale oamenilor de a-şi alege şi urma propriile opţiuni în
toate domeniile vieţii. Dimensiunea globală a conceptului de
dezvoltare umană integrează îngrijirea sănătăţii, educaţia
permanentă, nivel de viaţă decent, libertatea ideologică (religie,
politică) şi identitatea culturală.
Indicele dezvoltării umane - IDU

 Indicele Dezvoltării Umane (IDU) - Human Development


Index - este o măsură comparativă a speranței de viață,
alfabetizării, învățământului și nivelului de trai. În acest fel,
este folosit pentru a compara mai bine nivelul de dezvoltare
a unei țări decât PIB-ul pe cap de locuitor, care măsoară
doar prosperitatea materială și nu alți indicatori
socioeconomici. Indicele a fost inventat de economistul
pakistanez Mahbub ul Haq. Indicele dezvoltării umane,
pentru majoritatea statelor membre ONU, este actualizat în
fiecare an de Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite și
publicat în Raportul de Dezvoltare Umană.
Intervalul de variaţie al indicelui dezvoltării umane
Este [0 , 1] şi cuprinde trei grupe de valori corespunzătore nivelului
dezvoltării umane în cele 182 state şi anume:
a) dezvoltare umană ridicată (0,800- 1,000);
b) dezvoltare umană medie (0,500- 0,799);
c) dezvoltare umană scăzută (0,000- 0,499).
Poziţia României
 În anul 2011, Romania s-a plasat pe poziţia 50 în Indexul
Dezvoltarii Umane realizat de Programul ONU pentru dezvoltare
(PNUD), la fel ca în 2010. Alături de indicii pentru nivelurile de
venit, sanătate şi educaţie, începând cu anul 2010,s-a inclus şi un
indice ajustat de „inegalitate”, care a adus schimbări majore faţă de
ierarhiile anterioarea anului 2010. Romania se afla la categoria
„dezvoltare ridicată”, care este cuprinsă între pozitiile 48 si 95.
Date comparative extrase din
Raportul PNUD pe 2011
 Norvegia locul 1
IDU=0,943, I de ajustare=0,890, I speranţei de viaţă=
0,928,I educaţie=0,964, Ivenit=0,789
 România locul 50
IDU=0,781, I de ajustare=0,683, I speranţei de viaţă=0,770,
I educaţie=0,789, Ivenit=0,524
 Congo locul 187
IDU=0,283, I de ajustare=0,172, I speranţei de viaţă=0,224,
I educaţie=0,245, Ivenit=0,093
Indicatori:IDU, Isv,Ied,Iv

 Pentru a însuma valorilor celor trei indicatori care intră în


componenţa IDU se recurge la metoda normalizării, folosind în
acest sens următoarea transformare :
 I : X → [0 ; 1]
 I ( x) = (X i – X min )/ (X max - X min )
 unde:
 X= mulţimea valorilor indicatorului
 Xmin, Xmax = valorile extreme ale indicatorului, stabilite de
PNUD
 Xi = valoarea înregistrată a indicatorului
Educaţie şi sănătate

 Domeniul educaţiei se interferează cu domeniul sănătăţii prin


intermediul desfăşurării unor progarame comune la nivel de
populaţie.
 În prezent, este deosebit de importantă implicarea copiilor în
acţiuni educative având ca obiective dezvoltarea unor atitudini
şi practici vizând un stil de viaţă favorabil dezvoltării fizice şi
psihice armonioase, de petrecere a timpului liber în mod
sănătos, practicând sportul sau desfăşurând activităţi în mijlocul
naturii.
 Programele educative de sănătate sunt adaptate categoriilor de
vârstă, adolescenţii, dar şi adulţii, sunt informaţi asupra bolilor
cu transmitere sexuală, a modalităţii de evitarea acestora,
precum şi recunoaşterea semnelor acestor boli.
Gradul de alfabetizare şi Rata de cuprindere
şcolară

 Gradul de alfabetizare a populaţiei de vârstă de peste 15 ani şi


Rata de cuprindere şcolară a copiilor şi tinerilor, pe cele trei
cicluri de învăţământ: primar-gimnazial, liceal şi universitar,
pentru educaţie.
 Gradul de alfabetizare al populaţiei adulte: valoarea minimă
este 0%, iar valoarea maximă de 100%;
 Rata brută de cuprindere în învăţământ: valoarea min. este de
0% şi max.de 100%;
 Ied este format din Ia şi Ic, unde Ia reprezintă Indicele de
alfabetizare şi Ic reprezintă Indicele de cuprindere în
învăţământ.
 Formule de calcul: