Sunteți pe pagina 1din 8

CATEDRALA DIN WORMS

UNA DINTRE PERLELE


GERMANIEI
De Tița Cătălina
O scurta introducere
Domul din Worms, care se aflã situat în
cel mai înalt punct al oraşului omonim,
este cea mai reprezentativã construcţie
de stil romanic din zonã, strâns legatã
de numele episcopului Burchard şi de
perioada de maximã înflorire din
istoria oraşului, adicã secolele XII-XIII.
Istorie si arhitectura

• Construcția catedralei a început în secolul al XII-


lea, conform unor documente în anul 1110, pe
locul unei vechi biserici din secolul al VII-lea. Ea
este construită în stil romanic cu elemente de
influență gotică, asemănânduse cu catedralele din
Mainz și Speyer. Printre evenimentele cele mai
importante ce s-au petrecut între zidurile ei se
numără alegerea Papei Leon al IX-lea în anul
1048 și Concordatul de la Worms din anul 1122.
• De-a lungul timpului, catedrala a
suferit mai multe reconstrucți și
restaurări fiind resfințită de trei
ori. Distrus în urma unui incendiu,
domul este refãcut în 1689 din
ordinul episcopului Franz Ludwig
von Pfalz-Neuburg, adăugându-se
acestuia elemente baroce precum
altarul lui Balthasar Neumann.
Altă distrugere este pusă pe seama
trupelor revoluționare franceze,
care folosesc lăcașul în chip de
depozit. Abia în 1886 începe o
renovare serioasă. Datorită
importanței sale, în anul 1925 a
fost ridicată la rangul de basilica
minor.
• Dintre evenimentele importante în
care este implicat impresionantul
monument putem enumera alegerea
papei Leon al IX-lea în anul
1048;concordatul de la Worms care
pune capãt luptei pentru învestiturã
(1122);Adunarea de la Worms din
1521 în timpul cãreia Martin Luther
se pronunţã împotriva împãratului
Carol al V-lea, ceea ce provoacã
ruptura din interiorul bisericii în vest.
Astãzi domul reprezintã o bisericã
catolicã ridicatã în 1925 la rangul de
basilica minor, titlu onorific ce vrea
sã sublinieze importanţa lãcaşului
pentru întreaga regiune.
DENUMIRE
• Denumirea de astazi
aminteşte de tribul
vangionilor, pãstrându-se
în germanã alternativa
Wonnegau pentru spaţiul
din jurul Wormsului.
Germanicii sunt supuşi
rapid de romani, care
construiesc pe deal un
centru administrativ şi un
templu.