Sunteți pe pagina 1din 17

CLASA IX B

MODUL 2
LACATUSARIE GENERALA
Aliaje feroase.Oțeluri
PROPRIETĂȚILE TEHNOLOGICE ALE
MATERIALELOR METALICE
PROPRIETĂȚI TEHNOLOGICE

• reprezintă capacitatea metalelor de a fi


prelucrate prin diferite procedee
tehnologice.

• un procedeu tehnologic de prelucrare a


unui metal are ca scop modificarea
formei și dimensiunilor produsului.
Proprietățile tehnologice ale metalelor și aliajelor
acestora sunt:
a) capacitatea de turnare
b) deformabilitatea la rece și la cald

c) sudabilitatea

d) prelucrabilitatea prin așchiere

e) ductilitatea

f) maleabilitatea
a) CAPACITATEA DE TURNARE

Reprezintă capacitatea metalelor și a


aliajelor de a se turna ușor și de a
umple bine cavitatea formei.

metal sau aliaj turnare cavitatea formei


• stare topită • matriță
Proprietatea de turnare este foarte mult
influențată atât de fuzibilitatea și
fluiditatea metalelor și aliajelor în stare
topită, cât și de temperatură.
 
ușor fuzibile – Sodiul care se topește la 98
 
greu fuzibile – Cuprul care se topește la 1083
 
foarte greu fuzibile – Niobiul care se topește la 2502
 
refractare – Reniul care se topește la 3240
b) DEFORMABILITATEA LA RECE ȘI LA CALD

DEFORMABILITATEA LA RECE

Reprezintă capacitatea metalelor și a


aliajelor de a se deforma plastic, la
temperatura ambiantă prin îndoire,
răsucire
b) DEFORMABILITATEA LA RECE ȘI LA CALD

DEFORMABILITATEA LA CALD

Reprezintă capacitatea metalelor și a aliajelor


de a se deforma plastic la cald prin procedee
tehnologice precum forjarea, trefilarea,
laminarea, extrudarea etc.
c) SUDABILITATEA

Reprezintă proprietatea unui metale sau a unui


aliaj de a se îmbina cu el însuși sau cu alte
metale sau aliaje de aceeași compoziție
chimică sau apropiată, prin sudare.
c) SUDABILITATEA

• prin topire

• SUDARE

• prin presare
c) SUDABILITATEA

Are însemnătate tehnico-economică

Reprezintă cel mai simplu și


economic mijloc de îmbinare
nedemontabilă
d) PRELUCRABILITATEA PRIN AȘCHIERE

Reprezintă proprietatea metalelor sau aliajelor


de a putea fi prelucrate ușor pe mașini-unelte.
d) PRELUCRABILITATEA PRIN AȘCHIERE

Are o importanță deosebită

Cu cât un metal sau un aliaj este


mai ușor prelucrabil cu atât uzura
mașinilor-unelte este mai redusă.
e) DUCTIBILITATEA

Reprezintă proprietatea metalelor sau aliajelor


de a putea fi trase în fire subțiri fără să se rupă.
Metalele cele mai ductibile sunt Fierul și
cuprul.
f) MALEABILITATEA

Reprezintă proprietatea metalelor sau aliajelor


de a putea fi transformate în foițe subțiri prin
lovire fără a se rupe.
Metalele cu cea mai bună maleabilitate sunt
aurul, argintul, cuprul, plumbul și staniul.
DEFORMABILITATEA LA RECE ȘI LA CALD,
DUCTIBILITATEA ȘI MALEABILITATEA sunt
consecințe directe ale plasticității
materialelor metalice.