Sunteți pe pagina 1din 8

STRUCTURI ALTERNATIVE

Se citeste un numar natural n. sa se calculeze suma primelor n numere naturale.

n i S=0 cp ca
3 1 1 1<=3?A N=3
S=0+1=1 0+1=
1
2 3 2<=3?A 1+2=
S=1+2=3 3
3 6 3<=3?A 3+3=
S=3+3=6 6
4 4<=3?F
Suma=6
P1 DI:int n
DM:int l
DE:int s
P2 citeste n
s=0
i=1
P3 repeta s=s+i
i=i+1
cat timp i<=n
P4 afiseaza “suma=“,s;
n i cp ca n i cp ca
5 1 1<=5?A ********************
2 2<=5?A ******************** 3 1 1<=3?A ********************
3 3<=5?A ******************** . 2 2<=3?A ********************
4 4<=5?A ********************
3 3<=3?A ********************
5 5<=5?A ********************
6 6<=5?F 4 4<=3?F
Se citeste numar natural n. Sa se afiseze primele n numere
naturale.

n i cp ca
78 N=78
1 1<=5?A 1
2 2<=5?A 2
3 3<=5?A 3
4 4<=5?A 4
5 5<=5?A 5
79 79<=5?F
Sa se determine suma primelor n numere pare
Construiti algoritmul care afiseaza
numerele pare de doua cifre.
Construiti algoritmul care face media a n
numere citite de la tastatura.

.
Construiti algoritmul care citind numerele de la tastatura, face o
medie a acelor numere care au ultima cifra=5. Algoritmul se opreste
la intalnirea cifrei zero.