Sunteți pe pagina 1din 36

PROIECTU

Pasii de urmat in drumul de la o idee la


succesul proiectului
PROIECTUL
 Cuvantul “proiect” este din ce in ce mai utilizat in
limbajul curent, desi proiecte se fac de cand lumea
(ex: piramidele egiptene). Constructia unei cladiri,
organizarea unui eveniment public, promovarea pe
piata a unui nou produs, conceperea unei noi
tehnologii, lansarea unui nou model de automobil,
deschiderea unui nou magazin sau initierea unei
noi afaceri, sau chiar reorganizarea unei firme sunt
exemple de proiecte. Toate aceste activitati sunt
proiecte, pentru ca toate poseda două
caracteristici specifice, şi anume:
 rezultatul obţinut este un produs sau un serviciu
nou;
 durata de derulare este determinată, fiind
delimitata de un inceput şi de un sfârsit clar.
 Unicitatea rezultatului unui proiect
Caracterul de noutate al rezultatului produs in cadrul
proiectului implica un anumit grad de necunoscut,
caracteristic pentru orice lucru care nu a mai fost facut inainte.
Acest grad de “necunoscut” implica de fapt anumite riscuri,
pentru ca ceea ce nu este cunoscut este implicit un factor de
risc. Se poate spune ca orice proiect este in mare masura un
experiment, pentru ca nu putem fi siguri de rezultatul obtinut
decat la finalul sau.

Durata proiectului
 Deoarece proiectele au date clare de inceput si de sfarsit,
anumite elemente organizatorice capata un caracter
temporar, fiind gandite special pentru a indeplini obiectivele
specifice ale proiectului. De exemplu, echipa de lucru este
constituita doar pe durata proiectului, iar bugetul de resurse si
responsabilitatile manageriale sunt angajate strict in raport cu
obiectivele proiectului. La infiintarea unei pensiuni
agroturistice participa o serie de specialisti, dar cineva trebuie
sa aiba responsabilitatea gestionarii resurselor si a
coordonarii tuturor activitatilor astfel incat noua investitie sa fie
gata la data prevazuta si fara depasirea bugetului alocat.
Elementele unui proiect :

 titlul;
 descrierea generala a proiectului;
 scopul si obiectivele proiectului;
 continutul proiectului;
 calendarul de timp;
 constrangerile;
 riscurile;
 estimarile;
 organizarea si managementul proiectului;
 managerul de proiect desemnat.
Titlul
 Titlul - trebuie sa fie cat mai sugestiv si nu prea lung. Un titlu
sugestiv si scurt creaza o imagine corecta cu privire la proiect chiar
inainte ca acesta sa fie studiat si evaluat. De asemenea, creaza o
imagine favorabila cu privire la cei ce au intocmit proiectul si la ce se
asteapta de la proiect. Pe de alta parte, acesta va usura in viitor
comunicarea cu toti participantii la proiect, inclusiv cu autoritatile care
asigura eventuala finantare a proiectului.
 Acronimul - este o prescurtare a unei expresii foarte frecvent folosită
într-o formă standard. Acronimul este un cuvânt „inventat” prin
simplificare extremă (de obicei prin abreviere) a expresiei des folosită
la „ceva” uşor de pronunţat, preferabil o invenţie lexicală
monosilabică sau disilabică, ce trebuie să conţină atât vocale cât şi
consoane. „Abrevierea standard” a unei expresii verbale lungi se
face, de cele mai multe ori, prin folosirea strictă a primelor litere din
fiecare cuvânt al expresiei şi „combinarea” lor în noul „cuvânt,”
precum în cazul foarte cunoscut al următoarelor acronime: ş.a.m.d. -
ce semnifică şi aşa mai departe; laser - ce semnifică, în
limba engleză, light amplification by the stimulated emission of
radiation etc
Ce cuprinde un rezumat de proiect?

 o scurtă prezentare a solicitantului


 scurtă informaţie privind credibilitatea solicitantului
 prezentarea problemei ce urmează a fi abordată
 scurtă prezentare a obiectivelor
 scurtă prezentare a modului de atingere a
obiectivelor
 scurtă prezentare a planului de realizare
 menţionarea costului total al proiectului si a surselor
de finantare
Descrierea generala a proiectului

 Descrierea generala a proiectului - reprezinta o


prezentare succinta a situatiei existente si a
contextului in care este elaborat proiectul, precum si
motivele elaborarii acestuia.
 Descrierea trebuie sa prezinte sumar beneficiile pe
care le va aduce derularea proiectului.
 De asemenea, aceasta trebuie sa sublinieze alinierea
proiectului la strategia generala a organizatiei.
 Aceasta descriere nu trebuie sa fie foarte mare,
recomandabil fiind sa nu se depaseasca 1-3
paragrafe. Practic aici vor fi trecute doar concluzii ale
unei analize de oportunitate realizata anterior.
Cum exprimam scopul proiectului

Scopul unui proiect reprezintă, de regulă, rezolvarea


problemei sau stadiul în care dorim sa ajungă
problema abordata în urma derulării proiectului.
Recomandări:
 enunţul trebuie sa fie scurt şi concis;
 nu trebuie să apară necesitatea de a folosi conjuncţia
"şi" pentru a despărţi 2 propoziţii; daca se întâmpla
acest lucru, s-ar putea sa fie vorba de 2 scopuri;
 de asemenea, folosirea cuvântului "prin" atrage după el
explicaţii cu privire la modul în care va fi atins scopul
proiectului; nu este cazul a se face acest lucru în
aceasta secţiune.
Obiectivele
 Obiectivele unui proiect - reprezinta punctul de pornire in elaborarea
planului proiectului. De asemenea, acestea constituie elementele de
referinta fata de care se evalueaza succesul sau insuccesul proiectului.
Fara o formulare clara a obiectivelor, proiectul nu poate avea succes,
indiferent de eforturi si cheltuieli.
 metoda de a verifica dacă ceea ce se enunţa este un obiectiv sau nu, este
folosirea iniţialelor unor cuvinte care reprezintă caracteristicile pe care
trebuie să le întrunească obiectivele, iniţiale care, una lângă alta, compun
cuvântul englezesc SMART (isteţ):
 S - specific - este obiectivul clar: cine, ce, când, unde, cum, grup-ţintă?
 M - măsurabil - sunt măsurabile rezultatele?
 A - abordabil - este un obiectiv care poate fi, în general, atins?
 R - realist - are organizaţia resursele necesare pentru atingerea lui în
timpul dat?
 T - încadrare în timp - există un termen limită?
Continutul proiectului
Continutul proiectului (sfera de cuprindere) - reprezinta acea
parte in care este descris proiectul, respectiv sunt prezentate
acele elemente ale proiectului care contribuie in mod direct la
indeplinirea obiectivelor. Altfel spus, aici sunt prezentate
activitatile care se vor derula in cadrul proiectului, ce presupun
aceste activitati, de ce este nevoie pentru derularea lor, care sunt
eforturile materiale, umane si valorice pentru indeplinirea lor.

 Definirea continutului proiectului reprezinta practic prima


activitate specifica de management de proiect. Prin aceasta
descriere se furnizeaza o baza realista pentru evaluarea muncii
si a costurilor necesare pentru realizarea proiectului.

 In descrierea proiectului trebuie prezentate toate acele


elementele care ajuta la atingerea obiectivelor proiectului,
pornindu-se de la obiectivele definite anterior.
Calendarul de timp –
Repere de timp
Calendarul de timp - presupune asocierea activitatilor
descrise in continutul proiectului cu anumite perioade
de timp, care trebuie sa fie realistice si care trebuie sa
permita derularea tuturor actiunilor asociate activitatii
respective. De obicei, calendarul de timp se prezinta
sub forma unui tabel/diagrama in care sunt prezentate
activitatile si perioadele de timp aferente activitatilor
respective.
Calendarul de timp permite urmarirea derularii
activităţilor prevazute in cadrul proiectului si
identificarea categoriilor de cheltuieli necesare pentru
realizarea lor.
Ce cuprind activităţile unui proiect?
 Activitatea este un mijloc de a atinge un obiectiv.
Pentru a elabora activităţile prin care se atinge un obiectiv,
răspundeţi-vă la următoarele întrebări:
 ce anume aveţi de făcut pentru atingerea obiectivelor
(răspunsul la aceasta întrebare îl constituie acţiunile ce trebuie
întreprinse);
 ce sarcini trebuie îndeplinite în cadrul flecarei acţiuni (răspunsul
va ajuta sa evaluaţi resursele de care aveţi nevoie si
planificarea în timp);
 ce resurse sunt necesare pentru îndeplinirea fiecărei sarcini;
 care sunt datele de începere si terminare a sarcinilor
(răspunsul la aceasta întrebare va ajuta sa determinaţi
secvenţele în timp);
 cum se vor selecta participanţii (răspunsul va ajuta sa va daţi
seama daca veţi avea oamenii necesari pentru ducerea
activităţilor la bun sfârşit).
STABILIREA ACTIVITATILOR

Recomandări:
 resursele specificate la secţiunea "activităţi" trebuie să
corespundă cu resursele cerute în buget;
 fiecare resursa menţionată (personal, echipament
s.a.) va trebui "tradusă" în bani şi regăsită în buget;
 explicaţi motivele care v-au făcut să alegeţi metodele
pe care le-aţi ales;
 faceţi o scurtă discuţie despre riscul punerii în practica
a metodelor respective; arătaţi de ce metodele pe
care le-aţi ales implica o probabilitate mare de
atingere a obiectivelor.
REALIZAREA BUGETULUI

 În sens mai larg, bugetul de proiect poate fi privit ca o


planificare a proiectului din punct de vedere financiar.
 Pregătirea unui buget detaliat şi realist permite o
imagine mai clara a resurselor necesare atingerii
obiectivelor proiectului.
 Bugetul atribuie valoare financiară activităţilor
proiectului, planificarea generala a proiectului
"mergând mâna în mâna" cu cea a bugetului.
 Reprezintă un important instrument de control al
resurselor financiare ale proiectului, orice abatere
trebuie luată în considerare.
CONSTRANGERILE
 Constrangerile - sunt acei factori care limiteaza optiunile
echipei proiectului cu privire la alegerea diferitelor alternative
tehnice, de planificare, de strategie etc. Constringerile pot fi de
natura tehnica, bugetare, de timp etc., putandu-se referi practic la
orice aspect al proiectului.

RISCURILE
 Riscurile - nu se pot identifica in ansamblul lor in faza de
concepere a proiectului. Totusi, inca de la aparitia ideii
proiectului pot fi identificate unele riscuri majore, desi acestea
nu pot fi detaliate din lipsa de informatii. Luarea acestor riscuri
in considerare constituie un factor de care trebuie tinut cont in
planificare activitatilor in cadrul proiectului, precum si un
inceput favorabil pentru activitatile ulterioare in domeniul
managementului riscurilor.
Estimarile
 Estimarile - se refera la efortul necesar pentru
derularea proiectului (exprimat de obicei in ore-munca),
dar si la durata proiectului si a costurilor pe care acesta
le implica. Chiar daca in faza de elaborare a proiectului
nu pot fi elaborate niste estimari precise, trebuie totusi
precizate ordinile de marime ale acestor estimari,
indicand si premisele de la care s-a pornit in realizarea
estimarilor.

 Procesul de estimare trebuie continuat si rafinat pe


parcursul planificarii proiectului, pe masura ce poate fi
detaliat continutul (sfera de cuprindere) proiectului.
Organizarea si managementul
proiectului
 Organizarea si managementul proiectului - include toate
aspectele legate de modul in care va fi organizat proiectul,
metodologiile de management de proiect (specificand si
documentele si procedurile cele mai importante), nivelul de
autoritate al managerului de proiect, principalele canale de
comunicare cu, echipa de proiect, managerul executiv etc. Practic
se pot include orice element de organizare care ajuta la clarificarea
modului in care se va exercita managementul proiectului.

Managerul de proiect desemnat


 Reprezinta persoana desemnata ca responsabila pentru
managementul proiectului
Cum justificăm proiectul?
 În cadrul fiecărui proiect trebuie să convingeţi finanţatorul
de următoarele aspecte:
 problema abordata în cadrul proiectului este una reală, iar
amânarea rezolvării ei are repercusiuni asupra unui grup
semnificativ de cetăţeni; trebuie să explicaţi într-un mod
cât mai convingător ce ar urma să se întâmple dacă
problema respectiva ar fi lăsata nerezolvată;
 atingerea scopului şi, implicit, rezolvarea problemei, va
aduce o serie de avantaje comunităţii, societăţii sau
anumitor grupuri sociale, avantaje pe care trebuie să le
menţionaţi;
 organizaţia dvs. este în măsură să abordeze problema
respectiva şi să duca proiectul la bun sfârşit; explicaţi cât
mai clar argumentele care susţin aceasta afirmaţie.
Care sunt caracteristicile unui proiect
de succes?
 Cererea de finanţare este clar şi logic elaborată şi uşor de
studiat, chiar dacă ideea proiectului nu este neapărat
extrem de novatoare;
 Încadrare foarte buna în obiectivele şi prioritatile
programului de finanţare
 Planificare atentă care poate fi respectată la
implementare
 Indicatori clar definiţi, măsurabili
 Bugetul este clar şi suficient de detaliat
 Cheltuielile sunt absolut necesare pentru funcţionarea
proiectului
 Persoanele care vor lucra în cadrul proiectului au
experienta necesara
 Solicitantul are experienţă în managementul de proiecte
 Există o comunicare foarte bună între beneficiar şi
finanţator, începând din faza de elaborare a proiectului şi
continuând pe parcursul implementarii sale.
O privire de ansamblu
 Asadar, avem deja o harta care descrie pasii de urmat
in drumul de la o idee, la succesul proiectului.
 In general, mai mult sau mai putin formalizat, cand
avem un proiect de realizat, planificam, estimam
resurse materiale si timp, organizam personalul,
colectam resursele necesare, desemnam sarcinile,
reusim mai mult sau mai putin sa controlam executia,
primim rapoarte/analize asupra progresului.
 Insa de cate ori n-au aparut “abateri de la ruta”?
Sarcinile nu sunt finalizate in timpul agreat,  trebuie sa
prelungim termenul, am cheltuit mai mult decat bugetul
alocat, clientul nu este multumit, noi nu suntem
multumiti. Sunt cazuri care ni s-au intamplat si probabil
se vor mai intampla, dar cum putem controla si
minimiza efectul? Cum putem inchide “bucla” de
feedback, analiza si invata continuu dupa fiecare
proiect?
O privire de ansamblu
 Raspunsul pare simplu: cu o aplicatie de management
al proiectelor, ce in principiu ne ofera controlul asupra
a cinci variabile:

1. timpul necesar pentru a finaliza proiectul, fiind suma


timpilor necesari pentru  fiecare sub-proiect (sarcina)
in care a fost impartit proiectul initial, sub-proiecte
alocate catre responsabili. Datorita structurii ierarhice,
fiecare responsabil de proiect sau sub-proiect devine
manager pentru sub-proiectele de a caror finalizare
depinde realizarea propriului proiect, crescand astfel
gradul de implicare si responsabilizare a echipei.
2. costul - calculat in functie de timp (costul/ora al
fiecarui responsabil implicat) si de resursele materiale
necesare.
O privire de ansamblu
3. calitatea totala a proiectului. Calitatea este un indicativ greu de
cuantificat, de formalizat. Daca s-a depasit costul unui proiect pentru
a mentine termenul agreat trebuie sa taxam suplimentar clientul sau
sa penalizam responsabilul?  Daca am fost nevoiti sa amanam
termenul pentru a nu depasi costurile, influentam oare urmatoarele
proiecte sau primim o penalizare din partea clientului?
4. riscurile care pot aparea. Aceastea pot fi evitate sau rezolvate
alocand proiectului atat o perioada suficienta de timp, cat si
resursele necesare. “Negocierea” resurselor se face de catre
managerul de proiect cu fiecare responsabil in parte, proces ce
continua pentru sub-proiectele aferente. Un control asupra stadiului
fiecarui sub-proiect in parte este astfel esential in dorinta de a
elimina “surprizele” ce apar intotdeauna pe ultima suta de metri!)
5. scopul - sau rezultatul in sine al proiectului, adica ceea ce
managementul si clientul doresc a se realiza in cadrul proiectului
respectiv.
Pregatirea documentatiei
 Desi pare un document voluminos, Definitia Proiectului nu trebuie
sa depaseasca cateva pagini. Scopul sau nu este acela de a furniza
detalii de amanunt, ci de a crea o imagine de ansamblu a
proiectului, necesara pentru demararea fazei de planificare.
Bineinteles, continutul sau poate fi ajustat in functie de conditiile
specifice, anvergura si complexitatea proiectului, precum si de
mediul organizational in care se desfasoara.
 Este recomandabil sa implicati in elaborarea sa mai multe persoane
si roluri relevante pentru proiect si sa colectati cat mai multe opinii.
Prin natura sa, proiectul este un sistem complex si crearea unei
perspective cat mai cuprinzatoare asupra sa reprezinta premisa
unei intelegeri corecte si complete a ceea ce trebuie facut in cadrul
proiectului. Chiar daca Managerul de Proiect este cel care initiaza
elaborarea acestui document, el poate solicita contributia mai multor
persoane si poate declansa circularea documentului catre cei care
pot furniza opinii relevante si utile.
Pregatirea documentatiei
 Acest proces se poate dovedi dificil si consumator de timp; pentru
simplificarea sa, de regula se recurge la utilizarea unor formulare
tipizate, astfel incat timpul necesar culegerii si redactarii
informatiilor cuprinse in document sa fie redus.

 Semnatarul Definitiei Proiectului nu este niciodata Managerul de


Proiect, ci un superior al acestuia, proiectul fiind demarat oficial
numai dupa elaborarea si semnarea acestui document.
 3* - Imputernicirea este documentul în baza căruia
partenerii desemnează coordonatorul de proiect şi îşi
asumă sarcinile şi responsabilităţile ce le revin ca
parteneri la realizarea proiectului, inclusiv cele prevazute
in planul de realizare. Împuternicirea poate fi semnată
separat de coordonatorul ofertei cu toti partenerii din
proiect sau cu fiecare participant în parte. În cazul în
care oferta de proiect este selectata pentru finanţare,
coordonatorul proiectului are obligatia de a incheia cu
partenerii din consortiu Acordul ferm de colaborare.
Împuternicirea nu are un format impus, acesta se
stabileşte de către partenerii din consorţiu. Autoritatea
contractantă nu îşi asumă nici o responsabilitate privind
orice eventuale neînţelegeri care ar putea să apară între
parteneri
 5* - Declaraţia privind ajutorul de stat: fiecare partener
va declara pe propria răspundere neimplicarea/
implicarea prin proiect a ajutorului de stat pentru
cercetare-dezvoltare.
Informatii generale despre proiect
Numărul temei de proiect (se va trece numarul grupei urmat de numarul de
ordine al echipei din grupa)
ex: 2301-1 ... 2301-4

Denumirea Programului: Programul de instruire in managemenul de proiecte


Tipul proiectului (PD, PA) (se va trece tipul proiectului :
PD-proiect de diploma, PA-proiect ales)
Titlul proiectului (se va trece titlul proiectului)

Acronimul ofertei de proiect (se va trece acronimul proiectului)

Data: (se va trece data de sustinere a proiectului)

Participantii la realizarea proiectului


(numele si prenumele) – min 3, max 5
Directorul de proiect
Membru
Membru
Membru
Membru
Programul de instruire in managemenul de proiecte Formular 1

Domeniul Agricultura Tipul proiectului

Acronimul Propunerii Numarul temei de proiect

Titlul proiectului
lei
INFORMATII FINANCIARE GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE

PROIECT

Anul
2015 2016 2017 2018
Total (ron)

Bugetul
proiectului
(ron)
Programul de instruire in managemenul de proiecte Formular 2

Domeniul Agricultura Tipul proiectului

Acronimul Propunerii Numarul temei de proiect

Titlul proiectului

LISTA DE PERSONAL PROPUS PENTRU REALIZAREA


PROIECTULUI

(cate 1 tabel pentru fiecare persoana din proiect)

Numele participantului (numele si prenumele)


Functia in cadrul proiectului (director de proiect / membru)
Responsabilitati in cadrul (sarcinile ce ii revin in cadrul proiectului)
proiectului
Experienta (se va specifica experienta anterioara dobandita)
Competente/abilitati (se vor aminti acele competente / abilitati ce contribuie
la o mai buna realizare a activitatilor in proiect)
Alte informatii utile Relevante in raport cu rolul personei in proiect
Programul de instruire in managemenul de proiecte Formular 3
Domeniul Agricultura Tipul proiectului
Acronimul Propunerii Numarul temei de proiect

Titlul proiectului

LISTA DOTARILOR EXISTENTE SI A CELOR NECESARE


PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

Dotari existente – pentru fiecare dotare se va trece denumirea si caracteristicile una sub alta in cadrul tabelului
Denumire (se va trece numele mijloacelor corporale/necorporale)
Caracteristici / (se vor detalia principalele elemente tehnice relevante ale
modul de mijlocului si cum este el implicat in obiectivele/activitatile
folosire in proiect proiectului)

Dotari de achizitionat
Denumire (se va trece numele mijloacelor corporale/necorporale)
Caracteristici / (se vor detalia principalele elemente tehnice relevante ale
modul de mijlocului si se va justifica necesitatea achizitiei)
folosire in proiect
Programul de instruire in managemenul de proiecte Formular 4
Domeniul Agricultura Tipul proiectului
Acronimul Propunerii Numarul temei de proiect

Titlul proiectului

PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI


Anul Denumirea Durata Total Necesar resurse financiare
Obiectivului/ Etapa (Valoare exprimata in lei) din care:
Activităţii (luni) Rezultate
(livrabile) Manop Materi Dotari Deplas Terti Cheltuieli
era ale ari indirecte
(regie)
2015 Obiectivul I
(denumirea)

… Activitatea I.1
(denumirea)

Activitatea I.2
(denumirea)

Obiectivul II
(denumirea)
Activitatea II.1
(denumirea)
................
Programul de instruire in managemenul de proiecte Formular 5
Domeniul Agricultura Tipul proiectului
Acronimul Propunerii Numarul temei de proiect

Titlul proiectului

Diagrama Gantt
Obiectiv/ 2015 2016 2017 2018
activităţi
9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 0 1 2 0 1 2

Obiectiv
1

Activitat
e 1.1

Activitat
e 1.n

Obiectiv
n
Formularul 6

Titlul proiectului (maxim 200 caractere)

Acronimul
 

Rezumatul proiectului (maxim 1/2 pagina)

Relevanta proiectului (maxim 1/2 pagina)


-incadrarea proiectului in obiectivele domeniului - Agricultura
-scopul urmarit

Descrierea proiectului din punct de vedere tehnic, incluzind gradul de noutate si


posibilitatea aplicarii rezultatelor (maxim 5 pagini)
-prezentarea succinta a stadiului realizarilor din domeniu, la nivel national si international, raportat
la tema proiectului (max ½ pag)
-contributia proiectului la dezvoltarea cunostiintelor in domeniu, inclusiv noutate si complexitate al
solutiilor propuse
-obiectivele generale si specifice ale proiectului
-detalierea activitatilor in corelatie cu obiectivele propuse
-prezentarea rezultatelor corespunzatoare activitatilor prevazute
-viabilitatea si riscurile proiectului – managementul riscurilor, masuri de prevenire si solutii
alternative
-schema de realizare privind rolul si responsabilităţile fiecărui participant pentru realizarea
proiectului, cu defalcarea pe activităţi (pentru fiecare activitate se va prezenta necesarul de resurse
pentru realizarea activitatii)
-modalităţile de valorificare a rezultatelor – potentiali beneficiari, grup tinta
-diseminarea rezultatelor
Impactul generat de proiect (maxim 1/2 pagina)
-impactul economic al proiectului
-impactul social al proiectului
-impactul asupra mediului

Managementul proiectului. Alcatuirea echipei (maxim 1 pag)


-experienta directorului de proiect in domeniu si in managementul proiectelor
-experienta membrilor echipei in domeniu si contributia acestora in cadrul obiectivelor /
activitatilor
Resursele materiale, financiare si umane (maxim 1 pagina)
-modul de alocare şi de utilizare a resurselor materiale, financiare si umane în functie de
obiectivele/activitatile proiectului prevazute in planul de realizare.
Criterii de evaluare pentru proiecte

Conditii de eligibilitate stiintifica:

Conditiile de eligibilitate Da Nu
Proiectul propus se încadrează în obiectivele agriculturii?
Proiectul propus respectă condiţiile de forma (prezentare)

Daca sunt indeplinite conditiile de eligibilitate se va trece la faza evaluarii individuale.

1. Relevanta proiectului (MAXIM 10 PUNCTE)


In ce masura proiectul contribuie la dezvoltarea cunostiintelor in domeniu
Scopul urmarit este clar definit?
2. Descrierea proiectului din punct de vedere stiintific si tehnic, incluzind gradul de noutate
si posibilitatea aplicarii rezultatelor cercetarilor (MAXIM 50 PUNCTE)
Gradul de noutate si de complexitate al solutiilor propuse
Claritatea definirii tematicii proiectului
Gradul de corelare a activitatilor cu scopul propus
Masura in care rezultatele sustin scopul proiectului si sunt cuantificabile
Cit de clar si coerent este prezentata schema de realizare a proiectului, cu defalcarea pe activităţi?
Evidentierea posibilitatilor de transfer a rezultatelor la potentialii beneficiari

Gradul de diseminare a rezultatelor (conferinte internationale, targuri, expozitii, media, web etc)
Criterii de evaluare pentru proiecte
3. Impactul generat de proiect (MAXIM 10 PUNCTE)
Masura in care proiectul genereaza efecte sociale, economice si de mediu clare
4. Managementul proiectului. Alcatuirea echipei (MAXIM 20 PUNCTE)
Experienta directorului de proiect in domeniu si in managementul proiectelor
Experienta membrilor echipei in domeniu
Competenta manageriala si profesionala a directorului de proiect
Gradul de specializare si complementaritatea profesionala a participantilor la proiect
Claritatea metodelor/ modalitatilor de conducere, coordonare şi comunicare pentru realizarea
proiectului
5. Resursele materiale, financiare si umane (MAXIM 10 PUNCTE)
Masura in care resursele existente asigura indeplinirea obiectivelor proiectului
Masura in care alocarea resurselor corespunde planului de realizare
TOTAL puncte MAXIM
100
Succes !

S-ar putea să vă placă și