Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECTE EDUCATIVE

EXTRAȘCOLARE
ANUL ȘCOLAR
2020-2021
CLASA a VI-a B
Motto: „Să nu-i educăm pe copiii
noștri pentru lumea de azi. Această
lume nu va mai exista când ei vor fi
mari și nimic nu ne permite să știm
cum va fi lumea lor. Atunci să-i
învățăm să se adapteze”.
(Maria Montessori – „Descoperirea
copilului”)
Educația nonformală înseamnă orice
acțiune organizată în afara sistemului școlar,
prin care se formează o punte între
cunoștințele predate de profesori și punerea
lor în practică. Acest tip modern de instruire
elimină stresul notelor din catalog, al
disciplinei impuse și al temelor obligatorii.
Înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a te
dezvolta. Trebuie să precizăm că este utilă
respectarea unor reguli și principii pentru a
desfășura activități nonformale de calitate. 
Valențele educative ale activităților
nonformale reliefează relația mai
destinsă, mai apropiată dintre educator
și educat. Chiar dacă profesorul conduce
întregul demers didactic, elevii se pot
manifesta spontan și liber. Adultul nu își
impune punctul de vedere, cel mult
sugerează, cooperează și îi sprijină să
devină buni organizatori ai propriei
activități. 
Ziua Europeana a
Sportului
25 septembrie 2020
Campania “19 Zile de prevenire
a abuzurilor și violențelor
asupra copiilor și tinerilor”
 
1-19noiembrie
Aflată în România la cea de-a VIII-a ediție
Campania prezintă o modalitate deosebită a activității de a
organiza, în special în școli, acțiuni pentru schimbarea
comportamentului social, pentru educarea și mobilizarea
copiilor și tinerilor, prin implicarea acestora, împreună cu
instituții, organizații și alți parteneri ai societății civile, în
prevenirea abuzului, neglijării, bullying-ului, absenteismului
școlar, a consumului de droguri și alte substanțe nocive, a
traficului de persoane, prevenirea pericolelor TIC
(tehnologia informației și comunicațiilor) etc.
Săptămâna Educaţiei
Globale- Este lumea
noastră! Să acționăm
împreună!
16-20 Noiembrie
Educația globală (cuprinde educația pentru dezvoltare, educația
privind drepturile omului, educația interculturală, educația
pentru pace și soluționarea conflictelor), se fundamentează pe
înțelegerea problemelor fundamentale ale cetățeniei globale:

- Conștientizarea rolului nostru de cetățeni într-o lume


globalizată;
- Atitudine de respect pentru diversitate și abilități de
comunicare interculturală;
- Înțelegerea cauzelor și a efectelor problemelor majore care
afectează lumea;
- Oportunități de a concepe si a lua măsuri pentru a face lumea
un loc echitabil și durabil.
Ziua Internațională a
Siguranței pe Internet
11 februarie
Luna pădurii

Martie – aprilie
 
“Ziua
internațională a
familiei”
15 mai
Ecotic
Implementarea acestui proiect, își propune
să contribuie la reducerea riscului
schimbărilor climatice prin creșterea
nivelului de conștientizare cu privire la
manipularea si tratarea corectă a Deșeurilor
de Echipamente Electrice si Electronice
(DEEE) si prin promovarea utilizării
energiei verzi.
Campania
R.E.S.P.E.C.T.
Campania RESPECT are scopul de a preveni agresivitatea
și violența în mediul școlar prin exersarea
comportamentelor și atitudinilor civilizate, în mediul școlar
și în afara acestuia, astfel încât copiii/elevii să se manifeste
cu responsabilitate, să fie capabili să-și gestioneze emoțiile,
în deplină siguranță, printr-o atitudine tolerantă,
preventivă, comunicând activ, asertiv și nonviolent.
Componentele campaniei sunt: Responsabilitate. Educație.
Siguranță. Prevenție. Emoție. Comunicare. Toleranță.
“Nu creștem când lucrurile
sunt ușoare, ci când
îmbrățisăm provocările în
orice perioadă”

Aristotel spunea: „Educarea


minții fară educarea inimii nu
este educație deloc”!

S-ar putea să vă placă și