Sunteți pe pagina 1din 15

POLUAREA ȘI

PROTECȚIA APELOR
Apa este un lichid inodor, insipid și incolor, de cele mai multe ori, sau
ușor albăstrui sau chiar verzui în straturi groase. Apa este o substanță
absolut indispensabilă vieții, indiferent de forma acesteia, fiind unul dintre
cei mai universali solvenți.
Apa este un compus chimic al hidrogenului și al oxigenului, având
formula chimică brută H2O. Apa este una din substanțele cele mai
răspândite pe planeta Pământ, formând unul din învelișurile acesteia,
hidrosfera.
Distribuția apei pe Terra
 97% oceane și mări
 2% ghețari și zăpadă
permanentă
 1% apă subterană
Poluarea apei
Poluarea apei reprezintă orice modificare a
compoziției sau a calității apei, ca rezultat al activităților
umane sau în urma unor procese naturale, astfel încât
aceasta să devină mai puțin adecvată utilizărilor sale.
Poluarea apei poate fi categorisită după natura substanțelor poluante
ca fizică (datorată apelor termice), chimică (ca rezultat al deversării
reziduurilor petroliere, fenolilor, detergenților, pesticidelor, substanțelor
cancerigene sau a altor substanțe chimice specifice diverselor industrii),
biologică (rezultată de contaminarea cu bacterii patogene, drojdii
patogene, protozoare patogene, viermii paraziți, enterovirusurile,
organisme coliforme, bacterii saprofite, fungii, algele, crustaceii etc) și
radioactivă.

După perioada de timp cât acționează agentul poluant, poluarea poate


fi permanentă, sistematică, periodică sau accidentală.
Apa este în mod obișnuit menționată ca fiind poluată atunci când este
afectată de contaminanții antropogeni. Datorită acestor contaminanți, fie nu
susține o utilizare umană, cum ar fi apa de băut, fie suferă o schimbare
marcată a capacității sale de a sprijini comunitățile sale biotice, cum ar fi
peștii. Fenomenele naturale, cum ar fi vulcani, flori de alge, furtuni și
cutremure, provoacă de asemenea schimbări majore în calitatea apei și starea
ecologică a apei.
Poluarea apelor este o problemă globală majoră. Aceasta
necesită o evaluare și o revizuire permanentă a politicii
resurselor de apă la toate nivelurile (internaționale până la
nivelul acviferelor și fântânilor individuale). S-a sugerat că
poluarea apei este principala cauză a morții și a bolilor la
nivel mondial. Poluarea apei a reprezentat decesul a 1,8
milioane de persoane în 2015.
India și China sunt două țări cu un nivel ridicat de
poluare a apei: aproximativ 580 de persoane din India mor
din cauza bolilor legate de poluarea apei în fiecare zi.
Aproximativ 90% din apa din orașele din China este
poluată. Începând cu anul 2007, jumătate de miliard de
chinezi nu aveau acces la apă potabilă sigură.
Bibliografie
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_pollution
http://
blog.letsdoitromania.ro/wp-content/uploads/2016/03/627x0.jpg
https
://ro.wikipedia.org/wiki/Ap%C4%83#Apa_%C3%AEn_biologie_%
C8%99i_civiliza%C8%9Bia_uman%C4%83

S-ar putea să vă placă și