Sunteți pe pagina 1din 14

Giotto di

Bondone

De Harșani Ariana, clasa a XII-a E


Sunday, January 24, 2021
Giotto di Bondone a fost un pictor și arhitect italian,
considerat inovatorul picturii italiene și predecesorul artei
moderne. Giotto a înlocuit compoziția ornamentală
bizantină cu reprezentarea spațiului tridimensional, ceea
ce semnala descoperirea perspectivei renascentiste.
Giotto di Bondone, "The
meeting of Joachim and
Anna at the Golden Gate"
Placeholder Title 01
Placeholder Title 04
Viața și opera
Giotto s-a născut nu departe de Florența, la Colle di Vespignano din provincia
Mugello, într-o familie săracă de țărani. Deoarece era nepotul lui Angiolo (Giotto ar fi
fost diminutivul de la Ambrogiotto sau Angiolotto) și fiul lui Bondone, l-au numit
Giotto di Bondone. Se povestește că pictorul Cimabue l-ar fi întâlnit pe Giotto în
timpul unei plimbări, pe când băiatul păzea o turmă de oi. Tânărul păstor era cufundat
în desenarea unei oi pe o piatră, liniile desenului fiind ferme și precise. Cimabue a fost
încântat de desen și l-a luat pe Giotto cu el la Florența. În acele vremuri pictura era
privită ca o meserie, principala sarcină a pictorului fiind aceea de a decora biserici,
având nevoie de multe ajutoare. Giotto l-a însoțit pe Cimabue în călătoriile lui la
Assisi și la Roma, unde maestrul avea de executat numeroase comenzi. Nu se știe
exact când a părăsit atelierul lui Cimabue, însă cunoaștem două date care marchează
pășirea în maturitate a lui Giotto: 1287, anul în care se căsătorește cu Ciuta
(diminutivul prenumelui Ricevuta) di Lapo dell Pela, și 1290, când pictează prima sa
mare operă, un crucifix pentru Biserica Santa Maria Novella din Florența.
Placeholder Title 0
Placeholder Title 03
În anul 1311 Giotto se reîntoarce la Florența. Începând din anul 1317
pictează fresce în Biserica Santa Croce. Dintre cele patru capele
zugrăvite de el, azi mai pot fi admirate doar două: "Bardi" și "Peruzzi".
În același timp artistul realizează picturi și pentru Palatul "Bargello",
care de asemenea nu s-au mai păstrat.
Frescă
Santa Croce,
Florența
Giotto în literatură
Mai multe mărturii literare, care nu ne spun prea multe
lucruri despre viața lui Giotto, marchează impactul
operei lui Giotto asupra contemporanilor săi. A fost
eternizat în opere literare de către poeți. În Divina
Comedie, Dante îl așază pe Giotto în „Purgatoriu”
(Cântul XI al Purgatoriului), Boccaccio îl descrie ca
cel mai mare pictor al lumii, „avem dreptul să-l numim
una dintre luminile Florenței”. În Viețile celor mai
renumiți arhitecți, pictori și sculptori italieni, de la
Cimabue până în timpurile noastre, este eternizat de
Vasari.
Placeholder Title 05
După moartea lui Giotto arta italiană a rupt legăturile cu tradițiile
bizantine. În jurul anului 1415 arhitectul Filippo Brunelleschi încearcă
să reprezinte în perspectivă Domul din Florența și Palazzo Vecchio.
Pictorul Masaccio pictează Răstignirea pentru Biserica Santa Maria
Novella urmând principiile perspectivei reale. În sfârșit, Leonardo da
Vinci va formula definitiv regulile perspectivei pe baza principiilor
opticii.
Placeholder Title 11
Bibliografie
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Giotto_di_Bondone

S-ar putea să vă placă și