Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERITATEA CRESTINA DIMITRIE CANTEMIR

PROIECT DIDACTIC
MUZICA SI DIDACTICA EDUCATIEI MUZICALE
STUDENȚI: SPERLEA G.(DINU) ELENA
CONVERSIE, ANUL II, NR.MATRICOL 572
MIHAI I. ( MANOLE) FLORINA DIANA
CONVERSIE, ANUL II, NR. MATRICOL 506
PROF. COORDONATOR: LECT. UNIV. DR.
BĂCIOIU GEORGETA
CLASA A IV-A
ARIA CURRICULARA: ARTE
DISCIPLINA: MUZICA SI MISCARE
SUBIECTUL:COLINDUL ”ASTAZI S-A NASCUT
HRISTOS”-CANTARE VOCALA DUPA AUZ
UNITATEA TEMATICA: SA CANTAM, SA COLINDAM”
TIPUL LECTIEI: MIXTA
DOMENII INTEGRATE:Limba si literatura română
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1-sa cânte dupa auz, individual si in grup, cantece
la unison, dezvoltându-şi deprinderile elementare
de cântare vocală;
O2-sa cânte cu plăcere, exteriorizându-şi propriile
trăiri, sa-şi dezvolte dragostea pentru datinile si
obiceiurile străbune;
O3-sa puna in practica sceneta nasterii Domnului.
COMPETENTE SPECIFICE
1.3. Sesizarea în cadrul cântecelor, a unor
elemente de formă (repetiţie/
schimbare, alternanţă strofă/refren)
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în
colectiv, însoţită de elemente de mişcare cu
diferenţieri expresive
METODE: CONVERSATIA, EXPLICATIA, EXERCITIUL,
AUDITIA MUZICALA, LUCRUL IN ECHIPA, JOCUL DE
ROL
MIJLOACE DE INVATAMANT: MANUALUL,
FISE,LAPTOP, COSTUME.
BIBLIOGRAFIE:
Programa şcolară pentru disciplina Muzică şi
mişcare.
Manualul de Muzica si miscare pentru
clasa a IV-a
EXERCITII DE “INCALZIRE” A VOCII

Se fac exercitii de respiratie: mirosim floarea,


expiram, sufland puful de papadie, umflam
balonul, intonarea gamei do.
Reactualizarea colindului invatat anterior
O, ce veste minunata!
Activitate introductiva si captarea atentiei

FIECARE COPIL ARE CATE O FISA, PE CARE SE


AFLA SCRIS TEXTUL COLINDULUI NOU.
ASCULTAM LA LAPTOP “ASTAZI S-A NASCUT
HRISTOS”
htwww.youtube.com/watch?v
=uMj5pfdvu6w&list=PLIuJnJAw7e2ADi-3_zMRrX
mDjax98r-8_&index=5&t=0s
tps://
ANUNTAREA OBIECTIVELOR LECTIEI
DESFASURAREA LECTIEI
-FAMILIARIZAREA ELEVILOR CU CONTINUTUL
CANTECULUI
-INTONAREA SI DE CATRE INVATATOARE, A COLINDULUI
-DISCUTII IN LEGATURA CU CONTINUTUL SI CARACTERUL
CANTECULUI
-CANTAREA PE GRUPURI, INDIVIDUAL, CU TOATA CLASA.
ACTIVITATE DE GRUP-JOCUL DE ROL
ELEVII, COSTUMATI IN PERSONAJE BIBLICE, PREZINTA
SCENETA SOSIRII CELOR TREI MAGI, LA IESLEA IN CARE S-
A NASCUT ISUS.
 
 
Scena I – Camera Mariei
Un material agăţat - peretele,
O pătură - aşternutul,
Maria spune în genunchi rugăciunea Tatăl nostru.
Apare un înger alb.
 
Îngerul: Plecăciune tie! Domnul este cu tine! Binecuvântată eşti, Maria! (Maria se sperie.)
Nu te teme, Maria! Sunt un înger trimis de Domnul tău ca să te anunţ că tu eşti aleasă ca
să aduci pe lume un prunc.
Maria: Cum aşa? Eu nu sunt căsătorită.
Îngerul: Ştiu, dar Duhul Sfânt va coborî asupra ta, iar Dumnezeu îţi va da puterea de a
naşte pe Fiul Său, Fiul Domnului.
Maria: Vreau să fac voia Domnului. (Apare Iosif.) Iosif, voi naşte un copil, Fiul lui
Dumnezeu.
Iosif: Bine, dar trebuie să mergem la Betleem, oraşul în care ne-am născut.
 
Iosif o ia de mână pe Maria şi călătoresc. Ajung la o casă (din carton) şi bat la uşă.
O gospodină: Cine sunteţi şi ce doriţi?
Iosif: Noi suntem din Nazaret. Călătorim de multe zile şi suntem frânţi de
oboseală. V-am ruga să ne primiţi peste noapte să dormim în casa
dumneavoastră.
Gospodina: În casă la mine, peste noapte, nişte străini? Noi nu primim
necunoscuţi la dormit. (Închide uşa.)
Iosif: Am bătut la multe uşi, dar nimeni nu ne-a deschis. Trebuie să găsim un
adăpost. Doamne, ajută-ne!
Maria: Uite o iesle. Să înnoptăm aici!
Iosif: În iesle?
Maria: Da. (Intră. Îl naşte pe Iisus.)
 

Pauză muzicală de trecere spre scena II


Scena II – Lângă iesle
 
Păstorul 1: Frate păstorule, în seara asta oiţele ne-au dat mai mult
lapte ca de obicei.
Păstorul 2: Da…Cine-i acolo?
Un înger cu stea: Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi
o mare bucurie pentru toţi. Astăzi s-a născut Mântuitorul nostru,
Hristos Domnul. Pruncul înfăşat în scutece este într-o iesle.
Păstorul 1: Dar ieslea unde este?
Îngerul: Steaua mea vă va conduce.
Păstorul 2: Slavă lui Dumnezeu în cer şi pace pe pământ!
Steaua şi păstorii se îndreaptă spre iesle.
 
Pauză muzicală de trecere spre scena III
 
Scena III – Magii fac magie
(Se aud formule magice în surdină.)
 
Gaspar: Înţeleptule mag Melchior, gândeşti acelaşi lucru ca
mine despre steaua aceea mare care a apărut?
Melchior: Cred că da, magule Gaspar.
Baltazar: După cum arată steaua şi proorocirile, pruncul
care s-a născut va fi un mare împărat.
Melchior: Proorocilor Baltazar şi Gaspar, haideţi să-l
preamărim împărăteşte! Vom merge spre steaua cea
luminoasă.
Se îndreaptă spre iesle.
Pauză muzicală de trecere spre scena IV
Scena IV – Scena ieslei
 
Păstorul 1: Cine sunteţi voi?
Păstorul 2: Dar au coroane pe cap.
Steaua: Sunt cei trei magi de la răsărit.
Magii înaintează şi îngenunchează în faţa ieslei.
Gaspar: Vai, să nu-i fie de deochi! Ptiu! Ptiu! Ce frumos este!
Maria: I-am pus numele Iisus.
Baltazar: Copii, tineri şi bătrâni, cu toţii vom veni la Domnul Iisus şi vom îngenunchea
înaintea Lui cu un dar de mare preţ: inima.
Melchior: Iisus, îţi dăruiesc aur, pentru că vei fi împărat!
Gaspar: Iar eu, smirnă, pentru că vei fi un sfânt!
Baltazar: Din partea mea, tămâie, ceea ce înseamnă că misiunea ta va fi să mori pentru
omenire.
Steaua (spre sală): Fiecare din noi, de azi şi dintotdeauna, îl vom primi în casele şi în
inimile noastre! Îl vom sluji şi vom fi răsplătiţi!
 
 
 
 
FIXAREA CUNOSTINTELOR

Un copil canta primele doua versuri,


“Astazi s-a nascut Hristos,
Mesia chip luminos”
si urmatoarele doua versuri sunt cantate de
intreaga clasa,
“Laudati si cantati
Si va bucurati!”
APRECIEREA ACTIVITATII
Se fac aprecieri individuale si generale asupra
activitatii desfasurate.
Tema pentru acasa
De invatat versurile colindului “Astazi s-a
nascut Hristos”.
FISA ANEXA 1
Astăzi s-a nascut Hristos,
Mesia chip luminos
Laudați și cântați,
Și vă bucurați!

Mititel, înfășetel ,
În scutec de bumbăcel,
Laudăți și cântați,
Și vă bucurați!

Vântul bate, nu-l răzbate,


Neaua ninge, nu-l atinge,
Lăudați și cântați,
Și vă bucurați!

Și de acum până-n vecie,


Mila Domnului să fie,
Laudați și cântați,
Și vă bucurați!