Sunteți pe pagina 1din 15

COMUNICAREA IN

AFACERI

Elementele componente ale


procesului de comunicare
Comunicarea este un proces complex de transmitere a
mesajelor intre oameni si intelegerea lor prin utilizarea unui
sistem comun de simboluri.

 Comunicarea presupune urmatoarele elemente


componente:
 Emitentul (sursa) – persoana care initiaza
comunicarea;
 Codificarea – operatia de transpunere a
informatiilor intr-un set de simboluri (cuvinte,
cifre) pentru a fi transmisa; procesele codificarii
pot fi verbale (scriere, citire) si
nonverbale(gesturi, expresia fetei etc.)
 Mesajul – este rezultatul actiunii de codificare
sau ceea ce emitentul doreste sa comunice
presupusului receptor;
 Canalul de comunicare – calea de trasmitere a
mesajului;
 Receptorul – cel care primeste mesajul realizand
si decodificarea acestuia;
 Decodificarea – actiunea de interpretare de
catre receptor a mesajului si transpunerea
simbolurilor transmise intr-o forma inteligibila lui;
procesele decodificarii pot fi verbale (ascultare,
citire) si nonverbale(prin intermediul simturilor –
vaz, miros, atingere)
 Feed-back-ul – element facultativ al
procesului de comunicare, constituind
reversul legaturii directe sursa-receptor,
respectiv transmiterea de catre emitent a
reactiei receptorului;
 Factorii perturbatori – distorsioneaza
receptia completa si corecta a mesajului;
pot avea la baza cauze de natura
obiectiva (zgomot) sau/si subiectiva (lipsa
de atentie, lipsa de interes, ignorarea unor
simboluri folosite in mesaj).
ATRIBUTELE COMUNICARII
 DINAMISM – in timpul comunicarii se
modifica in permanenta nu numai
continutul mesajelor schimbate intre cei
doi “actori” dar si atitudinile, convingerile,
sentimentele acestora.
 IREVERSABILITATE – mesajul adata
receptionat nu mai poate fi retras.
 CONTEXTUALITATE – procesul de
comunicare are loc in anumite conditii de
timp, spatiu, context socio-cultural, conditii
ce influenteaza semnificativ eficienta sa.
Responsabilitatile ce revin in procesul comunicarii
 Responsabilitatile emitentului:
o Stabilirea scopului comunicarii
o Cunoasterea cat mai buna a receptorului;
o Construirea mesajului in functie de caracteristicile
receptorului;
o Alegerea canalului de comunicare adecvat;
o Stabilirea timpului necesar transmiterii mesajului
 Responsabilitatile receptorului:
o Ascultarea activa a emitentului;
o Receptivitate fata de emitent;
o Indicarea canalului de comunicare potrivit;
o Initierea feed-back-ului.
FUNCTIILE COMUNICARII
 Functia de informare – decurge din interactiunile
membrilor organizatiei, dintre aceasta si mediul in care
activeaza;
 Functia de decizie si/sau instruire – cuprinde
activitatile specifice de comunicare a deciziilor si
instructiunilor, in scopul armonizarii actiunilor angajatilor in
directia atingerii obiectivelor organizatiei;
 Functia de influentare si convingere – permite modulari la
nivelul comportamentului angajatilor, in sensul maximizarii
impactului pozitiv al acestuia asupra organizatiei si
minimizarii rezistentei la schimbare;
 Functia de integrare si mentinere – se refera la cursivitatea
informationala si folosirea corecta a canalelor de
comunicare evitand supraincarcarea acestora si redundanta
informatiilor.
Principiile unei bune comunicari
 Clarificarea ideilor inainte de a comunica;
 Examinarea scopului exact al fiecarei
comunicari;
 Alegerea cu grija a tonului cu care se transmite
mesajul;
 Urmarirea atenta a efectului comunicarii;
 Sprijinirea continutului mesajului de actiuni
corespunzatoare;
 Dezvoltarea capacitatii de ascultare;
 Consultarea altor persoane, in vederea unei
comunicari adecvate.
BARIERE IN COMUNICARE
 Bariere in comunicarea interpersonala
 Bariere de limbaj(sensuri diferite ale aceluiasi cuvant;
diferente de pregatire si experienta intre emitent si
receptor; dificultati de exprimare; ascultare
necorespunzatoare si evaluare prematura);
 Bariere de mediu (caldura, frig, zgomot, distanta);
 Bariere perceptuale – receptionarea diferita si selectiva,
de catre persoane diferite, a aceluiasi mesaj;
 Bariere nonverbale – apar atunci cand mesajul
nonverbal il contrazice pe cel verbal;
 Bariere emotionale – cand emitentul are conflicte
emotionale privind subiectul mesajului sau receptorul
acestuia;
 Bariere culturale – apare in comunicarea internationale,
ca urmare a diferentelor de limbaj, cultura, eticheta.
 Bariere in comunicarea intra-organizationala
 Numar mare de niveluri ierarhice;
 Ponderea ierarhica ridicata a managerului;
 Functia, pozitia ocupata in cadrul organizatiei;
 Schimbarea managerilor;
 Supraincarcarea canalelor de comunicare;
 Un climat organizational tensionat.
FORME DE MANIFESTARE A COMUNICARII
 In functie de modalitatea de transmitere:
 Comunicare directa – mesajul este transmis prin tehnici
primare – cuvant, gestica, mimica etc.
 Comunicare indirecta – realizata prin tehnici secundare –
scriere, tiparitura, cabluri, sisteme grafice.
 In functie de natura si numarul receptorilor:
 Comunicare intra-personala
 Comunicare inter-personala
 Comunicare intra-grup
 Comunicare inter-grupuri
 Comunicare de masa
 In functie de natura simbolurilor utilizate:
 Comunicare verbala – orala (vorbire, ascultare); scrisa
(scriere, citire)
 Comunicare non-verbala – mimica, gestica, pozitia
corpului, paralimbaj
 Metacomunicare – “citirea printre randuri”
 In functie de motivatia comunicarii:
 Comunicare personala
 Comunicare organizationala (in interiorul organizatiei –
ascendenta, descendenta, orizontala; comunicare cu
exteriorul organizatiei – cu partenerii sociali)
Organizare

previziune FM Dirijare (leading)

Control
Funcţiile managementului
Generalităţi
 Varianta specialiştilor români
Organizarea
Previziunea

FM

Coordonarea Antrenarea
Control -
evaluarea