Sunteți pe pagina 1din 12

ERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRSPOL


FACULTATEA BIOLOGIE ȘI CHIMIE
CATEDRA CHIMIE

Conferința științifico practică- Formă de


activitate

Elaborat: Pîntea Maria MCc-II


Noutatea și originalitatea științifică a cercetării
constă în elaborarea unui model de formare
inițială a competențelor profesionale la chimie în
context interdisciplinar, care se deosebeşte de
modelele existente prin implementarea
legăturilor interdisciplinare dintre chimie, fizică,
informatică și biologie, proiectarea conținuturilor
integrate și a curriculumului interdisciplinar
pentru elevii chimiști Chimia pentru viață –
cercetări integrate.
Conferința la chimie trebuie să fie corelate cu activitatea de la clasă, ele presupunând o
activitate didactică specifică, ce permite ridicarea pe o treaptă valorică superioară a activităţii cu
elevii, astfel:
- sub aspectul formativ, modelează aptitudinile elevilor, le stimulează creativitatea, le dezvoltă
deprinderile de muncă independentă, îi învaţă să-şi controleze argumentarea, să accepte schimbul
flexibil de idei;
- în planul conduitei psiho - sociale, contribuie la dezvoltarea spiritului de echipă, a schimbului
de idei, a participării comune la lărgirea unor strategii euristice de rezolvare a problemelor propuse.
- se alege tematica, ce poate
fi dată de profesor sau
stabilită împreună cu elevii, -se împart sarcinele
după constituirea cercului; pentru fiecare elev

etape
obligatorii în
- se anunţă tematica şi organizarea
bibliografia aferentă, dând conferinței
prin aceasta elevilor o viziune la chimie
de ansamblu asupra activităţii - se stabilesc zilele de
de cerc şi permiţându-le să se desfăşurare
documenteze din timp;
În cadrul activiăților de chimie, elevul este un membru activ cu o anumită
responsabilitate. El devine programatorul şi organizatorul propriei sale activităţi.
Profesorul este alături de elevul său, îl ajută cu tact şi maturitate să-şi exercite dreptul.
Lucrarea elevului poate însemna reuşită sau nereuşită. Reuşita îi măreşte încrederea în sine,
contribuie la creşterea interesului pentru problema studiată, pentru obiectul chimie. În cazul
unei nereuşite, profesorul trebuie să discute cu tact despre cauzele reale, aşa încât
identificându-le împreună, elevul să reia experimentul, cu convingerea că va reuşi. Elevul
trebuie să vadă în profesor conducătorul şi îndrumătorul care parcurge împreună cu el
drumul cunoaşterii, îi aprinde imaginaţia şi entuziasmul.
Formarea unei gândiri creatoare;
Adîncirea și completarea
cunoștințelor în chimie

Trezirea interesului pentru experiment şi Implicarea și


cercetare. participarea la
conferință are menirea Dezvoltarea spiritului de
să contribuie la: observaţie şi investigare;

Dezvoltarea personalităţii elevului;


STUDIUL DE CRISTALIZARE A APEI SUB INFLUENŢA DIFERITOR
STILURI DE MUZICĂ

HADÎRCĂ Denis, CENUŞĂ Cătălin, COJOCARU Maria, BOLOGAN Valeria Profesor coordonator: PÎNTEA Maria ÎP Liceul
Teoretic „Olimp” Sângerei
Introducere. Experimentul dat are la bază conceptul de “Memorie a apei”. Ipoteza experimentului este următoarea: apa are
capacitatea de a-şi schimba forma de cristalizare în timpul procesului de îngheţ în dependenţă de muzica pe care aceasta o “audiază”.
Apa are capacitatea de a fixa în structura sa vibraţia energetică a gândurilor, a emoţiilor, a ritmurilor, a cuvintelor, aceste date se
fixează în structura cristalelor ce se formează în urma îngheţării apei Această substanţă fabuloasă poate reţine orice informaţie în felul
ei. Drept exemplu, este această întâmplare: într-un laborator militar ascuns din Asia de Est se făceau experimente pentru crearea unor
arme bacteriologice . În acel laborator a avut loc o şedinţă la care participanţii au băut apă simplă. Intr-un moment şedinţa s-a oprit.
Participanţii au fost duşi la spital cu simptome de intoxicaţie alimentară. Cauza acesteia a fost apa simplă. După câteva expertize a fost
demonstrat că ea nu era otrăvită. Captând informaţii, apa capătă noi proprietăţi, cu toate că formula chimică rămâne aceeaşi-H2O.
Structura apei reprezintă cum sunt organizate moleculele acesteia. Aceste molecule se unesc formând grupuri moleculare, numite
clusteri. Oamenii de ştiinţă au determinat faptul că acestea se aseamănă cu unele celule de memorie. Instrumentele moderne le-au
permis acestora să înregistreze faptul că fiecare dintre celulele de memorie ale apei se găsesc 440 000 unităţi informaţionale. Apa se
găseşte oriunde, fiind o substanţă vitală. Ea are o forţă creatoare şi distrugătoare. Apa ne poate influenţa într-un mod direct, pentru că
s-a dovedit că apa anume sub formă de cristale se găseşte în corpul nostru. Aceasta are puterea de a întoarce omului ceea ce a
memorat. Dacă consumăm apă cristalină, pură, curată, vom fi mai sănătoşi, apa poluată, însă poate avea efecte negative asupra
echilibrului sănătăţii fizice şi mintale. Fiecare dintre noi afectează într-un mod sau altul apa, după felul său de interacţiune al acestuia
cu mediul înconjurător. Poluarea apei duce la diverse probleme ecologice,inclusiv la încălzirea globală. Datoria noastră e să păstrăm
apa curată şi pentru generaţiile următoare. Acest experiment, însă ne arată şi ce efect are muzica asupra sufletului, pentru că 184
putem afirma că apa e ,,sufletul” pământului, căci fără apă nimic din ceea ce ştim nu ar arăta la fel.
Scopul, obiectul şi obiectivele cercetării: Scopul acestui proiect este de a demonstra ipoteza că apa are
capacitatea de a-şi schimba forma de cristalizare în timpul procesului de îngheţ în dependenţă de muzica pe
care aceasta o “audiază”. Obiectul lucrării este apa. Obiectivele cercetării:

1. Observarea transformărilor suferite de apă la cristalizare;

2. Compararea rezultatelor obţinute;

3. Argumentarea conceptului de „Memorie a apei”;

4. Demonstrarea ipotezei. Materialul utilizat în cercetare: apă, sare, sticlă de laborator, microscop, telefon,
muzică, congelator, pipetă;
Metode utilizate în cercetare:

• Metoda experimentală: Experimentul a început astfel: am pus pe o bucată de sticlă picături de apă şi am
pornit muzica. Genurile „audiate”, au fost:clasic, indie-rock, indie-pop, rap, heavy-metal,hard rock, s.a. După
1:30 minute de audiere , am pus sticla experimentală cu picăturile de apă în congelator la -17° C pentru
aproximativ 3-8 minute. În cazul apei cu sare, am amestecat 1g de sare la 10 ml de apă şi am repetat paşii de
mai sus.

• Metoda deducţiei: Compararea rezultatelor: Cristalele de apă văzute la microscop aveau forme diferite în
corespundere cu genul de muzică. În comparaţie apei cu sare şi cea distilată, schimbările au fost mici. În cazul
muzicii heavy-metal, figurile obţinute erau ascuţite, se formează structuri mai mari, în cazul muzicii clasice,
formele cristalizării erau armonioase, mici. Apa a reacţionat impresionant şi la genurile indie. Formele aveau
dungi şi figuri exacte. În cazul muzicii rap, apa a manifestat “neglijenţă”, pentru că nu s-au observat pe sticlă
forme clare, ci nişte linii curbe.
Activităţile planificate şi realizate în cadrul proiectului:
Cercetarea reacţiei apei la diverse genuri de muzică – în cadrul acestei activităţi, avem scopul de a
înţelege mai bine cum reacţionează apa. Spiritul de echipă este un bun prieten al unor persoane curioase,
de aceea am încercat să muncim în echipă pentru a obţine rezultatele dorite. Datorită echipamentului ,
reuşim să observăm schimbări ale apei în timpul îngheţului. Fotografiile realizate sunt dovezile faptului că
apa chiar are o aşa-zisă memorie ce captează atenţia oamenilor de ştiinţă. Studierea formelor de
cristalizare a apei la microscop este o activitate ce ne 185 permite să ne minunăm de această substanţă ce
ascunde multe secrete prin transparenţa ei. Vizualizând la microscop diverse figuri ale apei, am reuşit să le
comparăm rând pe rând. Formularea concluziilor-prin aceste experienţe demonstrăm faptul că apa are
proprietăţi fascinante ce ne uimesc. De aici deducem că apa ne poate fi, fie un prieten, fie un duşman, la
fel ca muzica. Dacă muzica are anumite efecte asupra apei, atunci, pentru că în noi se conţine aproximativ
75-80% apă, muzica ne afectează fie pozitiv, fie negativ. De asemenea, calitatea apei se poate stabili prin
aceeaşi metodă, căci apa poluată nu se putea niciodată aranja în forme armonioase. Formularea acestor
concluzii se realizează sub formă de text, comparativ, în urma vizualizării pozelor. Dezbaterile cu privire la
„Memoria apei” această activitate are ca scop aflarea părerilor. În urma acestor dezbateri putem răspunde
la întrebările: ei bine sau nu să poluăm apa, dacă aceasta are sau nu influenţă asupra organismului. Aceste
dezbateri, sunt importante pentru crearea opiniei proprii despre reacţia apei.
Rezultate obţinute: Cristalele de apă au forme diverse în dependenţă de genul de muzică. În comparaţia apei
cu sare (9, 10) şi celei distilate (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), schimbările au fost nesemnificative. În cazul muzicii
heavy-metal (4), figurile obţinute erau ascuţite, se formează structuri mai mari, în cazul muzicii clasice (3, 6,
10), formele cristalizării erau armonioase. Apa a reacţionat impresionant şi la genurile de muzică indie (5, 9).
Formele aveau dungi şi figuri exacte. În cazul muzicii rap (7), apa a manifestat “neglijenţă”, pentru că nu s-au
observat pe sticlă forme clare, ci nişte linii curbe.

Concluzii: În concluzie putem spune că apa cu adevărat are proprietăţi miraculoase. Acest experiment ne-a
făcut să înţelegem ce impact impunător are apa asupra propriei persoane, întrucât suntem constituiţi din
aproximativ 80% apă. Iar cuvintele pe care le spunem, muzica pe care o ascultăm ne poate ajuta fie să avem o
viaţă echilibrată, fie una plină de haos.