Sunteți pe pagina 1din 6

ICC ADVERTISING AND MARKETING

COMMUNICATIONS CODE

SPONSORIZAREA
 Termenul "sponsorizare" se referă la orice acord comercial pe baza căruia sponsorul la
beneficiul reciproc al ambelor părți în mod contractual oferă finanțare sau alt sprijin pentru
a stabili o asociere puternică între imagine, mărci,produse și proprietăți de sponsorizare în
schimbul dreptului la promovarea pe piață a acestei legături și/sau furnizarea anumitor
beneficii directe sau indirecte convenite.
Articolul B1-principiile activității de sponsorizare

 Întregul sprijin sponsorizat trebuie să se bazeze pe obligațiile


contractuale dintre sponsor și partea sponsorizată. Sponsorii și
părțile sponsorizate trebuie să formuleze clar condițiile de
cooperare cu toți ceilalți parteneri implicați pentru a-și defini
propriile așteptări cu privire la toate aspectele legate de o
tranzacție de sponsorizare.
Sponsorizarea trebuie să fie recunoscută.

Folosirea principiilor de bună credință între


toate părțile de sponsorizare.

Claritate cu privire la drepturile si confirmările specifice de vânzare


de la titularul de drepturi de accesibilitate a acestor drepturi ca obiect de sponsorizare
Articolul B2-autonomie și independeță

 În sponsorizare, autonomia și independența părții sponsorizate trebuie respectate în


gestionarea propriei activități și a proprietății, cu condiția ca partea sponsorizată să
îndeplineasca obligațiile stabilite în acordul de sponsorizare.
Articolul B3 – imitație și înșelăciune

 Sponsorii și părțile sponsorizate, precum și alte părți implicate în sponsorizare, trebuie


evitați să simuleze reprezentarea intereselor altor sponsori atunci când o astfel de imitație
poate induce în eroare sau de a crea confuzie, chiar dacă se referă la produse non-
concurente, companii sau evenimente.