Sunteți pe pagina 1din 9

FACTORII EDUCAȚIEI

Radu Ramona-Ioana
Birta Gabriela-Diana
EREDITATEA
FAMILIA
MEDIUL
Școala
BISERICA
Institutele culturale
       

 
   

   

       

   

     
     

1. Se transmite prin intermediul mecanismelor genetice.


Factorul educației reprezentat de mediu se imparte in doua
categorii: 2. ....... 3. ......
4. Instituție special creată în scopul educării.
5. Forma socială de bază în care membrii sunt înrudiți.
6. ....... sunt reprezentate prin muzee, teatre, case de cultură etc..
7. Loc de cult prin care se stabilețe legătura spirituală cu
Divinitatea.
8. Totalitatea mijloacelor și modalităților tehnice moderne de
informare este reprezentată de.......
  E R E D I T A T  
   

  M E D I U L S O C I A L
   

M E D I U L N A T U R A L
   

  S C O A L A  
   

  F A M I L I A  

I N S T I T U T E L E C U L T U R A L E

  F A M I L I A    

 
  M A S S M E D I A