Sunteți pe pagina 1din 11

Model de lecție:

Măsurarea dimensiunilor liniare cu


ajutorul șublerelor

Student:
MIAIA, anul III
Profesor:
Șublerele – aspecte generale
Șublerul este un instrument de măsură a lungimii, folosit pentru a măsura
cu o precizie de până la o sutime de milimetru, lungimea sau lățimea
unui obiect, distanța între două planuri sau profunzimea unei găuri.
Este cel mai răspândit mijloc pentru măsurat lungimi şi este format dintr-
o riglă cu scară gradată şi un cursor cu vernier. Precizia de măsurare:
0,1 mm; 0,05 mm; 0,02 mm.
Șublerele sunt caracterizate de: limita superioară de măsurare (mm),
exactitatea de măsurare, grosimea peste cele două ciocuri, lungimea
ciocurilor și greutatea lor.
Descrierea unui șubler
1. Riglă gradată
2. Șurub de fixare
3. Cursor
4. Șurub de blocare
5. – 6. Ciocuri scurte
7. – 8. Ciocuri lungi
9. Vernier
10.Dispozitiv de avans
fin
11. Tija
Mod de funcționare
Clasificarea șublerelor
1. După precizia de citire
Șublerele se construiesc cu precizii de citire de 1/10, 1/20 și 1/50, adică
valoarea diviziunii pe vernier poate fi 0,1 mm; 0,05mm și 0,02mm.
2. După destinație
2.1. Șublerele de interior și exterior măsoară dimensiuni interioare și
exterioare.Unele tipuri de șublere au în plus o tijă pentru măsurarea
adâncimilor.
2.2. Șublerele de adâncime se utilizează la măsurarea adâncimii
canalelor, găurilor înfundate, pragurilor, etc..
2.3. Șublerele de trasare sunt utilizate la lucrări de trasare și de
măsurare a înălțimilor.
Tipuri de șublere
Șubler cu vernier
Tipuri de șublere
Șubler cu ceas comparator
Tipuri de șublere
Șubler digital
Tipuri de șublere
Șubler de adâncime
Tipuri de șublere
Șubler de trasaj
Vă mulțumesc!