Sunteți pe pagina 1din 5

CAP.

9 SERVICIILE
TURISTICE
Caracteristicile serviciilor turistice

TRASATURI

GENERALE SPECIFICE

Caracterul imaterial Personalizarea serviciilor


nestocabilitatea Dinamism inalt
Simultaneitatea productiei si consumului Fluctuatie sezoniera

Inseparabilitatea de prestator complexitate

Pondere mare a ch cu munca vie eterogenitatea


Nr relativ mare de prestatori
intangibilitatea
Consumul in ordine riguroasa
TIPOLOGIA SERVICIILOR TURISTICE
- Dupa etapele principale: servicii legate de organizarea
voiajului si servicii determinate de sejur
- Dupa importanta in consum: de baza si suplimentare
- Dupa forma de manifestare a cererii: ferme si spontane
- Dupa natura relatiilor financiare: cu plata si gratuite
- Dupa categoria turistilor carora se adreseaza: pt turisti
interni si pt turisti internationali
- Dupa natura: specifice si nespecifice
- Dupa continut: pregatire si educatie, marketing si
consultanta, reprezentare, publicitate si promovare, sisteme
computerizate
SERVICII TURISTICE DE BAZA SI
SUPLIMENTARE

SERVICII

DE BAZA SUPLIMENTARE

-DE INFORMARE
-TRANSPORTUL -DE INTERMEDIERE
-CAZAREA -CU CARACTER SPECIAL
-ALIMENTATIA -CULTURAL-ARTISTICE
-AGREMENTUL -SPORTIVE
-ALTE SERVICII -FINANCIARE
-DE TRATAMENT BALNEAR
STRUCTURA CONSUMULUI TURISTIC PE
PRINCIPALELE GRUPE DE SERVICII

GRUPA DE SERVICII PONDERE IN


STRUCTURA
CONSUMULUI (%)
TRANSPORT 20-25
CAZARE 30
ALIMENTATIE 30
AGREMENT 10-15
ALTE SERVICII 5-10